1 1 Yesus Kristus ikni umbasi Abraham men Daud menen ondohowon fahet ikni umbasi ununuk suwesingga aru fam haharoho imbibag. 2 Abrahamen amloho Ishak endetfag. Ishaken amloho Yakub endetfag. Yakuben amloho Yehuda men ori winon men indag enepfag. 3 Yehudan uhe Tamar hilibareg malik piren Peres men Zerah men indag enepfag. Peresen amloho Hezron endetfag. Hezronen amloho Ram endetfag. 4 Ramen amloho Aminadab endetfag. Aminadaben amloho Nahason endetfag. Nahasonen amloho Salmon endetfag. 5 Salmonen uhe Rahab hilibareg amloho Boas endetfag. Boasen uhe Rut hilibareg amloho Obed endetfag. Oberen amloho Isai endetfag. 6 Isaiyen amloho Daud ap suwon ino endetfag. Dauren Uria uhe hilibareg amloho Salomo endetfag. 7 Salomowen amloho Rehabeam endetfag. Rehabeamen amloho Abia endetfag. Abian amloho Asa endetfag. 8 Asan amloho Yosafat endetfag. Yosafaren amloho Yoram endetfag. Yoramen amloho Uzia endetfag. 9 Uzian amloho Yotam endetfag. Yotamen amloho Ahas endetfag. Ahasen amloho Hizkia endetfag. 10 Hizkian amloho Manasye endetfag. Manasyen amloho Amon endetfag. Amonen amloho Yosia endetfag. 11 O Babel ininggik hele waroho hondog enepfag li itano Yosian amloho Yekhonya men ori winon men indag enepfag. 12 O Babel ininggik hele loloho wilip enepfag li Yekhonyan amloho Sealtiel endetfag. Sealtielen amloho Zerubabel endetfag. 13 Zerubabelen amloho Abihud endetfag. Abihuren amloho Elyakim endetfag. Elyakimen amloho Azur endetfag. 14 Azuren amloho Zadok endetfag. Zadoken amloho Akhim endetfag. Akhimen amloho Eliud endetfag. 15 Eliuren amloho Eleazar endetfag. Eleazaren amloho Matan endetfag. Matanen amloho Yakub endetfag. 16 Yakuben amloho Yusuf Maria ahun ino endetfag. Hiyap inowen Yesus unuk eke Kristus ino indag tibag. 17 Abraham famen til-til Daud fam indag arik watfahon unumbasi obog toho nunggul hirik atfag. Dauren indag enepfahon welatfag li itanowen endetil larukmen o Babel ininggik hele waroho hondog enepfagma indag enepfahon arimano unumbasi obog toho nunggul hirik atfag. O Babel hondog enepfag li itanowen endetil larukmen Kristus fam indag enebik watfahon arimano unumbasi nunggul hirik atfag. 18 Yesus Kristus indag tibag ane fahet tu imin: Yesus isinga Maria ino Yusuf men ahun uhe roho welam fug angge elenggen ket kurukmu Allah hime fanowon inowen Maria ahummu malik imbibag. 19 Malik imbibagma Yusuf ino Allah fam indi wirik toho wenggel haruk lit ap enelukeman hiyap aru inggaliyap timin fug ulug hirako umbusuhuk pibag. 20 Hirako umbusuhuk peruk lit nei og harukmen Ninikni Allahn malaikat misig Yusuf ambeg monde fibagma watfareg ele uruk lit, "Daud umba Yusuf nare, hat hakol eleg toho huhe Maria hilahun. Malik ahummu werehon ari Allah hime fanowon inowen emberisi. 21 Aren malik ap angge enderuhumu haren at unuk Yesus suwaluhun. At ori arimanowen siyag ane turukon at inowen elehap turuk lit windar enebuhu," ulug malaikaren Yusuf hiyag itfag. 22 Alem ari tibag ane aru Ninikni Allahn atam wene hiyag isaruk latfag ahun feneyen ibahon hikit toho teko libag. 23 Ibag ane aru, "Hiyap tuhumon misihen malik ap angge ahummu aruhureg indag tahumu unuk Imanuel suwaluhup." Unuk Imanuel ari nit nenele roho "Allahn let neneptuk lit wereg." 24 Yusuf ino in atfareg malaikaren hiyag itfahon hikit toho nuhe Maria hilamin ulug hilibareg 25 ambiyeg nohuk fug angge weregman eneg malik ino ap umalik indag atfagma unuk Yesus suwalfag.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52