1 1 Inin aka-aka hāp sabab Isa Almasi, Anak Tuhanin. 2 TagnaꞋan aka-aka hāp inin tasulat weꞋ Nabi Isaya dem kitab. PaꞋinne, “PaꞋin Tuhanin, ‘DaꞋakku pī pamasanankun dehellu amban kaꞋu duk memesne lānnun.’ 3 NiyaꞋ aꞋa maglingan dem lahat makagindewgindew. Iye inin pinaꞋinnen, ‘Sōng tekka ne Panuhutanin. PalanuꞋun bi lān palabeyannen! Pabentelun bi lān tinuhutnen!’” 4 Manjari inin, tekka si Yahiya laꞋi dem lahat makagindew-gindew. Iye hep mamandi meꞋ aꞋahin sakaliꞋ pagsusunande ne duk lebbahande ne meꞋ duseden. Magmahalayak si Yahiya laꞋi si meꞋ aꞋahin weꞋ sasuku magsusun ne duk ngalebbahan meꞋ hinanganne malaꞋatin, subey iye pinandi duk ampun Tuhanin du iye. 5 Manjari ekka meꞋ aꞋa amban meꞋ kalahat-lahatan laꞋi si Yahudiya duk amban Awrusalam hap pī si iye. Maghennal siye si meꞋ duseden duk pinandi siye weꞋ Yahiya dem boheꞋ Jordan. 6 Seininek Yahiyahin bulu untaꞋ tinennun duk kanditnen kuwit sapiꞋ. Kinakannen dulu duk boheꞋ buwani. 7 Duk magmahalayak iye kuweꞋ inin, “NiyaꞋ,” paꞋinne, “paturul pitu si aku, balakatan pe amban aku. GaꞋi ku bisan pataꞋ pakokkoꞋ ngalekkahan ingket tehompaꞋnen. 8 Pinandi kaꞋam weꞋ ku duk boheꞋ saguwaꞋ iye inin seddili pamandine kaꞋamin. Papiyune si kaꞋam Niyawa Sutsihin.” 9 Manjari inin, masa īꞋ tekka si Isa amban Nasaret, dambuwaꞋ puweblo laꞋi si lahat Jalil. Duk pinandi iye weꞋ Yahiya laꞋi si beheꞋ Jordan. 10 PagpaguwaꞋ si Isa amban dem beheꞋ, takitene luka langitin duk duwaꞋi Niyawa Sutsihin pī si iye kuweꞋ bantuk assang. 11 Duk niyaꞋ suwala amban surgaꞋ magpaꞋin, “Anakte kew kalasahanku. Kasulutan ku teꞋed si kaꞋu.” 12 Manjari magtawus si Isa binoꞋo weꞋ Niyawa Sutsihin hap lahat makagindew-gindew. 13 AmpatpūꞋ bahangi iye laꞋi sinassat weꞋ nakuraꞋ seyitanin. NiyaꞋ isab meꞋ hayep talun laꞋi saguwaꞋ hinatul si Isa weꞋ meꞋ malaꞋikat. 14 Pagubus si Yahiya kinalabusu weꞋ sultanin, hap pī si Isa si lahat Jalil. Magmahalayak iye sabab aka-aka mahāp amban Tuhanin. 15 “TaꞋabut ne waktu bakas pinaꞋalin,” paꞋinne, “duk tapit ne waktu pagbayaꞋ Tuhanin. Pagsusunanun bi dusebin duk lebbahanun bi ne. Duk kahagadun bi aka-aka mahāpin.” 16 Manjari inin, sābu lumengngan si Isa si susulan lamew inēnan Jalil, niyaꞋ takitene duwangan magpungtinaꞋi, si Simon duk Andariyas, magpokot laꞋi dem lamew peggeꞋ siye meꞋ aꞋa magkenna. 17 PaꞋin si Isa si siye, “DayiꞋ kaꞋam nuhut aku. Bahanbin mageddoꞋ-eddoꞋ kenna. SaguwaꞋ bang kaꞋam nuhut aku, toloꞋante kaꞋam mageddoꞋ-eddoꞋ aꞋa pinatuhut si aku.” 18 Na, magtawus inambanan weꞋ de meꞋ pokotden duk nuhut ne siye si Isa. 19 Manjari paglengnganne tala-tala, niyaꞋ isab takitene duwangan magpungtinaꞋi, disi Yakub duk Yahiya, meꞋ anak Sebedehin. LaꞋi siye dem bangkaꞋde magmemes pokot. 20 Magtawus siye ilinganan weꞋ si Isa duk binoꞋo weꞋ ne. Manjari inambanan weꞋ de samaden dem bangkaꞋ duk meꞋ aꞋa tinangdananden, duk nuhut ne siye si Isa. 21 Hap pī disi Isa si puweblo Kapernaum. PagtaꞋabut ellew SabtuꞋ, ellew liꞋi meꞋ Yahudihin, hap pī si Isa si langgal magusihat si meꞋ aꞋahin. 22 UlaliꞋ meꞋ aꞋahin pagkalede usihatnen. PeggeꞋ magbiddaꞋ teꞋed usihat si Isahin duk usihat meꞋ guru si saraꞋ āgamahin. PeggeꞋ taga balakat si Isa bang iye missā. 23 Manjari niyaꞋ padiyalem pī dem langgal aꞋa pasayedan seyitan. 24 Magkilahap iye, paꞋinne, “DaꞋa kami sasewun, Isa, aꞋa Nasaret. GaꞋ niyaꞋ lamudnu si kami. Pitu ke kew makaꞋatan kami? KataꞋuhanku du bang sine kew. KaꞋu dambuwaꞋbuwaꞋ masutsi mapitu amban Tuhanin.” 25 SaguwaꞋ inamāhan weꞋ si Isa seyitanin. PaꞋinne, “DaꞋa kew mabehe. PaguwaꞋ kew amban aꞋa iyan.” 26 Manjari magpaspadan weꞋ seyitanin aꞋahin duk pagubus seyitanin magkilahap, paguwaꞋ ne iye amban aꞋahin. 27 Bengngangan meꞋ aꞋahin kēmon, hangkan magtilew-tinilew siye, paꞋinde, “Ine enteꞋ inin? ToloꞋ baꞋahu hep inin. Taga kapatut iye ngandaꞋak bisan meꞋ seyitanin, duk tuhutde pangandaꞋakannen.” 28 Manjari kabantuhannen magtawus bawag si kēmon kalahat-lahatan laꞋi si lahat Jalil. 29 Puwas miyaꞋan, paluwas si Isa amban langgal duk pī iye padiyalem si lumaꞋ disi Simon duk Andariyas. Magtuhut iye duk si Yakub duk Yahiya. 30 MatoꞋa si Simon dendehin pabāk laꞋi ilemmun. Manjari magtawus akahan meꞋ aꞋa malaꞋihin si Isa sababne. 31 Hap pī si Isa duk inantanan weꞋ ne tangan dendehin bu pinakuwat weꞋ ne. Manjari kawuliꞋan ne iye. Ubus bu pinakan siye weꞋ ne. 32 Pagseddep ne ellewin, binoꞋo weꞋ meꞋ aꞋahin pī pu si Isa sasuku masakihin duk meꞋ aꞋa pasayedan weꞋ seyitanin. 33 Duk meꞋ aꞋa si puweblo miyaꞋan, magtipun si luwasan lumaꞋ miyaꞋan. 34 Ekka aꞋa taga saki bayuꞋ-bayuꞋan pinakawuliꞋ weꞋ si Isa duk ekka isab meꞋ seyitan pinaluwas weꞋ ne. GaꞋi dinaꞋak weꞋ ne meꞋ seyitanin mabehe peggeꞋ asal kataꞋuhande bang sine si Isa. 35 Pagsasumu subu-subu pe teꞋed, dongaꞋ si Isa duk paluwas iye amban lumaꞋ. TahalaꞋ iye amban puweblo hap pī si lugal gaꞋ niyaꞋ aꞋane duk missā iye laꞋi si Tuhan. 36 Manjari, peggeꞋ gaꞋ iye laꞋi si lumaꞋ, piniha iye weꞋ disi Simon. 37 PagtakasuwaꞋde ne iye, paꞋinde si iye, “ĪꞋ laꞋi meꞋ aꞋahin kēmon miha kaꞋu.” 38 PaꞋin si Isa si siye, “Sūng kite bi pī si meꞋ kalumaꞋan seddili matapitin duk ku makapagusihat isab laꞋi. PeggeꞋ iye hep inin akaku mapitu si dunyahin.” 39 Manjari hap pī ne si Isa si kēmon kalahatan si Jalil. Magmahalayak iye dem meꞋ kalanggallanggalande duk magpaluwas iye meꞋ seyitan amban meꞋ aꞋa. 40 Manjari niyaꞋ pī pu si Isa dambuwaꞋ aꞋa inipul. Nengge aꞋa inin duk tuꞋutne magpadiyawaꞋ pu si Isa duk pabuyuꞋ teꞋed, paꞋinne, “Bang kew mabayaꞋ tapakawuliꞋnu ku.” 41 MaꞋaseꞋ teꞋed si Isa si iye. Pinasbōng weꞋ ne tangannen duk inantan weꞋ ne aꞋa inipulin duk paꞋinne, “Asal mabayaꞋ ku. KawuliꞋan ne kew.” 42 Magtawus ipulnen tahalaꞋ duk kawuliꞋan ne iye. 43 Magtawus iye pinatahalaꞋ weꞋ si Isa duk sinessaꞋan teꞋed iye weꞋ ne. 44 PaꞋin si Isa si iye, “DaꞋa kew paꞋin magaka-aka bisan pu sine sabab pamakawuliꞋku kaꞋuhin. SaguwaꞋ pī kew pakitehanun barannun si imamin duk magkuluban kew sa pangandaꞋakan si Musahin, hinang tandaꞋ si meꞋ aꞋahin weꞋ asal kawuliꞋan ne kew.” 45 SaguwaꞋ lumengngan aꞋa bakas inipulin duk magaka-aka teꞋed iye sabab kakawuliꞋnen duk binawag weꞋ ne inin. Hangkan gaꞋi ne si Isa tapī dem meꞋ puweblo paguwaꞋ si aꞋa, saguwaꞋ laꞋi ne hadja iye si meꞋ lugal gaꞋi paglahatan aꞋa. SaguwaꞋ meꞋ aꞋahin hap pī du si iye amban meꞋ kalahat-lahatan.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52