1 1 Yisu Zidu ddei porpor mel jiasibbor biar dae mel nga a. Yisu mel Yalboxrlahar giedae ca, halae Daxlweixl giedae ca. 2 Yalboxrlahar nael Yirsar leil xiu, Yirsar nael Yargel leil xiu, Yargel nael Yoxrdaxl nei Yoxrdaxl ddei arzzi-nimar leil xiu. 3 Yoxrdaxl ddei cirmu Tamar nael Yoxrdaxl dax Farlexlsi nei Xilla leil xiu. Farlexlsi nael Xisiluixr leil xiu, Xisiluixr nael Yallaxr leil xiu, 4 Yallaxr nael Yalmirnaxrdaxr leil xiu, Yalmirnaxrdaxr nael Naxrsuixl leil xiu, Naxrsuixl nael Sarmer leil xiu. 5 Sarmer ddei maerssor Lahexr nael Bo'asi leil xiu. Bo'asi ddei maerssor Luxldaexr nael Exrbeixldaexr leil xiu. Exrbeixldaexr nael Yixi leil xiu, 6 Yixi nael zzirmar Daxlweixl leil xiu. Daxlweixl ddei maerssor Baxrsixlba nael Sorloxrmexr leil xiu. Baxrsixlba mel Wulilyal ddei maerssor bei goxr a. 7 Sorloxrmexr nael Loxrbo'a leil xiu, Loxrbo'a nael Yalbiryal leil xiu, Yalbiryal nael Yalsar leil xiu, 8 Yalsar nael Yuesafar leil xiu, Yuesafar nael Yuelaxr leil xiu, Yuelaxr nael Wusiyar leil xiu, 9 Wusiyar nael Yuetar leil xiu, Yuetar nael Yalhasi leil xiu, Yalhasi nael Xisijia leil xiu, 10 Xisijia nael Marnaxrsi leil xiu, Marnaxrsi nael Yalmae leil xiu, Yalmae nael Yuesiyal leil xiu. 11 Yoxrtaexl su ca mel leil ddoddo-nrddo Babirluixr mermi gga ggaxr mal halleix, Yuesiyal nael Yegenixryar nei yar ddei arzzi-nimar leil xiu. 12 Yoxrtaexl ca mel leil Babirluixr ggaxr mal ho a, Yegenixryar nael Sarlatixr leil xiu, Sarlatixr nael Sorloxrbaboxr leil xiu, 13 Sorloxrbaboxr nael Yalbiryul leil xiu, Yalbiryul nael Yirlixlyaljil leil xiu, Yirlixlyaljil nael Yalsor leil xiu, 14 Yalsor nael Sardu leil xiu, Sardu nael Yalji leil xiu, Yalji nael Yirluxl leil xiu, 15 Yirluxl nael Yirlixlyalsar leil xiu, Yirlixlyalsar nael Mardaxl leil xiu, Mardaxl nael Yargel leil xiu, 16 Yargel nael Yuesaexl leil xiu. Yuesaexl mel Marlixlyal capor ddei nga a. Marlixlyal nael Yisu leil xiu. Yisu mel dder Zidu ddei nga a. 17 Eine nga a, Yalboxrlahar cirdae a Daxlweixl dax ci a maelmaer a mel ceili coxr zza; Daxlweixl dax hal coxr cirdae a Yoxrtaexl ca mel leil Babirluixr ggaxr mal hal coxr zzezze ci a yoxl ceili coxr zza; Yoxrtaexl ca mel leil Babirluixr ggaxr mal cirdae a Zidu dax ci a mel yoxl ceili coxr zza. 18 Yisu Zidu leil arsae xiu teixl lei mel jiasibbor biar dae. Yisu yarma Marlixlyal leil mel Yuesaexl meixl ho a. Yaa halae zzi dax naer nr goxr seir, Arbosobo ddei Xiu ddei dder Marlixlyal leil aniuxniar lol a. 19 Nael yar capor Yuesaexl ddei mel nixmox seir Arbosobo ddei ddar mel dax bei mae dae su ar ddei a. Yel daxmeix yar leil seixlda lol nia-nr-zzir a dder arjjiuljjiu arla yar leil nr li bei niazzir. 20 Yar eil mel leil xiar doxr dae a qie, Seirpor ddei tisir mel yar yixrmeixka a yar leil mia lol a bbeix: “Daxlweixl giedae ca Yuesaexl, Marlixlyal aniuxniar a mel Arbosobo ddei Xiu ddei yar leil niar lol arddeir a. Yel ni yar leil bbeix gel lei a zoxrzixr nr ssa. 21 Yar ssor ar ddox xiu nia. Yar mel cassor-worssor mel zuixl bei a yaa leil jiuxl teixl lei su ddei nga a. Yel ni yar leil Yisu mi gger nia.” 22 Eil mel eine nga a mel dder Seirpor xiezi leil bbeix lol goxr mel yarzi loxr a. 23 Yar bbeix: “Capor dax naer nr goxr seir ssormaer ar ddei a mel aniuxniar a ssor ar ddox xiu nia, yel ca mel yar leil Yirmarneixllixl ae nia.” Yirmarneixllixl ddei yilsi mel dder “Arbosobo niul dax cirgo a hher dae.” 24 Giedae Yuesaexl yixr zucur a dder Seirpor ddei tisir mel yar leil miardal dae mel sael a bei a; yar ssormaer ddei leil bbeix si lei a. 25 Nael aniux ddox xiu nr teixl lei seir a, yar yar maerssor dax nr naer. Aniux ddox leil xiu teixl lei ho a, Yuesaexl yar leil Yisu mi gger.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52