1 Riyī yī ɔ̍kɔ̄kū ɔgbɔɔgba yī Iji̍sɔ̄ɔsi Ikra̍yisi nīi bū la wɔma yī Ide̍bīidi nīi bū la wɔma yī A̍brahāam ma̍ hɔ̄ ma̍ a̍nɛ:
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52