1 1 ซูรัจ บือแนฮ นะ เยซู คริด นู ฌาดี บือแนฮ นะ ราฌา ดาวิด     นู ฌาดี บือแนฮ นะ อับราฮัม. 2 อับราฮัม     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     อีซัก. อีซัก     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     ยาโกบ. ยาโกบ     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     ยูดา     ฌางัน ลูมอฮ อาดี-บราดี นะ ญา. 3 ยูดา     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     เปเรด ฌางัน เซรา     นู มะ เดะ กูญา ปือนามา จะ     ทามา. เปเรด     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     เฮซะโรน. เฮซะโรน     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     ราม. 4 ราม     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     อะมีนาดับ. อะมีนาดับ     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     นาโซน. นาโซน     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     ซันโมน. 5 ซันโมน     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     โบอัด     นู มะ เดะ ญา ปือนามา จะ     ราฮับ. โบอัด     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     โอเบด     นู มะ เดะ ญา ปือนามา จะ     รูด. โอเบด     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     เจซี. 6 เจซี     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     ดาวิด     นู ฌาดี ราฌา. ราฌา ดาวิด     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     ซะโลโม นู มะ เดะ ญา     ดูลู ฌาดี บีนี นะ อูรียา. 7 ซะโลโม     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     เรโฮโบอัม. เรโฮโบอัม     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     อาบียา. อาบียา     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     อาซา. 8 อาซา     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     เยโฮซาฟัด. เยโฮซาฟัด     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     โยรัม. โยรัม     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     อูซียา. 9 อูซียา     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     โยทัม. โยทัม     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     อาฮัด. อาฮัด     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     เฮเซคียา. 10 เฮเซคียา     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     มานาเซฮ. มานาเซฮ     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     อาโมน. อาโมน     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     โยซียา. 11 โยซียา     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     เยโคนียา ฌางัน ลูมอฮ อาดี เดะ ญา     เดะ วะตู กูญา กือนา บาวา บือปี ฌาดี ฮามา     เดะ นังฆรี บาบิโลน. 12 ลือปัซ เดะ กูญา กือนา บาวา บือปี     กะ นังฆรี บาบิโลน ดัฮ     เยโคนียา     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     ซาลาทีเอน. ซาลาทีเอน     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     เซรูบาเบน. 13 เซรูบาเบน     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     อาบียุด. อาบียุด     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     เอลียาคิม. เอลียาคิม     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     อาซอ. 14 อาซอ     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     ซาโดก. ซาโดก     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     อาคิม. อาคิม     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     เอลียุด. 15 เอลียุด     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     เอเลอาซา. เอเลอาซา     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     มัดทัน. มัดทัน     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     ยาโกบ. 16 ยาโกบ     ญา บือเลฮ นานะ นู ปือนามา จะ     โยเซบ     นู ฌาดี ลากี นะ มารียา. มารียา อีนี     ญา บือเลฮ นานะ ปือนามา จะ     เยซู     นู กือนา บลาโลก จะ     ราฌา นู บรี ซือลามัจ เตอ. 17 กะฆีเตอ     ตะเดะ อับราฮัม ตือดะ รอจ กะ ดาวิด     อาดา บือแนฮ ซือมูฮา     ปัจ-บือลัซ อูรัก. ตะเดะ ดาวิด     ตือดะ นู กูญา กือนา บาวา บือปี     กะ นังฆรี บาบิโลน     อาดา บือแนฮ ซือมูฮา     ปัจ-บือลัซ อูรัก. ตะเดะ กูญา กือนา บาวา บือปี กะ นังฆรี บาบิโลน     ตือดะ ราฌา นู บรี ซือลามัจ อีตู มาแรฮ     อาดา บือแนฮ ซือมูฮา     ปัจ-บือลัซ อูรัก. 18 ลาฆู เยซู คริด     ราฌา นู บรี ซือลามัจ นู ญา มาแรฮ ดูโดะ เดะ อาปี     ฌาดี กะฆีนี. อาดา มารียา เอด เดะ ญา     ญา บือตูนัง ฌางัน โยเซบ ดัฮ. ตาปี ตานา ดูวา อูรัก อีตู     เตด ดือละ บือซามา ลาฆี     ลีฮัจ จะ     ซือมืองัจ นะ ตูฮัด     บูวัจ ลาฆู มือฆัฮ     บรี มารียา บือโปรจ. 19 โยเซบ     ตูนัง นะ ญา     ญา เลอ     ฌาดี ซือมียา บาฌิ-ตือปัจ. ญา กีรา นะ กรัจ ตูนัง ซืองะๆ     ตีเมา บรี มารียา จือและ. 20 ตานา โยเซบ ตืองัฮ อีงัจ ลาฆู อีตู     ลีฮัจ เลอ     ญา ตือลีนา     มีปี ลีฮัจ     บือฆารี ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด ซืออูรัก มาแรฮ     มือเลา จะ     "โยเซบ เออ     อานะ-กือมอน นะ ราฌา ดาวิด เออ. ฌางัน ตาโกจ เลอ     นู นะ ซาโมจ มารียา มาแรฮ ฌาดี บีนี นะ เกา. กรานา ซือมืองัจ นะ ตูฮัด เลอ     บูวัจ ลาฆู มือฆัฮ ดัฮ     บรี ญา บือโปรจ. 21 มารียา     ญา นะ ดูโดะ เดะ อาปี     ฌาดี นานะ กีลากี. เกา กือนา ตืองะ นามา นะ ญา จะ     เยซู. กรานา ญา เลอ     ญา นู นะ ตูโลก ลูมอฮ ซือมียา นะ ญา     บรี ลือปัซ เดะ ดูซา นะ กูญา." ญา จะ. 22 ลามา ดูลู     ตูฮัด เดะ อาตัซ     บือเลฮ ซูโรฮ ซือมียา ตูโดฮ ซืออูรัก     มือเลา ตูโดฮ ลาฆู โซะ ฮึลด. ลาฆู นะ มารียา อีนี ฌาดี ดัฮ     บีดา นะ บูวัจ บรี รือมัก     บือกะ ปือมือเลา ตูโดฮ อีตู     นู จะ 23 "ลีฮัจ เลอ     อาดา ราดารา ซืออูรัก นะ บือโปรจ     นะ ดูโดะ เดะ อาปี     นานะ กีลากี. กูญา นะ ตืองะ ปือนามา กะ ญา จะ     อิมมานูเอน." ฌาดี-จะ     ตูฮัด เดะ อาตัซ ดูโดะ ฌางัน กีตา. 24 ตานา โยเซบ ดาฮานี ดัฮ     ญา บูวัจ ตูโรจ กะ ปือมือซัด นะ ฮูลู-บาลัก นะ ตูฮัด. ญา ซาโมจ มารียา มาแรฮ ฌาดี บีนี นะ ญา      25 ตาปี กูญา ดูวา อูรัก เตด ดือละ บือซามา     ตือดะ มารียา ดูโดะ เดะ อาปี นานะ กีลากี ดัฮ. กะฆีเตอ     โยเซบ ตืองะ นามา นะ นานะ อีตู จะ     เยซู.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52