7 Parisi ye awilimunga ulkana kere-langi nongendo oringi yomboma ye awilimanga polo kumbikundu ‘olio molamili.’ ningu konopu siku moloringi kanopale Yesusini ono ungu-mane sipa nimbale:
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52