1 1 Gakayiti aŋ gaŋ ëng majat man ɓër alëka ɓër Ŝésü Ar Ɗóŋóluko Urün maŋ etakal. Afüŝén aróm ariyé ale Dafid alam ar Ɓër Isërayel ale yéɗ kënmayó. Ɗanaŋ Dafid üwum han gañamb an Abëraham ŝalɗëko. 2 Ako e majat man ɓër alëka ɓër Ŝésü maŋ kabiriŋ Abëraham haŋ Dafid. Awa. Abëraham komarëm Isak. Isak komarëm Ŝakob. Ŝakob koɓerëm Ŝüda ëng ɓuɓulum ɓëŝan ɓüróm. 3 Ŝüda koɓerëm Péres ëng Ŝéra. Lümɓün ɓër Péres ëng Ŝéra Tamar yéɗ kënɓiyó. Péres komarëm Esërom. Esërom komarëm Aram. 4 Aram komarëm Aminadab. Aminadab komarëm Nahasoŋ. Nahasoŋ komarëm Salëmaŋ. 5 Salëmaŋ komarëm Bos. Lümɓün ɓër Bos Rahab yéɗ kënɓiyó. Awa. Bos komarëm Obed. Lümɓün ɓër Obed Rüt yéɗ kënɓiyó. Obed komarëm Ŝesé. 6 Ŝesé komarëm Dafid. Dafid üwum yéɗük alam ar Ɓër Isërayel ale. Awa. Mungum e majat man ɓër alëka ɓër Ŝésü maŋ kabiriŋ Abëraham haŋ Dafid. Majat epóng mala yék. Ako e majat man ɓër alëka ɓër Ŝésü maŋ kabiriŋ Dafid haŋ watur mëlkënɓe ɓër Babilon ɓële Ɓër Isërayel ɓële ibüt laŋ, ŋékënɓe ɓër talaŋ han ikón er Babilon. Awa. Dafid komarëm Salomoŋ. Lümɓün ɓër Salomoŋ Uri ñërɗëkëɓe. Gang lëmko Uri, Dafid ñërkëma. 7 Awa. Salomoŋ komarëm Roboham. Roboham komarëm Abiya. Abiya komarëm Asaf. 8 Asaf komarëm Ŝosafat. Ŝosafat komarëm Ŝoram. Ŝoram komarëm Osiyas. 9 Osiyas komarëm Ŝohatam. Ŝohatam komarëm Akaŝ. Akaŝ komarëm Ésékiyas. 10 Ésékiyas komarëm Manasé. Manasé komarëm Amoŋ. Amoŋ komarëm Ŝosiyas. 11 Ŝosiyas koɓerëm Yekoniya ëng ɓuɓulum ɓüróm. Watu üwum ɓër Babilon ɓële ɓaɓemëlëɗ Ɓër Isërayel ɓële ibüt laŋ. Kënɓiŋé han ikón er Babilon. Mungum e majat man ɓër alëka ɓër Ŝésü maŋ kabiriŋ Dafid haŋ Yekoniya. Majat epóng mala yék. 12 Ako e majat man ɓër alëka ɓër Ŝésü maŋ kabiriŋ hucék watur ŋékënɓe ɓër Babilon ɓële Ɓër Isërayel ɓële han ikón er Babilon haŋ watur Ŝosef le. Awa. Yekoniya komarëm Ŝéyalëtiyel. Ŝéyalëtiyel komarëm Sóróbabel. 13 Sóróbabel komarëm Abiyid. Abiyid komarëm Éliyakim. Éliyakim komarëm Asor. 14 Asor komarëm Sadok. Sadok komarëm Aŝim. Aŝim komarëm Éliyid. 15 Éliyid komarëm Éléyasar. Éléyasar komarëm Mataŋ. Mataŋ komarëm Ŝakob. 16 Ŝakob komarëm Ŝosef aŝan ar Mari ale. Mari üwum yék lümɓün ɓër Ŝésü Ar Ɗóŋóluko Urün ale hara noŋ mage Ŝosef remɗëkëma Ŝésü. 17 Kabiriŋ Abëraham haŋ Dafid la wo yékën ɓër alëka ɓër Ŝésü epóng ɓëla. Kabiriŋ Dafid haŋ watur ŋékënɓe ɓër Babilon ɓële Ɓër Isërayel ɓële han elóɗ idóɓün la wo yékën ɓër alëka ɓër Ŝésü epóng ɓëla. Kabiriŋ watur ŋékënɓe han elóɗ er Babilon haŋ watur rëmkënma Ŝésü Ar Ɗóŋóluko Urün ale la wo yékën ɓër alëka ɓër Ŝésü epóng ɓëla. Gungum e majat man ɓër alëka ɓër Ŝésü Ar Ɗóŋóluko Urün ale ɓële. Ngër kak eenelange iyi Ŝésü han Abëraham ëng Dafid ŝalɗëko le. 18 Ako yék edëm er Ŝésü eɗ. Mari lümɓün ɓër Ŝésü Ŝosef ñünéɗëkëɓe. Haŋ fo ɓarkën gañar Ŝosef ëng Mari le, fangar Genjëm en Urün le këri haŋ Mari koŝot gacëɗ. 19 Awa. Ŝosef noŋ malangëɗelaŋ weƴ iyi fangar Genjëm en Urün le riɗük haŋ ŝotëko Mari gacëɗ. Gungum e gang langëko Ŝosef iyi Mari ëng gacëɗ ewo, këmafër opët iñüné eɗ ɓawo masariya man Urün laŋ kak ŝalɗëk. Kono ɓawo mamapërɗelaŋ omacëfëlën han ɓal, akapëɗ iyi opët iñüné eɗ hara mënlangayelaŋ ɓal kingiriŋ. 20 Gang hapëko opët le, imbalingum gang ɗakëko gokëɗ, aɗaŋal ar Urün ale komaŝaŋëta gonëkëɗ laŋ. Komare: —Ŝosef, wuj ar ŝalëk ŝan gañamb an Dafid, koyéŋ imamaɗ Mari ogé asówar arój ɓawo ñaŋëso ñan ɗüɓko Mari ñaŋ fangar Genjëm en Urün le rik haŋ ŝotëko gacëɗ aŋ, mage hal. 21 Mari omadëme ñaŋëso ñacan. Ñungum imatap Ŝésü. Koto ër uyat or Ŝésü ówum oɗ le gon e oŋ iyi Afeyën ar ɓal e. Gungum ejëmatapal ñaŋëso ñungum Ŝésü ɓawo oɓepeyëne ɓal ɓüróm ɓële oméƴ or ñüdëkëɓe kongol ër ɓiñüŋüla ɓindóɓün laŋ. Ngër kak reɗëkoma aɗaŋal ar Urün ale Ŝosef. Gang hëñëlakoma mëŝësün, koƴe. 22 - 23 Gen oŝot or gacëɗ or ŝungutuŋ ër mamalange aŝan eŋ, Urün oɗ acasëɗ kabiriŋ alëka iyi ogéye le. Adeɗ: Ŝungutuŋ ër mamalange aŝan ocote gacëɗ, omadëme ñaŋëso ñacan ñungum ënmayó Emanuwel. Koto ër Emanuwel le gon e oŋ iyi Urün oɗ ëng ɓé eene. Gon reɗëko Urün oŋ aŝükélün ar Urün ale añugëɗ. Gang ŝotëko Mari gacëɗ hara mamalangëɗelaŋ aŝan, agé gon reɗëko Urün kabiriŋ alëka ogéye oŋ. 24 Ŝosef gang lügütéko, adiɗ ngër gang reɗëkoma aɗaŋal ar Urün ale le. Komamaɗ Mari. Kogé asówar aróm. 25 Kono mënɓarɗelaŋ gañar ëng Ŝosef haŋ fo rëmkoma Mari ñaŋëso ñaŋ le. Gang rëmkoma, Ŝosef amatapëɗ ñaŋëso ñungum Ŝésü.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52