1 1 -Dᵻ'wᵻn -dad ɗᵻ Jesu Kris, Dabid "kaa'ru yᵻ Abraham kaa" 'du yᵻ. 2 Abraham -ᵻw Ijag. Ijag -ᵻw Jakob. Jakob -ᵻw Juda yᵻ hᵻngnaa' yᵻ. 3 Juda -makan꞊ Tamar kᵻ -ᵻw Pered yᵻ Jara yᵻ. Pered -ᵻw Esrom. Esrom -ᵻw Aram. 4 Aram -ᵻw Aminadab. Aminadab -ᵻw Naso̰. Naso̰ -ᵻw Salmo̰. 5 Salmo̰ -ᵻw Boaj kan- Rahab. Boaj -ᵻw Obed kan- Rut. 6 Obed -ᵻw Isai. Isai -ᵻw Dol Dabid. Dol Dabid -ᵻw Salomo̰ kan- dem" ɗᵻ Uri 'du. 7 Salomo̰ -ᵻw Roboam. Roboam -ᵻw Abiya. Abiya -ᵻw Asa. 8 Asa -ᵻw Jojapat. Jojapat -ᵻw Joram. Joram -ᵻw Ojias. 9 Ojias -ᵻw Joatam. Joatam -ᵻw Akaj. Akaj -ᵻw Ejekias. 10 Ejekias -ᵻw Manase. Manase -ᵻw Amo̰. Amo̰ -ᵻw Jojias. 11 Jojias -ᵻw Jekonias -makan꞊ hᵻngnaa' kan- ᵻlay ɗᵻ 'kaa g -mar'wᵻn Babilɔn -ɗᵻ. 12 Toy'' 'du 'maanɗᵻ 'kaa -mar'wᵻn Babilɔn a gᵻy ɗi, Jekonias -ᵻw Salatiɛl. Salatiɛl -ᵻw Jorobabɛl. 13 Jorobabɛl -ᵻw Abiud. Abiud -ᵻw Eliakim. Eliakim -ᵻw Ajor. 14 Ajor -ᵻw Sadog. Sadog -ᵻw Asim. Asim -ᵻw Eliud. 15 Eliud -ᵻw Eleajar. Eleajar -ᵻw Mata̰. Mata̰ -ᵻw Jakob. 16 Jakob -ᵻw Jojep Mari tᵻᵻd-. Mari ɗᵻ -ᵻw Jesu ɗᵻ kᵻ "wogᵻr Kris -ɗᵻ. 17 Gala- -ded a Abraham dᵻgᵻr- 'kang Dabid dᵻgᵻr- -ka'gag pɛd -u -kɔr -bᵻg wori. -Ka'gag -u -kɔr -bᵻg wori gala- -ded a Dabid dᵻgᵻr- 'kang daa' ɗᵻ -mar'wᵻn ɗᵻ Babilɔn yᵻ. -Ka'gag -u -kɔr -bᵻg wori, ga -ded a daa' ɗᵻ -mar'wᵻn Babilɔn 'kang Kris dᵻgᵻr- yᵻ. 18 -Ka, -ᵻw'ᵻr ɗᵻ Jesu Kris 'du -ɗe -u 'tinti: 'Yo ɗᵻ Mari gonh mᵻn ɗam 'kog 'dᵻr hᵻma Jojep. Dᵻwnii' bi 'kaa malᵻd 'dol -kᵻn Jojep duu꞊ ɗi, tan -ur'ᵻr kan- 'tɔbga ɗᵻ Jun ɗᵻ 'Ed 'dᵻr. 19 Tᵻᵻd- ɗᵻ Jojep -u gun ɗᵻ -ɗajɗaj -ɗᵻ, -ge dag 'aa galh -saw'ni a dᵻgru- a 'nᵻm -toyᵻu꞊ ᵻy. Ɗan nyan a -gᵻja dag 'ɗaa wad" -nyumogᵻn꞊ -jige. 20 Abi 'maanɗᵻ ɗan ᵻny dag ɗimᵻr lᵻ 'to ɗi, -ka: Gun ɗᵻ -kᵻjᵻn ɗᵻ wule ɗᵻ Dol 'du kau- dagᵻl kan- ha'nᵻm 'ka ri: Jojep Dabid ''kaa'ru, wau' lanygan- ɗᵻ -o kan- -jimam ɗᵻ Mari a -higᵻm am'ᵻm ᵻy. Wau' lanygan- am'ᵻm ᵻy dag mᵻny'' ɗᵻ tan "urᵻr -ɗᵻ -u kan- 'tɔbga ɗᵻ Jun ɗᵻ 'Ed 'dᵻr. 21 Tan 'aa -ᵻw mᵻny" ɗᵻ gonh. Yaa' -paj'u hᵻma Jesu. Hᵻma -u 'tinti dag ɗan bi 'aa wany 'nᵻm 'du a ereny 'de -gᵻja ɗi. 22 'Bᵻrnan pɛd ᵻnynᵻ ''ɗebᵻg dag 'aa ajᵻm g dagᵻl ɗᵻ -Ɨw'ni 'jini ka -ɗᵻ -bᵻg. Dagᵻl ɗᵻ -Ɨw'ni 'jini ka kan- da ɗᵻ gun ɗᵻ -ɗu Bᵻlan -bᵻgᵻr 'du -ɗᵻ. Ɗan ka ri: 23 -Ka, -dᵻyᵻr ɗᵻ -han gonh ᵻy 'aa ''urᵻr, 'aa -ᵻw mᵻny" ɗᵻ gonh, 'kaa -paj'u hᵻma Emanuɛl. (Ejai 7:14) -Ded ka ri: Bᵻlan -u kan- -den. 24 'Maanɗᵻ Jojep 'aa 'nᵻg ɗi, am 'bᵻr ɗᵻ gun ɗᵻ -kᵻjᵻn ɗᵻ wule ɗᵻ Dol 'du kau' -ɗᵻ yᵻ, lag' -jima a -higᵻr yᵻ. 25 Bi ɗan -gulᵻd' ᵻy 'kang tan -ᵻw g mᵻny'' -dᵻwᵻr ɗᵻ gonh. Kᵻ paju- hᵻma Jesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52