จาก เปา‌โล ซึ่ง​เป็น​ผู้​รับ​ใช้​ของ​พระ‍เจ้า​และ​อัคร‌ทูต​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์ เพื่อ​ความ​เชื่อ​ของ​คน​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​เลือก​และ​ความ​รู้​ใน​ความ​จริง​ตาม​ทาง​พระ‍เจ้า
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52