๑๓ เพราะ‍ว่า​ถ้า​ท่าน​ดำ‌เนิน​ชีวิต​ตาม​เนื้อ‍หนัง​แล้ว ท่าน​จะ​ต้อง​ตาย แต่​ถ้า​โดย​ทาง​พระ‍วิญ‌ญาณ ท่าน​ทำ‌ลาย​กิจ‌การ​ของ​ร่าง​กาย ท่าน​ก็​จะ​ดำรง​ชีวิต​ได้
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52