เขา​ร้อง‍เพลง​ของ​โม‌เสส ​ผู้​รับ‍ใช้​ของ​พระ‍เจ้า และ​ร้อง‍เพลง​ของ​พระ‍เมษ‌โป‌ดก​ว่า “ข้า‍แต่​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า พระ‍เจ้า​ผู้​ทรง​ฤท‌ธา‌นุภาพ​สูง​สุด พระ‍ราช‍กิจ​ของ​พระ‍องค์​ยิ่ง‍ใหญ่​และ​อัศ‌จรรย์ ข้า‍แต่​องค์​พระ‍มหา​กษัตริย์​ของ​บรร‌ดา​ประ‌ชา‍ชาติ บรร‌ดา​มรร‌คา ​ของ​พระ‍องค์​ยุติ‍ธรรม​และ​สัตย์‍จริง
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52