16 เมื่อ​คน​ใน​ค่าย​อิจฉา​โม‌เสส และ​อา‌โรน คน‍บริ‌สุทธิ์​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52