๔๓ โย‌เซฟ​จาก​อาริ‌มา‌เธีย​ซึ่ง​เป็น​สมา‍ชิก​สภา​และ​เป็น​ที่​นับ‍ถือ​ของ​คน​ทั้ง‍หลาย อีก​ทั้ง​ยัง​เป็น​คน​ที่​กำ‌ลัง​คอย​ท่า​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍เจ้า ไป​หา​ปีลาต​ด้วย​ความ​กล้า‍หาญ​เพื่อ​ขอ​พระ​ศพ​ของ​พระ‍เยซู
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52