16 1 พวก​ฟา‌ริสี​กับ​พวก​สะ‌ดู‌สี​มา​ทด‍ลอง​พระ‍องค์ โดย​ขอ​ให้​พระ‍องค์​ทรง​แสดง​หมาย​สำ‍คัญ​จาก​ฟ้า​สวรรค์​ให้​เห็น 2 พระ‍องค์​จึง​ตรัส​ตอบ​เขา​ทั้ง‍หลาย​ว่า “[พอ​ตก​เย็น​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​พูด​ว่า ‘อา‌กาศ​จะ​ปลอด‍โปร่ง​เพราะ​ท้อง‍ฟ้า​สี‍แดง’ 3 พอ​รุ่ง‍เช้า​พวก​ท่าน​ก็​พูด​ว่า ‘วัน‍นี้​จะ​มี​พายุ​ฝน​เพราะ​ท้อง‍ฟ้า​สี‍แดง​และ​มืด‍ครึ้ม’ ท้อง‍ฟ้า​นั้น​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ยัง​รู้‍จัก​สัง‍เกต​และ​เข้า‍ใจ แต่​หมาย​สำ‍คัญ​แห่ง​กาล​เวลา​นี้​พวก​ท่าน​กลับ​ไม่​เข้า‍ใจ] 4 คน​ใน​ยุค​ชั่ว‍ร้าย​และ​ไม่​ซื่อ‌สัตย์​ต่อ​พระ‍เจ้า​ชอบ​แสวง​หา​หมาย​สำคัญ แต่​จะ​ไม่​โปรด​ให้​หมาย​สำ‌คัญ​แก่​เขา​ทั้ง‍หลาย เว้น​ไว้​แต่​หมาย​สำ‌คัญ​ของ​โยนาห์​เท่า​นั้น” แล้ว​พระ‍องค์​ก็​เสด็จ​ไป​จาก​พวก​เขา 5 เมื่อ​ข้าม​ฟาก​ไป​แล้ว สา‌วก​ของ​พระ‍องค์​ลืม​เอา​ขนม‍ปัง​ไป​ด้วย 6 เมื่อ​พระ‍เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง‍หลาย​ว่า “จง​สัง‌เกต​และ​ระ‍วัง​เชื้อ ​ของ​พวก​ฟา‌ริสี และ​พวก​สะ‌ดู‌สี​ให้​ดี” 7 พวก​สา‌วก​จึง​พูด​กัน​ว่า “เพราะ​เรา​ไม่​ได้​เอา​ขนม‍ปัง​มา” 8 พระ‍เยซู​ทรง​ทราบ​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง‍หลาย​ว่า “พวก​ท่าน​ช่าง​มี​ความ​เชื่อ​น้อย​จริงๆ ทำไม​พวก​ท่าน​ถึง​พูด​กัน​เรื่อง​ไม่​มี​ขนม‍ปัง? 9 ท่าน​ยัง​ไม่​เข้า‍ใจ​หรือ? พวก​ท่าน​จำ​ไม่​ได้​หรือ​เรื่อง​ขนม‍ปัง​ห้า​ก้อน​กับ​คน​ห้า‍พัน​คน​นั้น พวก​ท่าน​เก็บ​ที่​เหลือ​ได้​กี่​ตะ‌กร้า? 10 หรือ​เรื่อง​ขนม‍ปัง​เจ็ด​ก้อน​กับ​คน​สี่‍พัน​คน​นั้น ท่าน​เก็บ​ที่​เหลือ​ได้​กี่​กระ‍บุง? 11 ทำไม​ถึง​ไม่​เข้า‍ใจ​ว่า เรา​ไม่​ได้​พูด​กับ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​เรื่อง​ขนม‍ปัง แต่​ให้​ระวัง​เชื้อ​ของ​พวก​ฟา‌ริสี​และ​พวก​สะ‌ดู‌สี​ให้​ดี?” 12 พวก​สา‌วก​จึง​เข้า‍ใจ​ว่า พระ‍องค์​ไม่‍ได้​ตรัส​สั่ง​เขา​ทั้ง‍หลาย​ให้​ระ‍วัง​เชื้อ แต่​ให้​ระ‍วัง​คำ‍สอน​ของ​พวก​ฟา‌ริ‌สี​และ​พวก​สะ‌ดู‌สี 13 เมื่อ​พระ‍เยซู​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​เขต​เมือง​ซี‌ซา‌รี‌ยา‌ฟี‌ลิป‌ปี พระ‍องค์​ตรัส​ถาม​พวก​สา‌วก​ของ​พระ‍องค์​ว่า “คน​ทั่ว​ไป​พูด​กัน​ว่า​บุตร‍มนุษย์​เป็น​ใคร?” 14 เขา​ทั้ง‍หลาย​ทูล​ตอบ​ว่า “บางคน​ว่า​เป็น​ยอห์น​ผู้​ให้​บัพ‌ติศ‌มา แต่​บาง‍คน​ว่า​เป็น​เอลี‌ยาห์ ส่วน​คน​อื่นๆ ว่า​เป็น​เย‌เร‌มีย์ หรือ​เป็น​คน​หนึ่ง​ใน​บรร‌ดา​ผู้​เผย​พระ‍วจนะ” 15 แล้ว​พระ‍องค์​ตรัส​ถาม​เขา​ทั้ง‍หลาย​ว่า “แล้ว​พวก​ท่าน​ว่า​เรา​เป็น​ใคร?” 16 ซีโมน​เป‌โตร​ทูล​ตอบ​ว่า “พระ‍องค์​เป็น​พระ‍คริสต์ ​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍เจ้า​ผู้​ทรง​พระ‍ชนม์​อยู่” 17 พระเยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ซีโมน​บุตร​โย‌นาห์​เอ๋ย ท่าน​ก็​เป็น​สุข เพราะ​มนุษย์ ​ไม่‍ได้​เปิด​เผย​เรื่อง​นี้​แก่​ท่าน แต่​พระ‍บิดา​ของ​เรา​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​เปิด‍เผย​ให้​ทราบ 18 เรา​บอก​ท่าน​ว่า​ท่าน​คือ​เป‌โตร และ​บน​ศิลา ​นี้ เรา​จะ​สร้าง​คริสต‍จักร​ของ​เรา​ไว้และ​พลัง​แห่ง​ความ​ตาย ​จะ​มี​ชัย​ต่อ​คริสต‍จักร​ไม่​ได้ 19 เรา​จะ​มอบ​ลูก​กุญ‍แจ​ต่างๆ แห่ง​แผ่น‍ดิน​สวรรค์​ให้​ไว้​แก่​ท่าน สิ่ง‍ใด​ที่​ท่าน​กล่าว​ห้าม​ใน​โลก สิ่ง​นั้น​ก็​จะ​ถูก‍กล่าว​ห้าม​ใน​สวรรค์ และ​สิ่ง​ใด​ที่​ท่าน​กล่าว​อนุ‌ญาต​ใน​โลก สิ่ง‍นั้น​ก็​จะ​ได้​รับ​อนุ‌ญาต​ใน​สวรรค์ ” 20 พระ‍องค์​ทรง​กำ‍ชับ​พวก​สา‌วก​ของ​พระ‍องค์​ไม่​ให้​บอก​ใคร​ว่า พระ‍องค์​เป็น​พระ‍คริสต์ 21 ตั้ง‍แต่​เวลา​นั้น​มา พระ‍เยซู​ทรง​เริ่ม​เผย​แก่​บรร‌ดา​สา‌วก​ของ​พระ‍องค์​ว่า พระ‍องค์​จะ​ต้อง​เสด็จ​ไป​กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม และ​จะ​ต้อง​ทรง​ทน​ทุกข์​ทร‌มาน​หลาย​ประ‌การ​จาก​พวก​ผู้ใหญ่ พวก​หัว‍หน้า​ปุโร‌หิต และ​พวก​ธรร‌มา‌จารย์ และ​ทรง​ถูก​ประ‌หาร​ชีวิต แต่​ใน​วัน​ที่‍สาม​พระ‍องค์​จะ​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่ 22 เป‌โตร​ดึง​พระ‍องค์​ออก​มา และ​เริ่ม​ว่า‍กล่าว​พระ‍องค์​ว่า “อย่า​ให้​เป็น​เช่น​นั้น องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า จะ​ให้​เหตุ‍การณ์​เช่น​นี้​เกิด​กับ​พระ‍องค์​ไม่​ได้” 23 พระ‍องค์​จึง​หัน​พระ‌พักตร์ ​มา​ตรัส​กับ​เป‌โตร​ว่า “จง​ไป​ให้​พ้น เจ้า‍ซา‌ตาน เจ้า​เป็น​เครื่อง​กีด‍ขวาง​เรา​เพราะ​เจ้า​ไม่​ได้​คิด​อย่าง​พระ‍เจ้า แต่​เจ้า​คิด​อย่าง​มนุษย์” 24 พระ‍เยซู​จึง​ตรัส​กับ​บรร‌ดา​สา‌วก​ของ​พระ‍องค์​ว่า “ถ้า​ใคร​ต้อง​การ​จะ​ติด​ตาม​เรา ให้​คน​นั้น​ปฏิ‌เสธ​ตน‍เอง รับ​กาง‍เขน​ของ​ตน​แบก​และ​ตาม​เรา​มา 25 เพราะ‍ว่า​ใคร​ต้อง​การ​จะ​เอา​ชีวิต​รอด คน​นั้น​จะ​เสีย​ชีวิต แต่​ใคร​ยอม​เสีย​ชีวิต​เพราะ​เห็น​แก่​เรา คน‍นั้น​จะ​ได้​ชีวิต​รอด 26 เพราะ​เขา​จะ​ได้​ประ‌โยชน์​อะไร ถ้า​ได้​สิ่ง​ของ​หมด​ทั้ง​โลก​แต่​ต้อง​เสีย​ชีวิต​ของ​ตน? หรือ​คน​นั้น​จะ​นำ​อะไร​ไป​แลก​ชีวิต​ของ​ตน​กลับ​คืน​มา? 27 เพราะ​ว่า​เมื่อ​บุตร‍มนุษย์​จะ​เสด็จ​มา​ด้วย​พระ‍รัศมี​ของ​พระ‍บิดา ​พร้อม​ด้วย​บรร‌ดา​ทูต‍สวรรค์​ของ​พระ‍องค์ แล้ว​พระ‍องค์​จะ​ทรง​ตอบ‍แทน​แต่​ละ​คน​ตาม​การ​กระ‍ทำ​ของ​เขา 28 เรา​บอก​ความ‍จริง​กับ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ว่า ใน​พวก​ท่าน​ที่​ยืน​อยู่​ที่‍นี่ มี​บาง‍คน​ยัง​จะ​ไม่​ลิ้ม​รส​ความ​ตาย จน​กว่า​จะ​ได้​เห็น​บุตร‍มนุษย์​เสด็จ​มา​ใน​ราช​อา‌ณา‌จักร​ของ​พระ‍องค์”
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52