ยอห์น​จึง​ไป​ทั่ว​ลุ่ม​แม่‍น้ำ​จอร์‌แดน ประ‌กาศ​ให้​คน​กลับ‍ใจ​ใหม่​และ​รับ​บัพ‌ติศ‌มา​เพื่อ​ให้​พระ‍เจ้า​ทรง​ยก​โทษ​ความ​ผิด‍บาป
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52