๔๒ เรา​จะ​ระลึก​ถึง​พันธ‌สัญญา​ของ​เรา​ซึ่ง​มี​ต่อ​ยา‌โคบ และ​เรา​จะ​ระลึก​ถึง​พันธ‌สัญ‌ญา​ของ​เรา​ซึ่ง​มี​ต่อ​อิส‌อัค และ​พันธ‌สัญญา​ของ​เรา​ต่อ​อับ‌รา‌ฮัม และ​เรา​จะ​ระลึก​ถึง​แผ่น‍ดิน​นั้น
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52