15 เมื่อ​พระ‍เยซู​ทรง​ทราบ​ว่า​พวก​เขา​จะ​มา​จับ​พระ‍องค์​ไป​ตั้ง​ให้​เป็น​กษัตริย์ พระ‍องค์​ก็​เสด็จ​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​อีก​ตาม​ลำ‌พัง
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52