พระ‍เยซู​ตรัส​ว่า “เรา​บอก​ความ‍จริง​กับ​ท่าน​ว่า ถ้า​ใคร​ไม่‍ได้​เกิด​จาก​น้ำ​และ​พระ‍วิญ‌ญาณ คน‍นั้น​จะ​เข้า​ใน​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍เจ้า​ไม่‍ได้
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52