28 โมเสส​เข้า​เฝ้า​พระ​ยาห์‌เวห์​อยู่​ที่​นั่น​สี่​สิบ​วัน​สี่​สิบ​คืน ท่าน​ไม่​ได้​รับ​ประ‌ทาน​อาหาร​หรือ​ดื่ม​น้ำ​เลย ท่าน​จารึก​ถ้อย​คำ​แห่ง​พันธ‌สัญ‌ญา​ไว้​บน​แผ่น​ศิลา คือ​พระ​บัญ‌ญัติ​สิบ​ประ‌การ
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52