4 1 เพราะ​ฉะนั้น ข้าพ‌เจ้า​ผู้​เป็น​นัก‍โทษ​โดย​เห็น​แก่​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ขอ​วิง‍วอน​พวก​ท่าน​ให้​ดำ‌เนิน​ชีวิต​สม​กับ​การ​ทรง​เรียก​ที่​ท่าน​ได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​มา​นั้น 2 คือ​จง​ถ่อม​ใจ​และ​มี​ความ​สุภาพ​อ่อน‍โยน​อยู่​เสมอ จง​อดทน จง​อด‍กลั้น​ต่อ​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​รัก 3 จง​พยา‌ยาม​รักษา​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ที่​มา​จาก​พระ​วิญ‌ญาณ​นั้น โดย​มี​สันติ‍ภาพ​เป็น​เครื่อง​ผูก‍พัน 4 มี​กาย​เดียว​และ​มี​พระ‍วิญ‌ญาณ​องค์​เดียว เหมือน​อย่าง​ที่​ท่าน​ได้​รับ​การ​ทรง​เรียก​ให้​มา​ถึง​ความ​หวัง​เดียว​ใน​การ​ทรง​เรียก​พวก​ท่าน​นั้น 5 มี​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​องค์​เดียว ความ​เชื่อ​เดียว บัพ‌ติศ‌มา​เดียว 6 พระ‍เจ้า​องค์​เดียว​ผู้​เป็น​พระ‍บิดา​ของ​ทุก‍คน พระ‍องค์​ทรง​มี​อำ‌นาจ​เหนือ ​สรรพ‍สิ่ง ทรง​ทำ​การ​ผ่าน ​สรรพ‍สิ่ง​และ​ทรง​อยู่​ใน​ทุก‍คน 7 แต่​ว่า​พระ‍คุณ​นั้น​ประ‌ทาน​แก่​เรา​แต่​ละ​คน​ตาม​ขนาด​ที่​พระ‍คริสต์​ประ‌ทาน 8 ดัง‍นั้น​จึง​มี​พระ‍วจนะ​ว่า “เมื่อ​พระ‍องค์​เสด็จ​ขึ้น​ไป​สู่​ที่​สูง พระ‍องค์​ทรง​นำ​เชลย​กลุ่ม​ใหญ่​ไป และ​ประ‌ทาน​ของ​ประ‌ทาน​แก่​มนุษย์” 9 (การ​ที่​กล่าว​ว่า “พระ‍องค์​เสด็จ​ขึ้น​ไป” นั้น จะ​มี​ความ​หมาย​ว่า​อะไร ถ้า​ไม่‍ใช่​ว่า​พระ‍องค์​ได้​เสด็จ​ลง​ไป​สู่​เบื้อง​ต่ำ​ของ​แผ่น‍ดิน​โลก​แล้ว​ด้วย? 10 พระ‍องค์​ผู้​เสด็จ​ลง​ไป​นั้น​ก็​คือ​ผู้​ที่​เสด็จ​ขึ้น​ไป​สู่​ที่​สูง​เหนือ​ฟ้า​สวรรค์​ทั้ง‍หมด​นั่น​เอง เพื่อ​จะ​เติม​ทุก​สิ่ง​ให้​เต็ม​บริ‌บูรณ์) 11 และ​พระ‍องค์​เอง​ประ‌ทาน​ให้​บาง‍คน​เป็น​อัคร‌ทูต บาง‍คน​เป็น​ผู้​เผย​พระ‍วจนะ บาง‍คน​เป็น​ผู้​ประ‌กาศ​ข่าว​ประ‌เสริฐ บาง‍คน​เป็น​ศิษยา‌ภิบาล​และ​อา‌จารย์ 12 เพื่อ​เตรียม​ธรร‌มิก‌ชน​สำ‌หรับ​การ​ปรน‍นิ‌บัติ​และ​การ​เสริม‍สร้าง​พระ‍กาย​ของ​พระ‍คริสต์ 13 จน‍กว่า​เรา​ทุก‍คน​จะ​บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ใน​ความ​เชื่อ​และ​ใน​ความ​รู้​ถึง​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍เจ้า บรรลุ​ถึง​ความ​เป็น​ผู้‍ใหญ่ คือ​โต​เต็ม​ถึง​ขนาด​ความ​บริ‌บูรณ์​ของ​พระ‍คริสต์ 14 เพื่อ​เรา​จะ​ไม่​เป็น​เด็ก​อีก​ต่อ‍ไป ถูก​ซัด​ไป​ซัด​มา​และ​พัด​ไป​พัด​มา​ด้วย​ลม​คำ​สั่ง‍สอน​ทุก​อย่าง ด้วย​เล่ห์‍กล​ของ​มนุษย์ ตาม​อุบาย​ที่​ฉลาด​ใน​การ​ล่อ‍ลวง 15 แต่​ให้​เรา​ยึด​ถือ ​ความ​จริง​ด้วย​ความ‍รัก เพื่อ​จะ​เจริญ​ขึ้น​ใน​ทุก​ด้าน​สู่​พระ‍องค์​ผู้​เป็น​ศีรษะ​คือ​พระ‍คริสต์ 16 เนื่อง​จาก​พระ‍องค์​นี้​เอง ร่าง‍กาย​ทั้ง‍หมด​จึง​ได้​รับ​การ​เชื่อม​และ​ประ‌สาน​เข้า​ด้วย​กัน​โดย​ทุกๆ ข้อ‍ต่อ​ที่​ประ‌ทาน​มา​นั้น และ​เมื่อ​แต่​ละ​ส่วน​ทำ​งาน​ตาม​หน้าที่​แล้ว ก็​ทำ​ให้​ร่าง‍กาย​เจริญ​และ​เสริม​สร้าง​ตน​เอง​ขึ้น​ด้วย​ความ​รัก 17 เพราะ​ฉะนั้น ข้าพ‌เจ้า​ขอ​กล่าว​เช่น​นี้​และ​ยืน‍ยัน​ใน​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ว่า อย่า​ดำ‌เนิน​ชีวิต​แบบ​เดียว​กับ​ที่​พวก​ต่าง​ชาติ​ดำ‌เนิน​กัน​อีก​ต่อ​ไป คือ​มี​ใจ​จด‍จ่อ​อยู่​กับ​สิ่ง​ไร้​สาระ 18 ความ​คิด​ของ​เขา​ทั้ง‍หลาย​ถูก​ทำ​ให้​มืด‍มน​ไป และ​เขา​ขาด​จาก​ชีวิต​ที่​มา​จาก​พระ‍เจ้า​เนื่อง​จาก​ความ​ไม่​รู้​ที่​อยู่​ใน​ตัว และ​ความแข็ง​กระ‌ด้าง​ใน​จิต‍ใจ 19 พวก​เขา​ไม่​มี​ความ​รู้สึก​ละอาย​และ​ปล่อย​ตัว​ใน​การ​ลา‌มก​เพื่อ​ทำ​การ​โส‍โครก​ทุก​แบบ​โดย​ปราศ‌จาก​การ​เหนี่ยว‍รั้ง​ตน 20 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไม่​ได้​เรียน‍รู้​ถึง​พระ‍คริสต์​แบบ​นั้น 21 พวก​ท่าน​เคย​ฟัง​เรื่อง​ของ​พระ‍องค์​แล้ว​อย่าง​แน่‍นอน และ​เคย​ได้​รับ​การ​สอน​เรื่อง​พระ‍องค์​ตาม​สัจ‍ธรรม​ที่​อยู่​ใน​พระ‍เยซู​แล้ว 22 คือ​ได้​รับ​การ​สอน​ให้​ทิ้ง​ตัว​เก่า​ของ​พวก​ท่าน ​ที่​คู่​กับ​การ​ประ‌พฤติ​แบบ​เดิม ซึ่ง​ถูก​ตัณ‌หา​ล่อลวง​ทำ​ให้​พินาศ​ไป 23 และ​ให้​วิญ‌ญาณ​และ​จิตใจ​ของ​พวก​ท่าน​ได้​รับ​การ​เปลี่ยน​ใหม่ 24 และ​รับ​การ​สอน​ให้​สวม​สภาพ​ใหม่ ​ซึ่ง​ได้​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​ตาม​แบบ​ของ​พระ‍เจ้า ​ใน​ความ​ชอบ‍ธรรม​และ​ความ​บริ‌สุทธิ์​อย่าง​แท้‍จริง 25 ดัง‍นั้น​จง​ละทิ้ง​ความ​เท็จ“ให้​พวก​ท่าน​แต่​ละ​คน​พูด​ความ​จริง​กับ​เพื่อน​บ้าน​ของ​ตน” เพราะ​เรา​ต่าง​เป็น​อวัยวะ​ของ​กัน​และ​กัน 26 “จะ​โกรธ​ก็​โกรธ​ได้ แต่​อย่า​ทำ​บาป” อย่า​ให้​ถึง​ตะวัน​ตก​แล้ว​ยัง​โกรธ​อยู่ 27 อย่า​ให้​โอ‌กาส​แก่​มาร 28 คน​ที่​เคย​ขโมย​ก็​อย่า​ขโมย​อีก​ต่อ​ไป แต่​จง​ใช้​มือ [ของ​ตน] ​ตราก‍ตรำ​ทำ‍งาน​ที่​ดี​ดี‍กว่า เพื่อ​จะ​ได้​มี​อะไร​แจก‍จ่าย​ให้​คน​ที่​มี​ความ​จำ‍เป็น 29 อย่า​ให้​คำ​เลว‍ร้าย​ออก​จาก​ปาก​ของ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย แต่​จง​กล่าว​คำ​ดีๆ ที่​เสริม‍สร้าง​และ​ที่​เหมาะ​กับ​ความ​ต้อง‍การ เพื่อ​จะ​ได้​เป็น​คุณ​แก่​คน​ที่​ได้​ยิน 30 และ​อย่า​ทำ​ให้​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์​ของ​พระ‍เจ้า​เสีย​พระ‍ทัย ด้วย​พระ‍วิญ‌ญาณ​นั้น​ท่าน​ได้​รับ​การ​ประ‌ทับ‍ตรา​ไว้​สำ‌หรับ​วัน​ที่​จะ​ได้​รับ​การ​ไถ่ 31 จง​เอา​ความ​ขม‍ขื่น ความ​ฉุน‍เฉียว ความ​โกรธ การ​ทุ่ม​เถียง การ​พูด​จา​ดูหมิ่น รวม​ทั้ง​การ​ร้าย​ทุก​อย่าง​ออก​ไป​จาก​พวก​ท่าน 32 แต่​จง​มี​ใจ​กรุ‌ณา ใจ​สง‌สาร และ​ใจ​ให้​อภัย​แก่​กัน​และ​กัน เหมือน​อย่าง​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​ให้​อภัย​พวก​ท่าน​ใน​พระ‍คริสต์
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52