8 แม้​ข้าพ‌เจ้า​จะ​เป็น​คน​เล็ก‍น้อย​ยิ่ง​กว่า​คน​เล็ก‍น้อย​ที่‍สุด​ใน​พวก​ธรร‌มิก‌ชน​ทั้ง‍หมด ก็​ประ‌ทาน​พระ‍คุณ​นี้​แก่​ข้าพ‌เจ้า​เพื่อ​ประ‌กาศ​แก่​คน​ต่าง​ชาติ​ถึง​ความ​บริ‌บูรณ์​ของ​พระ‍คริสต์​ที่​สุด​จะ​หยั่ง​ถึง​ได้
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52