18 ขอ​ให้​ตา‍ใจ​ของ​พวก​ท่าน​สว่าง​ขึ้น เพื่อ​จะ​ได้​รู้​ว่า​พระ‍องค์​ประ‌ทาน​ความ‍หวัง​อะไร​แก่​ท่าน​ใน​การ​ทรง​เรียก​พวก​ท่าน​นั้น และ​รู้​ว่า​มร‌ดก​ที่​มี​ศักดิ์‍ศรี​ของ​พระ‍องค์​สำ‌หรับ​พวก​ธรร‌มิก‍ชน​นั้น​บริ‌บูรณ์​เพียง‍ไร
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52