1 1 เปา‌โล​ผู้​เป็น​อัคร‌ทูต​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์​ตาม​พระ‍ทัย​ของ​พระเจ้า เรียน​บรร‌ดา​ธรร‌มิก‌ชน​ที่​ซื่อ‍สัตย์​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์ [ซึ่ง​อยู่​ที่​เมือง​เอ‌เฟ‌ซัส] 2 ขอ​ให้​พระ‍คุณ​และ​สันติ‍สุข​จาก​พระ‍เจ้า​พระ‍บิดา​ของ​เรา และ​จาก​พระ‍เยซู‍คริสต์​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ดำ‌รง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​เถิด 3 สาธุ‍การ​แด่​พระ‍เจ้า​พระ‍บิดา​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​เรา ผู้​ประ‌ทาน​พร​ฝ่าย​จิต​วิญ‌ญาณ​ทุก‍อย่าง​แก่​เรา​ใน​สวรรค‌สถาน​โดย​พระ‍คริสต์ 4 ดัง​เช่น ใน​พระ‍คริสต์ พระ‍เจ้า​ทรง​เลือก​เรา​ตั้ง‍แต่​ก่อน​ทรง​สร้าง​โลก เพื่อ​ให้​เรา​บริ‌สุทธิ์​และ​ปราศ‍จาก​ตำ‌หนิ​ใน​สาย‍พระ‍เนตร​ของ​พระ‍องค์ 5 พระ‍องค์​ทรง​กำ‌หนด​เรา​ไว้​ล่วง​หน้า​ด้วย​ความ​รัก ให้​เป็น​บุตร​ของ​พระ‍องค์​โดย​ทาง​พระ‍เยซู‍คริสต์ ตาม​ความ​ชอบ​พระ‍ทัย​และ​พระ​ประ‍สงค์​ของ​พระ‍องค์ 6 เพื่อ​เป็น​ที่​ยก‍ย่อง​พระ‍คุณ​อัน​รุ่ง‍โรจน์​ของ​พระ‍องค์​ที่​ทรง​ให้​แก่​เรา​เปล่าๆ ใน​พระ‍เยซู ​ที่​พระ‍องค์​ทรง​รัก 7 ใน​พระ‍เยซู​นั้น เรา​ได้​รับ​การ​ไถ่​โดย​พระ‍โล‌หิต​ของ​พระ‍องค์ คือ​ได้​รับ​การ​ยก‍โทษ​จาก​การ​ละ‍เมิด โดย​พระ‍คุณ​อัน​อุดม​ของ​พระ‍เจ้า 8 ซึ่ง​ประ‌ทาน​แก่​เรา​อย่าง​เหลือ​ล้น​ด้วย​ปัญ‌ญา ​และ​ความ​เข้า‍ใจ​ทุก​อย่าง 9 พระ‍เจ้า​โปรด​ให้​เรา​รู้​ความ​ล้ำ‍ลึก​แห่ง​พระ‍ประ‌สงค์​ของ​พระ‍องค์​ตาม​ความ​ชอบ​พระ‍ทัย​ของ​พระ‍องค์​ที่​ทรง​ดำริ​ไว้​แล้ว​ใน​พระ‍คริสต์ 10 ทรง​ประ‌สงค์​ที่​จะ​ทำ​ให้​แผนงาน​สำ‌เร็จ​เมื่อ​เวลา​ครบ​บริ‌บูรณ์​แล้ว คือ​ที่​จะ​ทรง​รวบ‍รวม​ทุก​สิ่ง​ทั้ง​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์​และ​ใน​แผ่น‍ดิน​โลก​ให้​อยู่​ใน​พระ‍คริสต์ 11 และ​ใน​พระ‍คริสต์ ​นั้น เรา​ก็​ได้​รับ​การ​ทรง​เลือก​ด้วย คือ​ถูก​กำ‌หนด​ไว้​ล่วง​หน้า​ตาม​พระ​เจต‌นา‌รมณ์​ของ​พระ‍เจ้า​ผู้​ทรง​ทำ​กิจ​ทุก​อย่าง​ตาม​พระ​ดำริ​แห่ง​พระ‍ทัย​ของ​พระ‍องค์ 12 เพื่อ​เรา​ผู้​มี​ความ​หวัง​ใน​พระ‍คริสต์​ก่อน​ผู้​อื่น​จะ​อยู่​เพื่อ​ยก‍ย่อง​พระ‍เกียรติ​ของ​พระ‍องค์ 13 ใน​พระ‍คริสต์ ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ก็​เป็น​เช่น‍นั้น​ด้วย คือ​เมื่อ​พวก​ท่าน​ได้​ยิน​สัจ‌วาทะ​คือ​ข่าว‍ประ‌เสริฐ​เรื่อง​ความ​รอด​ของ​ท่าน และ​วาง‍ใจ​ใน​พระ‍องค์​แล้ว พวก​ท่าน​ก็​ได้​รับ​การ​ประ‌ทับ‍ตรา​ด้วย​พระ‍วิญ‌ญาณ​บริ‌สุทธิ์​ตาม​ที่​ทรง​สัญ‌ญา​ไว้ 14 พระ​วิญ‍ญาณ​นั้น​เป็น​มัด‍จำ​ใน​การ​รับ​มร‌ดก​ของ​เรา จน​กว่า​คน​ของ​พระ‍เจ้า​จะ​ได้​รับ​การ​ไถ่ เพื่อ​เป็น​การ​ยก‍ย่อง​พระ‍เกียรติ​ของ​พระ‍องค์ 15 เพราะ​เหตุ​นี้ เมื่อ​ข้าพ‌เจ้า​ได้​ยิน​เกี่ยว‍กับ​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​ท่าน​ใน​พระ‍เยซู​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า และ​ความ‍รัก​ของ​ท่าน​ต่อ​ธรร‌มิก‍ชน​ทั้ง‍หมด 16 ข้าพ‌เจ้า​จึง​ขอบ‍พระคุณ​เพราะ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ไม่​หยุด​เลย​เมื่อ​ระลึก​ถึง​ท่าน​ใน​คำ​อธิษ‌ฐาน​ของ​ข้าพ‌เจ้า 17 ข้าพ‌เจ้า​อธิษ‌ฐาน​ว่า​ขอ​พระ‍เจ้า​ของ​พระ‍เยซู‍คริสต์​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ของ​เรา​คือ​พระ‍บิดา​ผู้​ทรง​พระ‍สิริ ทรง​ให้​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​มี​จิตใจ ที่​ประ‌กอบ​ด้วย​ปัญ‌ญา​และ​การ​สำ‌แดง เพื่อ​ท่าน​จะ​รู้‍จัก​พระ‍องค์ 18 ขอ​ให้​ตา‍ใจ​ของ​พวก​ท่าน​สว่าง​ขึ้น เพื่อ​จะ​ได้​รู้​ว่า​พระ‍องค์​ประ‌ทาน​ความ‍หวัง​อะไร​แก่​ท่าน​ใน​การ​ทรง​เรียก​พวก​ท่าน​นั้น และ​รู้​ว่า​มร‌ดก​ที่​มี​ศักดิ์‍ศรี​ของ​พระ‍องค์​สำ‌หรับ​พวก​ธรร‌มิก‍ชน​นั้น​บริ‌บูรณ์​เพียง‍ไร 19 และ​รู้​ว่า​ฤท‌ธา‌นุ‌ภาพ​ของ​พระ‍องค์​ยิ่ง‍ใหญ่​มาก‍มาย​เพียง‍ไร​สำ‌หรับ​เรา​ที่​เชื่อ​นั้น เป็น​ฤทธิ์‍เดช​เดียว​กับ​การ​ทำ​กิจ​อัน​ทรง​อานุ‌ภาพ​และ​ทรง​พลัง​ของ​พระ‍องค์ 20 ซึ่ง​ทรง​ทำ​ใน​พระ‍คริสต์​เมื่อ​ทรง‍ทำ​ให้​พระ‍คริสต์​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย และ​ทรง​ให้​ประ‌ทับ​ที่​เบื้อง‍ขวา​พระ‍หัตถ์​ของ​พระ‍องค์ ใน​สวรรค‌สถาน 21 สูง​ส่ง​เหนือ​กว่า​ทุก​ภูต​ผี​ที่​ครอบ​ครอง ทุก​ภูต​ผี​ที่​มี​อำ‌นาจ ทุก​ภูต​ผี​ที่​มี​ฤทธิ์‍เดช​และ​ทุก​ภูต​ผี​ที่​ปก‍ครอง และ​เหนือ​กว่า​นาม​ทั้ง‍หมด​ที่​ถูก​กล่าว​ถึง ไม่​เพียง​ใน​ยุค‍นี้​เท่า​นั้น​แต่​ใน​ยุค​ที่​จะ​มา​ถึง​ด้วย 22 พระ‍เจ้า​ทรง​ปราบ​ทุก​สิ่ง​ลง​ไว้​ใต้​พระ‍บาท​ของ​พระ‍คริสต์ และ​ประ‌ทาน​พระ‍คริสต์​แก่​คริสต‌จักร ​ให้​เป็น​เจ้า‍นาย ​เหนือ​ทุกๆ สิ่ง 23 คริสต‌จักร​เป็น​พระ‍กาย​ของ​พระ‍คริสต์ ซึ่ง​เป็น​ความ​บริ‌บูรณ์​ของ​พระ‍องค์ ผู้​ทรง​เติม​ทุก​อย่าง​ใน​ทุก​แห่ง​ให้​เต็ม​บริ‌บูรณ์
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52