นาย​ทั้ง‍หลาย​จง​ทำ​ต่อ​ทาส​ของ​ตน​อย่าง​ยุติ‍ธรรม​และ​เท่า‍เทียม​กัน เพราะ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ก็​รู้​ว่า​ท่าน​มี​เจ้า‍นาย​องค์‍หนึ่ง​ใน​สวรรค์​ด้วย  จง​อุทิศ​ตัว​ใน​การ​อธิษ‌ฐาน จง​เฝ้า​ระวัง​ใน​เรื่อง​นี้​ด้วย​การ​ขอบ‍พระ‍คุณ  และ​อธิษ‌ฐาน​เผื่อ​เรา​ด้วย เพื่อ‍ว่า​พระ‍เจ้า​จะ​ทรง​เปิด​ประตู​ให้​เรา​สำ‌หรับ​พระ‍วจนะ​นั้น คือ​ให้​กล่าว​ความ​ล้ำ‍ลึก​ของ​พระ‍คริสต์ (ข้าพ‌เจ้า​ถูก​ล่าม​โซ่​ก็​เพราะ​เหตุ​นี้)  เพื่อ‍ว่า​ข้าพ‌เจ้า​จะ​ได้​ชี้‍แจง​เรื่องนี้​ตาม​ที่​ข้าพ‌เจ้า​ควร​จะ​กล่าว​นั้น  จง​ปฏิ‌บัติ​ต่อ​คน​ภาย‍นอก​ด้วย​สติ‍ปัญ‌ญา โดย​ใช้​โอ‌กาส​ให้​เป็น​ประ‌โยชน์  จง​ให้​ถ้อย‍คำ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ‌กอบ​ด้วย​เมต‌ตา‍คุณ​เสมอ ปรุง​ด้วย​เกลือ​ให้​มี​รส เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รู้‍ว่า​ควร​จะ​ตอบ​แต่​ละ​คน​อย่าง‍ไร  ทีคิ‌กัส ผู้​เป็น​พี่‍น้อง​ที่‍รัก เป็น​ผู้​ปรนนิ‌บัติ​ที่​ซื่อ‍สัตย์ และ​เป็น​เพื่อน​ร่วม​งาน​ใน​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า จะ​บอก​ให้​พวก​ท่าน​ทราบ​ถึง​เรื่อง​ทั้ง‍หมด​ของ​ข้าพ‌เจ้า  ข้าพ‌เจ้า​ส่ง​เขา​ไป‍หา​ท่าน​ก็​เพราะ​เหตุ‍นี้ คือ​เพื่อ​ให้​พวก​ท่าน​ทราบ​ความ​เป็น‍อยู่​ของ​เรา และ​เพื่อ​ให้​เขา​หนุน​ใจ​พวก​ท่าน  โอเน‌สิมัส ผู้​เป็น​พี่‍น้อง​ที่‍รัก​และ​ซื่อ‍สัตย์​ซึ่ง​เป็น​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ท่าน​ก็​จะ​ไป​ด้วย เขา​ทั้ง‍สอง​จะ​เล่า​ให้​ท่าน​ทราบ​ถึง​เรื่อง​ทั้ง‍หมด​ของ​ที่‍นี่ ๑๐ อาริส‌ทารคัส ผู้​ที่​ถูก​ขัง​ร่วม​กับ​ข้าพ‌เจ้า ฝาก​คำ​ทัก‍ทาย​มา​ยัง​พวก​ท่าน มาระโก ​ซึ่ง​เป็น​ลูก‍พี่‍ลูก‍น้อง​ของ​บาร‌นา‌บัส​ก็​ฝาก​คำ​ทัก‍ทาย​เช่น‍กัน (ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ได้​รับ​คำสั่ง​เกี่ยว​กับ​เขา​แล้ว ถ้า​เขา​มา​หา​ท่าน จง​ต้อน‍รับ​เขา​ไว้) ๑๑ เยซู​ผู้​มี​อีก​ชื่อ​หนึ่ง​ว่า​ยุส‌ทัส​ก็​ฝาก​คำ​ทัก‍ทาย​มา​ด้วย ใน​บรร‌ดา​ผู้​ร่วม​งาน​ของ​ข้าพ‌เจ้า​เพื่อ​แผ่น‍ดิน​ของ​พระ‍เจ้า คน​พวก​นี้​เท่า​นั้น​ที่​เข้า​สุหนัต และ​พวก​เขา​เป็น​ผู้​ชูใจ​ข้าพ‌เจ้า ๑๒ เอปา‌ฟรัส ​ซึ่ง​เป็น​คน​หนึ่ง​ใน​ท่าน​และ​เป็น​ผู้​รับ‍ใช้​ของ​พระ‍เยซู‌คริสต์ ก็​ฝาก​คำ​ทัก‍ทาย​มา​ยัง​พวก​ท่าน​เช่น‍กัน เขา​เพียร​พยา‌ยาม ​อธิษ‌ฐาน​เผื่อ​ท่าน​อยู่​เสมอ เพื่อ​ว่า​พวก​ท่าน​จะ​มั่น‍คง เป็น​ผู้‍ใหญ่​และ​มี​ความ​มั่นใจ ​ใน​พระ​ประ‌สงค์​ของ​พระ‍เจ้า​ทั้ง‍หมด ๑๓ ข้าพ‌เจ้า​เป็น‍พยาน​ได้​ว่า​เขา​ทำ‍งาน​หนัก​มาก​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย เพื่อ​บรร‌ดา​คน​ที่​อยู่​ใน​เมือง​เลา‌ดี‌เซีย​และ​เมือง​ฮีเอ‌รา‌บุรี ๑๔ ลู‌กา ​แพทย์​ที่‍รัก กับ​เด‌มาส ​ก็​ฝาก​คำ​ทัก‍ทาย​มา​ยัง​พวก​ท่าน ๑๕ ขอ​ให้​ท่าน​ช่วย​ฝาก​คำ​ทัก‍ทาย​ไป​ยัง​พี่‍น้อง​ที่​อยู่​ในเมือง​เลา‌ดี‌เซีย ไป​ยัง​นาง​นุม‌ฟา และ​คริสต‌จักร​ที่​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​นาง​ด้วย ๑๖ และ​เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อ่าน​จด‍หมาย​ฉบับ​นี้​แล้ว ก็​จง​ส่ง​ให้​คริสต‌จักร​ที่​อยู่​ใน​เมือง​เลา‌ดี‌เซีย​ได้​อ่าน​ด้วย และ​จด‍หมาย​ที่​มา​จาก​เมือง​เลา‌ดี‌เซีย​ฉบับ​นั้น ก็​จง​อ่าน​ด้วย ๑๗ และ​จง​บอก​อาร‌คิป‌ปัส ว่า “งาน​ปรน‍นิบัติ​ที่​เขา​รับ​ไว้​ใน​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​นั้น จง​ตั้งใจ​ทำ​ให้​สำ‌เร็จ” ๑๘ คำ​ทัก‍ทาย​นี้​เป็น​ลาย‍มือ​ของ​ข้าพ‌เจ้า​เปา‌โล ขอ​ให้​ท่าน​ระลึก​ถึง​โซ่‍ตรวน​ของ​ข้าพ‌เจ้า ขอ​ให้​พระ‍คุณ​ดำ‌รง​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง​หลาย
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52