เพราะ‍ฉะนั้น​เมื่อ​พระ‍เจ้า​ทรง​ทำ​ให้​พวก​ท่าน​เป็น​ขึ้น​มา​ด้วย​กัน​กับ​พระ‍คริสต์​แล้ว ก็​จง​แสวง‍หา​สิ่ง​ที่​อยู่​เบื้อง‍บน​ใน​ที่​ซึ่ง​พระ‍คริสต์​สถิต​อยู่ คือ​ประ‌ทับ​อยู่​เบื้อง​ขวา​ของ​พระ‍เจ้า  จง​เอา​ใจ​ใส่​สิ่ง​ที่​อยู่​เบื้อง‍บน ไม่​ใช่​สิ่ง​ที่​อยู่​บน​แผ่น‍ดิน​โลก  เพราะ‍ว่า​ท่าน​ตาย​แล้ว และ​ชีวิต​ของ​พวก​ท่าน​ซ่อน​ไว้​กับ​พระ‍คริสต์​ใน​พระ‍เจ้า  เมื่อ​พระ‍คริสต์​ผู้‍ทรง​เป็น​ชีวิต​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทรง​ปรา‌กฏ ใน​เวลา​นั้น​ท่าน​ก็​จะ​ปรา‌กฏ​พร้อม​กับ​พระ‍องค์​ใน​ศักดิ์‍ศรี​ด้วย  เพราะ‍ฉะนั้น​จง​ประ‌หาร​โลกีย‌วิสัย ​ใน​ตัว​ท่าน คือ​การ​ล่วง​ประ‌เวณี การ​โส‌โครก ราคะ​ตัณ‌หา ความ​ปรารถ‌นา​ชั่ว และ​ความ‍โลภ (ซึ่ง​เป็น​การ​บูชา​รูป‍เคารพ)  สิ่ง​เหล่า‍นี้ เป็น​เหตุ​ให้​พระ‍พิโรธ​ของ​พระ‍เจ้า​มา​ถึง [คน​เหล่า​นั้น​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง]  เมื่อ​ก่อน​พวก​ท่าน​ก็​เคย​ดำ‌เนิน​ชีวิต​แบบ​นี้ คือ​มี​ชีวิต​อยู่​กับ​สิ่ง​เหล่า‍นี้  แต่​บัด‍นี้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ละ‍ทิ้ง ​สิ่ง​เหล่า​นี้​ทั้ง‍หมด คือ​ความ​โกรธ ความ​ฉุน‍เฉียว การ​คิด​ร้าย การ​ใส่‍ร้าย และ​คำ​พูด​หยาบ‍โลน​ที่​ออก​จาก​ปาก​ของ​ท่าน  อย่า​พูด​โก‌หก​ต่อ​กัน​และ​กัน เพราะ‍ว่า​ท่าน​ได้​ปลด​วิสัย​มนุษย์​เก่า ​กับ​พฤติ‌กรรม​ของ​มนุษย์​นั้น​แล้ว ๑๐ และ​สวม​วิสัย​มนุษย์​ใหม่ ​ที่​กำ‌ลัง​ได้​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​ใหม่ตาม​พระ‍ฉายา​ของ​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​สร้าง เพื่อ​ให้​รู้‍จัก​พระ‍เจ้า ๑๑ การ‍นี้​ไม่​มี​กรีก​หรือ​ยิว คน​ที่​เข้า​สุหนัต​หรือ​ไม่​เข้า​สุหนัต อนารย‍ชน​และ​คน​ป่า​เถื่อน ไม่​มี​ทาส​หรือ​เสรี​ชน แต่​ว่า​พระ‍คริสต์​ทรง​เป็น​ทุก​สิ่ง และ​ทรง​อยู่​ใน​ทุก​สิ่ง ๑๒ เพราะ‍ฉะนั้น​ใน​ฐานะ​เป็น​พวก​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​เลือก พวก​ที่​บริ‌สุทธิ์ และ​พวก​ที่​ทรง​รัก จง​สวม​ใจ​เมต‌ตา ใจ​กรุ‌ณา ใจ​ถ่อม ใจ​สุภาพ​อ่อน‍โยน ใจ​อด‍ทน ๑๓ จง​อด‍ทน​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​ถ้า​ใคร​มี​เรื่อง‍ราว​ต่อ​กัน ก็​จง​ให้​อภัย​กัน องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ทรง​ให้​อภัย​พวก​ท่าน​อย่าง‍ไร ท่าน​ก็จง​ทำ​อย่าง​นั้น​ด้วย ๑๔ แล้ว​จง​สวม​ความ​รัก​ทับ​สิ่ง​เหล่า‍นี้​ทั้ง‍หมด ความ​รัก​ผูก‍พัน​ทุก​สิ่ง​ไว้​อย่าง​สม‌บูรณ์ ๑๕ และ​จง​ให้​สันติ‍สุข​ของ​พระ‍คริสต์​นำ​พา​จิต​ใจ ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย พระ‍เจ้า​ทรง​เรียก​ท่าน​ให้​มา​เป็น​กาย​เดียว​กัน​ก็​เพื่อ​สันติ‍สุข​นี้ และ​จง​มี​ใจ​ขอบ​พระ‍คุณ ๑๖ จง​ให้​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍คริสต์​อยู่​ใน​พวก​ท่าน​อย่าง​บริ‌บูรณ์ จง​สั่ง​สอน​และ​เตือน​สติ​กัน​ด้วย​ปัญ‌ญา​ทั้ง‍สิ้น จง​ร้อง​เพลง​สดุดี เพลง​นมัส‌การ และ​เพลง​ฝ่าย​จิต​วิญ‌ญาณ​ด้วย​การ​ขอบ‍พระ‍คุณ​พระ‍เจ้า​ใน​ใจ​ของ​ท่าน ๑๗ และ​เมื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทำ​สิ่ง​ใด​ไม่‍ว่า​จะ​ด้วย​วา‌จา​หรือ​ด้วย​การ​ประ‌พฤติ จง​ทำ​ทุก​สิ่ง​ใน​พระ‍นาม​ของ​พระ‍เยซู​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า และ​ขอบ​พระ‍คุณ​พระ‍เจ้า​พระ‍บิดา โดย​ทาง​พระ‍องค์ ๑๘ ภรร‌ยา​ทั้ง‍หลาย​จง​ยอม​เชื่อ‍ฟัง​สามี​ของ​ตน ซึ่ง​เป็น​สิ่ง​ที่​สม‍ควร​ใน​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ๑๙ สามี​ทั้ง‍หลาย​จง‍รัก​ภรร‌ยา​ของ​ตน และ​อย่า​ทำ​รุน‍แรง​ต่อ​พวก​นาง ๒๐ บุตร​ทั้ง‍หลาย​จง​เชื่อ‍ฟัง​บิดา​มาร‌ดา​ของ​ตน​ใน​ทุก​เรื่อง เพราะ​สิ่ง‍นี้​เป็น​ที่​ชอบ‍พระ‍ทัย​ของ​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ๒๑ บิดา​ทั้ง‍หลาย​ก็​อย่า​ยั่ว​บุตร​ของ​ตน​ให้​ขัด‍เคือง​ใจ เพื่อ‍ว่า​พวก​เขา​จะ​ไม่​ท้อ‍ใจ ๒๒ ทาส​ทั้ง‍หลาย​จง​เชื่อ‍ฟัง​นาย​ของ​ตน​ใน​โลก​นี้ ​ทุก​อย่าง ไม่​เฉพาะ​แต่​เมื่อ​อยู่​ใน​สาย‍ตา​เหมือน​อย่าง​พวก​ประ‌จบ​สอ‍พลอ แต่​ทำ​ด้วย​จริง‍ใจ​โดย​ความ​เกรง‍กลัว​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ๒๓ ไม่​ว่า​พวก​ท่าน​จะ​ทำ​สิ่ง​ใด ก็​จง‍ทำ​ด้วย​ความ​เต็ม‍ใจ​เหมือน​ทำ​ถวาย​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ไม่​ใช่​เหมือน​ทำ​ต่อ​มนุษย์ ๒๔ ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ก็​รู้​ว่า ท่าน​จะ​ได้​รับ​มร‌ดก​จาก​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​เป็น​บำ‌เหน็จ เพราะ​ท่าน​กำ‌ลัง​รับใช้​พระ‍คริสต์​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​อยู่ ๒๕ ส่วน​คน​ที่​ทำ​ความ​ผิด​ก็​จะ​ได้​รับ​ผล​ตาม​ความ​ผิด​ที่​เขา​ได้​ทำ และ​จะ​ไม่​มี​การ​เห็น​แก่​หน้า​ใคร​เลย
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52