2 1 เพราะ​ว่า​ข้าพ‌เจ้า​ต้อง‍การ​ให้​ท่านทั้ง‍หลาย​รู้​ว่า​ข้าพ‌เจ้า​ต่อสู้​มาก​เพียง‍ไร​เพื่อ​ท่าน เพื่อ​ชาว​เมือง​เลา‌ดี‌เซีย และ​เพื่อ​ทุก‍คน​ที่​ไม่​เคย​เห็น​หน้า​ข้าพ‌เจ้า​เป็น​ส่วน​ตัว 2 เพื่อ​ว่า​พวก​เขา​จะ​ได้​รับ​การ​หนุน‍ใจ​และ​ผูกพัน​กัน​ใน​ความ​รัก ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เขา​เปี่ยม​ด้วย​ความ​มั่น‍ใจ​อย่าง​บริ‌บูรณ์​ใน​ด้าน​ความ​เข้า‍ใจ และ​ทำ​ให้​พวก​เขา​รู้​ความ​ล้ำ‍ลึก​ของ​พระ‍เจ้า คือ​พระ‍คริสต์ 3 ซึ่ง​คลัง​สติ​ปัญ‌ญา​และ​ความ​รู้​ทุก‍อย่าง​ซ่อน​อยู่​ใน​พระ‍องค์ 4 ข้าพ‌เจ้า​กล่าว​เช่น‍นี้​เพื่อ​จะ​ไม่​ให้​ใคร​ล่อ‍ลวง​พวก​ท่าน​ด้วย​คำ​ชัก‍ชวน​ที่​น่า​ฟัง 5 เพราะ‍ว่า​ถึง​แม้​ตัว​ข้าพ‌เจ้า​ไม่​อยู่ แต่​ใจ​ก็​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง‍หลาย และ​มี​ความ​ชื่น‍ชม​ยินดี​ที่​เห็น​ท่าน​อยู่​กัน​อย่าง​เรียบ‍ร้อย และ​เห็น​ความ​เชื่อ​มั่น‍คง​ของ​พวก​ท่าน​ใน​พระ‍คริสต์ 6 เพราะ​ฉะนั้น ใน​เมื่อ​พวก​ท่าน​รับ​พระ‍เยซู‍คริสต์​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ไว้​แล้ว ก็​จง​ดำ‌เนิน​ชีวิต​ใน​พระ‍องค์​ด้วย 7 จง​หยั่ง​ราก​และ​ก่อ​ร่าง​สร้าง​ขึ้น​ใน​พระ‍องค์ จง​มั่น‍คง​ใน​ความ​เชื่อ​ตาม​ที่​ได้​รับ​การ‍สอน​มา​แล้ว และ​จง​ให้​การ​ขอบ‍พระ‍คุณ​ทวี​ยิ่ง​ขึ้น 8 จง​ระวัง​ให้​ดี อย่า​ให้​ใคร​ทำ​ให้​พวก​ท่าน​ตก​เป็น​ทาส​ด้วย​หลัก​ปรัช‌ญา และ​คำ​หลอก‍ลวง​ที่​เหลว‍ไหล​ตาม​ตำ‌นาน​ของ​มนุษย์ ตาม​พวก​ภูต‍ผี​ที่​ครอบ‍งำ​ของ​จักร‌วาล ไม่‍ใช่​ตาม​พระ‍คริสต์ 9 เพราะ‍ว่า​ความ​เป็น​พระ‍เจ้า​ที่​ครบ​บริ‌บูรณ์​ทั้ง‍สิ้น​ดำ‌รง​อยู่​ใน​พระ‍กาย​ของ​พระ‍องค์ 10 และ​พวก​ท่าน​ได้​รับ​ความ​ครบ​บริ‌บูรณ์​ใน​พระ‍องค์ ผู้​ทรง​เป็น​ศีรษะ​เหนือ​ภูต‍ผี​ที่​ครอบ‍ครอง​และ​ภูต‍ผี​ที่​มี​อำ‌นาจ​ทั้ง‍หมด 11 ใน​พระ‍องค์​นั้น ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ได้​รับ​การ​เข้า​สุหนัต​ด้วย​พิธี​เข้า​สุหนัต​ที่​ไม่ได้​ทำ​ด้วย​มือ​มนุษย์ โดย​การ​ขจัด​เนื้อ​หนัง​บาป ​ด้วย​การ​เข้า​สุหนัต​จาก​พระ‍คริสต์ 12 พวก​ท่าน​ถูก​ฝัง​ร่วม​กับ​พระ‍องค์​ใน​การ​บัพ‌ติศ‌มา ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​ให้​ท่าน​เป็น​ขึ้น​มา​ร่วม​กับ​พระ‍องค์​ด้วย โดย​ความ​เชื่อ​ใน​พลา‌นุ‌ภาพ​ของ​พระ‍เจ้า​ผู้​ทรง​ทำ​ให้​พระ‍องค์​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย 13 และ​ท่าน​ซึ่ง​ตาย​แล้ว​เนื่อง​ด้วย​การ​ละเมิด​ทั้ง‍หลาย และ​เนื่อง​ด้วย​การ​ไม่​ได้​เข้า​สุหนัต​ใน​เนื้อ​หนัง​ของ​พวก​ท่าน พระ‍เจ้า ​ทรง​ทำให้​พวก​ท่าน​มี​ชีวิต​ร่วม​กับ​พระ‍คริสต์ และ​ทรง​ให้​อภัย​การ​ละเมิด​ทั้ง‍หลาย​ของ​เรา 14 พระ‍องค์​ทรง‍ฉีก​เอก‌สาร​หนี้​ที่​มี​คำสั่ง​ต่างๆ ซึ่ง​ต่อ‍สู้​และ​ขัด‍ขวาง​เรา และ​ทรง​ขจัด​ไป​เสีย​โดย​ตรึง​ไว้​ที่​กาง‌เขน 15 พระ‍องค์​ทรง‍ปลด​พวก​ภูต‍ผี​ที่​ครอบ‍ครอง​และ​พวก​ภูต‍ผี​ที่​มี​อำ‌นาจ พระ‍องค์​ทรง​ประ‌จาน​พวก​มัน​อย่าง​เปิด‍เผย และ​มี​ชัยชนะ​เหนือ​พวก​มัน​โดย​ทาง​กาง‍เขน​นั้น 16 เพราะ​ฉะนั้น​อย่า​ให้​ใคร​พิพาก‌ษา​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ใน​เรื่อง​การ​กิน การ​ดื่ม ใน​เรื่อง​เทศ‌กาล หรือ​วัน​ต้น‍เดือน หรือ​วัน​สะบา‌โต 17 สิ่ง​เหล่า‍นี้​เป็น​เพียง​เงา​ของ​สิ่ง​ที่​มา​ใน​ภาย‍หลัง แต่​ตัว​จริง ​คือ​พระ‍คริสต์ 18 อย่า​ให้​ใคร​ตัด​สิทธิ์​พวก​ท่าน​ด้วย​การ​ทำ‍ที​ถ่อม​ใจ​และ​ด้วย​การ​นมัส‌การ​พวก​ทูต‍สวรรค์ พวก​เขา​ใฝ่‍ฝัน​อยู่​ใน​นิมิต หยิ่ง​ผยอง​อย่าง​ไม่​มี​เหตุ​ตาม​ความ​คิด​ฝ่าย​เนื้อ‍หนัง​ของ​เขา 19 และ​ไม่​ได้​ยึด​มั่น​ใน​พระ‍คริสต์ ผู้​ทรง​เป็น​ศีรษะ ซึ่ง​เป็น​เหตุ​ให้​ทั่ว​ทั้ง​ร่าง‍กาย​ได้​รับ​การ​บำ‌รุง​เลี้ยง และ​ประ‌สาน​เข้า​ด้วย​กัน​โดย​ข้อ​และ​เอ็น​ต่างๆ จึง​ได้​เจริญ​ขึ้น​ตาม​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​ให้​เจริญ​ขึ้น​นั้น 20 ถ้า​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ตาย​กับ​พระ‍คริสต์​พ้น​จาก​พวก​ภูต‍ผี‍ที่​ครอบ‍งำ ​ของ​จักร‌วาล​แล้ว ทำไม​ท่าน​จึง​มี​ชีวิต​เหมือน​กับ​ว่า​พวก​ท่าน​ยัง​อยู่​ฝ่าย​โลก? ทำไม​ท่าน​ยอม​อยู่​ใต้​กฎ​ต่างๆ 21 เช่น “อย่า​หยิบ” “อย่า​ชิม” “อย่า​แตะ‍ต้อง” 22 สิ่ง​ทั้ง‍หมด​นี้​เป็น​สิ่ง​ที่​จะ​พินาศ​เมื่อ​ใช้​มัน และ​เป็น​เพียง​กฎ​เกณฑ์​และ​คำ​สอน​ของ​มนุษย์ 23 จริง‍อยู่​สิ่ง​เหล่า‍นี้​ดู​เหมือน​มี​ปัญ‌ญา คือ​การ​นมัส‌การ​ด้วย​ความ​สมัคร​ใจ การ​ทำ​ที​ถ่อม‍ใจ และ​การ​ทร‌มาน​กาย แต่​ไม่​มี​ประ‌โยชน์​อะไร​ใน​การ​ต่อ‍สู้​กับ​ความ​ใคร่​ของ​เนื้อ‍หนัง
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52