ใน​ระหว่าง​นั้น​เซา‌โล​ยัง​ขู่‍คำราม กล่าว​ว่า​จะ​ฆ่า​บรร‌ดา​สา‌วก​ของ​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า จึง​ไป​หา​มหา‍ปุโร‌หิต  ขอ​หนัง‌สือ​ไป​ยัง​ธรรม‍ศาลา​ต่างๆ ใน​เมือง​ดา‌มัส‌กัส เพื่อ​ที่​ว่า​ถ้า​พบ​ใคร​เป็น​พวก “ทาง‍นั้น” ไม่‍ว่า​ชาย​หรือ​หญิง จะ​จับ​มัด​พา​มา​ยัง​กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม  ขณะ​ที่​เซา‌โล​เดิน‍ทาง​ไป​ใกล้​จะ​ถึง​เมือง​ดา‌มัส‌กัส ทัน‍ใด​นั้น​มี​แสง‍สว่าง​ส่อง​มา​จาก​ฟ้า​ล้อม​รอบ​ตัว​ท่าน  ท่าน​ก็​ล้ม‍ลง​ที่​พื้น​และ​ได้​ยิน​พระ‍สุร‌เสียง​ตรัส​ว่า “เซา‌โล เซาโล​เอ๋ย เจ้า​ข่มเหง​เรา​ทำไม?”  เซา‌โล​จึง​ทูล​ถาม​ว่า “องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า พระ‍องค์​เป็น​ใคร?” พระ‍องค์​ตรัส​ว่า “เรา​คือ​เยซู​ผู้​ที่​เจ้า​ข่ม‍เหง  จง​ลุก‍ขึ้น​เถิด​และ​เข้า​ไป​ใน​เมือง จะ​มี​คน​บอก​ให้​เจ้า​ทราบ​ว่า​เจ้า​ต้อง​ทำ​อะไร”  พวก​ที่​เดิน‍ทาง​ไป​ด้วย​กัน​ก็​ยืน​จังงัง​พูด​ไม่​ออก พวก​เขา​ได้​ยิน​พระ‍สุรเสียง​แต่​ไม่‍เห็น​ใคร  เซา‌โล​จึง​ลุก​ขึ้น​จาก​พื้น เมื่อ​ลืม‍ตา​แล้ว​ก็​มอง​อะไร​ไม่​เห็น พวก​เขา​จึง​จูง​มือ​ท่าน​เข้า​ไป​ใน​เมือง​ดา‌มัส‌กัส  ตา​ของ​ท่าน​ก็​มืด‍มัว​ไป​ถึง​สาม​วัน และ​ท่าน​ไม่‍ได้​กิน​หรือ​ดื่ม​อะไร​เลย ๑๐ ใน​เมือง​ดา‌มัส‌กัส​มี​สา‌วก​คน​หนึ่ง​ชื่อ​อา‌นา‌เนีย องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ตรัส​กับ​คน‍นั้น​ทาง​นิมิต​ว่า “อา‌นา‌เนีย​เอ๋ย” อา‌นา‌เนีย​จึง​ทูล​ตอบ​ว่า “องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ข้า‍พระ‍องค์​อยู่​ที่‍นี่” ๑๑ พระ‍องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ลุก‍ขึ้น​ไป​ที่​ถนน​สาย​ที่​เรียก‍ว่า ‘ถนน​ตรง’ และ​ไป​ที่​บ้าน​ของ​ยูดาส​ถาม​หา​ชาย​คน​หนึ่ง​จาก​เมือง​ทาร์‌ซัส​ที่​ชื่อ​เซา‌โล ตอน​นี้​เขา​กำ‌ลัง​อธิษ‌ฐาน​อยู่ ๑๒ และ​[ใน​นิ‌มิต] ​เขา​มอง​เห็น​ชาย​คน​หนึ่ง​ชื่อ​อา‌นา‌เนีย​เข้า​มา​วาง‍มือ​บน​ตัว​เขา​เพื่อ​ที่​ว่า​เขา​จะ​มอง​เห็น​อีก” ๑๓ แต่​อา‌นา‌เนีย​ทูล​ตอบ​ว่า “องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ข้า‍พระ‌องค์​ได้​ยิน​หลาย​คน​พูด​ถึง​คน‍นั้น​ว่า เขา​ทำ‍ร้าย​ธรร‌มิก‌ชน​ของ​พระ‍องค์​ใน​กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม​มาก​มาย ๑๔ และ​ที่‍นี่​เขา​ก็​ได้​สิทธิ​อำ‌นาจ​จาก​พวก​หัว‍หน้า​ปุโร‌หิต​ให้​มา​จับ​คน​ทั้ง‍หลาย​ที่​อธิษ‌ฐาน​ออก​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์” ๑๕ องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​จึง​ตรัส​กับ​ท่าน​ว่า “จง​ไป​เถิด เพราะ‍ว่า​คน​นี้​เป็น​ภาชนะ​ที่​เรา​เลือก‍สรร​ไว้ เขา​จะ​นำ​นาม​ของ​เรา​ไป​ถึง​บรร‌ดา​คน​ต่าง​ชาติ​และ​บรร‌ดา​กษัตริย์ และ​ไป​ถึง​พวก​อิส‌รา‌เอล ๑๖ เรา​จะ​แสดง​ให้​เขา​เห็น​ว่า​เขา​จะ​ต้อง​ทน‍ทุกข์​ลำ‌บาก​มาก​เท่า‍ไร​เพื่อ​นาม​ของ​เรา” ๑๗ แล้ว​อา‌นา‌เนีย​ก็​ไป และ​เข้า​ไป​ใน​บ้าน​นั้น วาง​มือ​บน​ตัว​เซา‌โล​กล่าว​ว่า “พี่​เซา‌โล พระ‌เยซู​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ผู้​ที่​ปรา‌กฏ​แก่​ท่าน​ระหว่าง​ทาง​ที่​ท่าน​มา​ที่​นี่ ทรง​ใช้​ข้าพ‌เจ้า​มา​เพื่อ​ให้​ท่าน​มอง​เห็น​อีก และ​เพื่อ​ให้​ท่าน​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​พระ‍วิญ‌ญาณ​บริ‌สุทธิ์” ๑๘ ทัน‍ใด​นั้น​มี​อะไร​เหมือน​เกล็ด​หลุด​จาก​ตา​ของ​เซา‌โล แล้ว​ท่าน​ก็​เห็น‍ได้​อีก ท่าน​จึง​ลุก‍ขึ้น​รับ​บัพ‌ติศ‌มา ๑๙ พอ​รับ‍ประ‌ทาน​อาหาร​แล้ว​ก็​มี​กำ‌ลัง​ขึ้น เซา‌โล​พัก​อยู่​กับ​พวก​สา‌วก​ใน​เมือง​ดา‌มัส‌กัส​หลาย​วัน ๒๐ และ​ท่าน​ก็​ไม่‍ได้​รี‍รอ ท่าน​เริ่ม​ประ‌กาศ​เรื่อง​พระ‍เยซู​ตาม​ธรรม‍ศาลา​ต่างๆ ว่า “พระ‍องค์​ทรง​เป็น​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍เจ้า” ๒๑ คน​ทั้ง‍หลาย​ที่​ได้​ยิน​ก็​ประ‌หลาด​ใจ​พูด​กัน​ว่า “คน‍นี้​ไม่‍ใช่​หรือ​ที่​ทำ‍ร้าย​ผู้​คน​ใน​กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม​ที่​อธิษ‌ฐาน​ออก​พระ‍นาม​นี้? และ​เขา​มา​ที่‍นี่​ก็​เพื่อ​จับ​พวก​นั้น​ส่ง​ให้​พวก​หัว‍หน้า​ปุโร‌หิต​ไม่​ใช่​หรือ?” ๒๒ แต่​เซา‌โล​ยิ่ง​มี​กำ‌ลัง​มาก​ขึ้น และ​ทำ​ให้​พวก​ยิว​ใน​เมือง​ดา‌มัส‌กัส​งง‍งัน​ด้วย​การ​พิ‍สูจน์​ว่า​พระ‍เยซู​ทรง‍เป็น​พระ‍คริสต์ ๒๓ หลัง​จาก​นั้น​อีก​หลาย​วัน พวก​ยิว​ก็​ปรึก‌ษา​กัน​ว่า​จะ​ฆ่า​เซา‌โล ๒๔ แต่​แผน‍การ​ของ​พวก​เขา​รู้​ไป​ถึง​หู​ของ​เซา‌โล พวก​เขา​คอย​เฝ้า​ที่​ประตู​เมือง​ทั้ง​กลาง‍วัน​และ​กลาง‍คืน​เพื่อ​ดัก​ฆ่า​เซา‌โล ๒๕ แต่​พวก​สา‌วก​เอา​เซา‌โล​นั่ง​ลง​ใน​กระ‍บุง​ใบ​ใหญ่​ตอน​กลาง‍คืน​แล้ว​หย่อน​ท่าน​ลง​จาก​กำ‌แพง​เมือง ๒๖ เมื่อ​เซา‌โล​ไป​ถึง​กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม​แล้ว ท่าน​พยา‌ยาม​จะ​เข้า​ร่วม​กับ​พวก​สา‌วก แต่​เขา​ทั้ง‍หลาย​กลัว เพราะ​ไม่​เชื่อ​ว่า​เซา‌โล​เป็น​สา‌วก ๒๗ แต่​บาร‌นา‌บัส​พา​ท่าน​ไป​หา​พวก​อัคร‌ทูต และ​เล่า​ให้​พวก​เขา​ฟัง​ว่า​เซา‌โล​เห็น​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ผู้​ที่​ตรัส​กับ​ท่าน​ระหว่าง​ทาง​อย่าง​ไร และ​ท่าน​ประ‌กาศ​ออก​พระ‍นาม​พระ‍เยซู​ด้วย​ใจ​กล้า‍หาญ​ใน​เมือง​ดา‌มัส‌กัส​อย่าง​ไร ๒๘ แล้ว​เซา‌โล​จึง​ได้​เข้า‍นอก​ออก​ใน​อยู่​กับ​พวก​อัคร‌ทูต​ใน​กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม ๒๙ ประ‌กาศ​ออก​พระ‍นาม​ของ​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ด้วย​ใจ​กล้า‍หาญ ท่าน​พูด​และ​โต้‍แย้ง​กับ​พวก​ยิว​ที่​พูด​กรีก แต่​พวก​นั้น​พยา‌ยาม​หา​ทาง​ฆ่า​ท่าน​เสีย ๓๐ เมื่อ​พี่‍น้อง​รู้​เรื่อง​นี้ ก็​พา​ท่าน​ลง​ไป​ยัง​เมือง​ซี‌ซา‌รี‌ยา แล้ว​ส่ง​ต่อ​ไป​ยัง​เมือง​ทาร์‌ซัส ๓๑ เพราะ​ฉะนั้น คริสต‌จักร​ตลอด​ทั่ว​แคว้น​ยูเดีย กา‌ลิลี และ​สะ‌มา‌เรีย​ก็​เกิด​ความ​สงบ‍สุข​และ​เจริญ​เติบโต ต่าง​ประ‌พฤติ​ตน​ด้วย​ความ​ยำ‌เกรง​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​และ​รับ​การ​หนุน‍ใจ​จาก​พระ‍วิญ‌ญาณ​บริ‌สุทธิ์ คริสต‌สมา‌ชิก​จึง​ยิ่ง​เพิ่ม​จำ‍นวน​มาก​ขึ้น ๓๒ ขณะ​ที่​เป‌โตร​เดิน‍ทาง​ไปๆ มาๆ ทั่ว​ทุก​แห่ง​นั้น ท่าน​ก็​ลง​ไป​หา​พวก​ธรร‌มิก‌ชน​ที่​อา‌ศัย​อยู่​ใน​เมือง​ลิด‌ดา​ด้วย ๓๓ เป‌โตร​พบ​คน​หนึ่ง​ชื่อ​ไอ‌เน‌อัส​ที่​นั่น เขา​เป็น​อัม‌พาต​ต้อง​นอน​อยู่​บน​เตียง​มา​แปด​ปี​แล้ว ๓๔ เป‌โตร​กล่าว​กับ​เขา​ว่า “ไอ‌เน‌อัส พระ‍เยซู‍คริสต์​ทรงให้​ท่าน​หาย​โรค จง​ลุก​ขึ้น​เก็บ​ที่‍นอน​ของ​ท่าน​เถิด” ทัน‍ใด​นั้น​ไอ‌เน‌อัส​ก็​ลุก​ขึ้น ๓๕ เมื่อ​คน​ทั้ง‍หลาย​ที่​อยู่​ใน​เมือง​ลิด‌ดา​และ​ที่​ราบ​ชา‌โรน​เห็น​แล้ว​ก็​กลับ‍ใจ​มา​หา​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ๓๖ ใน​เมือง​ยัฟ‌ฟา​มี​หญิง​คน​หนึ่ง​ที่​เป็น​สา‌วก​ชื่อ​ทา‌บิธา ตาม​ภา‌ษา​กรีก​ว่า​โดร‌คัส หญิง​คน‍นี้​เคย​ทำ​คุณ‍ประ‌โยชน์​และ​สง‌เคราะห์​คน​จน​มาก​มาย ๓๗ เวลา​นั้น​หญิง​คน‍นี้​ป่วย​จน​ถึง​แก่​ความ​ตาย พวก​เขา​จึง​อาบ‍น้ำ​ศพ​และ​ตั้ง​ไว้​ใน​ห้อง​ชั้น​บน ๓๘ เมือง​ลิด‌ดา​นั้น​อยู่​ใกล้​กับ​เมือง​ยัฟ‌ฟา เมื่อ​พวก​สา‌วก​ได้​ยิน​ว่า​เป‌โตร​อยู่​ที่‍นั่น จึง​ใช้​คน​สอง​คน​ไป​ขอ‍ร้อง​ท่าน​ว่า “เชิญ​มา​หา​โดย​ด่วน” ๓๙ เป‌โตร​จึง​ลุก​ขึ้น​ไป​กับ​เขา​ทั้ง‍สอง เมื่อ​ถึง​แล้ว​พวก​เขา​ก็​พา​ท่าน​ขึ้น​ไป​ที่​ห้อง​ชั้น‍บน พวก​หญิง‍ม่าย​ก็​ยืน​ร้อง‍ไห้​อยู่​ข้างๆ ท่าน​และ​ชี้​ให้​ท่าน​ดู​เสื้อ‍ผ้า​ต่างๆ ที่​โดร‌คัส​ทำ​เมื่อ​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่ ๔๐ เป‌โตร​จึง​ให้​คน​ทั้ง‍หลาย​ออก​ไป​ข้าง‍นอก และ​คุก‍เข่า​ลง​อธิษ‌ฐาน แล้ว​หัน​มา​ยัง​ศพ​นั้น​กล่าว​ว่า “ทา‌บิ‌ธา จง​ลุก​ขึ้น” ทา‌บิ‌ธา​ก็​ลืม​ตา เมื่อ​เห็น​เป‌โตร​จึง​ลุก​ขึ้น​นั่ง ๔๑ เป‌โตร​ยื่น​มือ​ออก​มา​พยุง​เธอ แล้ว​เรียก​พวก​ธรร‌มิก‌ชน​กับ​บรร‌ดา​แม่‍ม่าย​เข้า​มา แล้ว​มอบ​หญิง​ที่​มี​ชีวิต​นั้น​ให้​กับ​พวก​เขา ๔๒ เหตุ‍การณ์​นั้น​ลือ​ไป​ตลอด​ทั่ว​เมือง​ยัฟ‌ฟา คน​จำ‍นวน​มาก​ก็​พา​กัน​มา​เชื่อ‍ถือ​องค์​พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ๔๓ เป‌โตร​อา‌ศัย​อยู่​ใน​เมือง​ยัฟ‌ฟา​หลาย​วัน โดย​พัก​อยู่​กับ​ซีโมน​ที่​เป็น​ช่าง‍ฟอก​หนัง
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52