1 1 จาก ข้าพ‌เจ้า​ผู้​ปก‍ครอง เรียน ท่าน​สุ‍ภาพ‌สตรี​ที่​ทรง​เลือก​ไว้ และ​ลูกๆ ของ​ท่าน ผู้​ซึ่ง​ข้าพ‌เจ้า​รัก​อย่าง​แท้​จริง และ​ไม่​ใช่​แต่​ข้าพ‌เจ้า​เท่า​นั้น ทุก​คน​ที่​รู้​ความ​จริง​ก็​รัก​ด้วย 2 ทั้ง​นี้​เพราะ​ความ​จริง​ที่​อยู่​ใน​เรา​และ​จะ​ดำ‌รง​อยู่​กับ​เรา​ชั่ว​นิรันดร์ 3 พระคุณ พระ‍เมต‌ตา และ​สันติ‍สุข​จาก​พระ‍เจ้า​พระ‍บิดา และ​จาก​พระ‍เยซู‌คริสต์​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍บิดา จะ​ดำ‌รง​อยู่​กับ​เรา​ใน​ความ​จริง​และ​ใน​ความ​รัก 4 ข้าพ‌เจ้า​ชื่นชม‍ยินดี​อย่าง​ยิ่ง​ที่​พบ​ว่า​ลูก​ของ​ท่าน​บาง​คน​ดำ‌เนิน​ชีวิต​ตาม​ความ‍จริง ตรง​ตาม​ที่​เรา​ได้​รับ​พระ‍บัญ‌ชา​จาก​พระ‍บิดา 5 ท่าน​สุภาพ​สตรี​ที่​รัก เดี๋ยว​นี้​ข้าพ‌เจ้า​ขอ​วิง‍วอน​ท่าน ไม่​ใช่​ว่า​ข้าพ‌เจ้า​เขียน​บัญ‌ญัติ​ใหม่​ถึง​ท่าน แต่​เป็น​บัญ‌ญัติ​ที่​เรา​มี​อยู่​แล้ว​ตั้ง‍แต่​เริ่ม‍แรก นั่น​ก็​คือ​ให้​เรา​รัก​กัน​และ​กัน 6 และ​ความ​รัก​นั้น​ก็​คือ​การ​ที่​เรา​ประ‌พฤติ​ตาม​พระ‍บัญ‌ญัติ​ของ​พระ‍องค์ ตาม​ที่​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ได้​ยิน​ได้​ฟัง​มา​ตั้ง‍แต่​เริ่ม‍แรก จง​ประ‌พฤติ​ตาม​นั้น 7 เพราะ‍ว่า​มี​ผู้​ล่อ‍ลวง​จำ‌นวน​มาก​ออก​มา​ใน​โลก เป็น​พวก​ที่​ไม่​ยอม​รับ​ว่า​พระ‍เยซู​คริสต์​เสด็จ​มา​เป็น​มนุษย์ คน​ประ‌เภท​นั้น​แหละ​เป็น​ผู้​ล่อ‍ลวง​และ​เป็น​ศัตรู​ของ​พระ‍คริสต์ 8 จง​ระวัง​ตัว​ให้​ดี เพื่อ​ว่า​พวก​ท่าน​จะ​ไม่​สูญ‍เสีย​สิ่ง​ที่​ท่าน​ทำ​มา​แล้ว แต่​จะ​ได้​รับ​บำ‌เหน็จ​เต็ม​ที่ 9 ผู้​ที่​ล่วง‍เกิน​และ​ไม่​อยู่​ใน​คำ​สั่ง‍สอน​ของ​พระ‍คริสต์​ก็​ไม่​มี​พระ‍เจ้า ผู้​ที่​อยู่​ใน​คำ​สั่ง‍สอน​ของ​พระ‍คริสต์​มี​ทั้ง​พระ‍บิดา​และ​พระ‍บุตร 10 ถ้า​ใคร​มา​หา​ท่าน​และ​ไม่​นำ​คำ​สั่ง‍สอน​นี้​มา​ด้วย อย่า​รับ​เขา​ไว้​ใน​บ้าน และ​อย่า​ทัก‍ทาย​เขา​เลย 11 เพราะ​ว่า​ผู้​ที่​ทัก‍ทาย​เขา ก็​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​การ​ทำ​ชั่ว​ของ​เขา 12 ข้าพ‌เจ้า​ยัง​มี​อีก​หลาย​เรื่อง​ที่​จะ​เขียน​ถึง​พวก​ท่าน แต่​ไม่​อยาก​ใช้​กระ‌ดาษ​และ​น้ำ‍หมึก​เขียน ข้าพ‌เจ้า​หวัง​ว่า​จะ​มา​หา​ท่าน และ​พูด‍คุย​กับ​ท่าน​เอง เพื่อ​ความ​ชื่น‍ชม​ยินดี​ของ​เรา​จะ​ได้​เต็ม​เปี่ยม 13 ลูกๆ ของ​น้อง‍สาว​ที่​ได้​ทรง​เลือก​ไว้ ก็​ฝาก​คำ​ทัก‍ทาย​มา​ยัง​ท่าน
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52