และ​มี​คำ​ประ‌กาศ​ไป​ทั่ว​ยู‌ดาห์​และ​กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม ให้​นำ​ค่า​บำรุง​ซึ่ง​โม‌เสส​ผู้‍รับ‍ใช้​ของ​พระ‍เจ้า​กำ‌หนด​แก่​อิส‌รา‌เอล​ใน​ถิ่น​ทุร‌กัน‌ดาร​นั้น เข้า​มา​ถวาย​พระ‍ยาห์‌เวห์
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52