2 1 ลูก​ของ​ข้าพ‌เจ้า​เอ๋ย ข้าพ‌เจ้า​เขียน​ข้อ‍ความ​เหล่า‍นี้​ถึง​ท่าน​ทั้ง‍หลาย​เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ไม่​ทำ​บาป และ​ถ้า​ใคร​ทำ​บาป เรา​ก็​มี​ผู้​ช่วย​ทูล​ขอ​พระ‍บิดา​เพื่อ​เรา คือ​พระ‍เยซู‍คริสต์​ผู้​ทรง​เที่ยง‍ธรรม​นั้น 2 และ​พระ‍องค์​ทรง​เป็น​เครื่อง​บูชา​ลบ​บาป ​ของ​เรา และ​ไม่​ใช่​แค่​บาป​ของ​เรา​เท่า‍นั้น แต่​ของ​ทั้ง​โลก​ด้วย 3 ถ้า​เรา​ประ‌พฤติ​ตาม​พระ‍บัญ‌ญัติ​ของ​พระ‍องค์ เรา​จะ​มั่น‍ใจ​ได้​ว่า​เรา​รู้‍จัก​พระ‍องค์ 4 ผู้​ที่​กล่าว​ว่า “ข้าพ‌เจ้า​รู้‍จัก​พระ‍องค์” แต่​ไม่​ได้​ประ‌พฤติ​ตาม​พระ‍บัญ‌ญัติ​ของ​พระ‍องค์ คน​นั้น​เป็น​คน​พูด​มุสา​และ​สัจจะ​ไม่​ได้​อยู่​ใน​เขา​เลย 5 แต่​ผู้​ที่​ประ‌พฤติ​ตาม​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍องค์ ความ‍รัก​ของ​พระ‍เจ้า​ก็​บริ‌บูรณ์​อยู่​ใน​ผู้​นั้น​อย่าง​แท้​จริง เพราะ​เหตุ​นี้​แหละ​เรา​จึง​รู้​ว่า​เรา​อยู่​ใน​พระ‍องค์ 6 ผู้​ที่​กล่าว​ว่า​ตน​อยู่​ใน​พระ‍องค์ ผู้​นั้น​ก็​ควร​ดำ‌เนิน​ชีวิต​เหมือน​พระ‍องค์ 7 ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง‍หลาย ข้าพ‌เจ้า​ไม่​ได้​เขียน​บัญ‌ญัติ​ใหม่ ​ถึง​ท่าน​เลย แต่​เป็น​บัญ‌ญัติ​เก่า​ซึ่ง​ท่าน​เคย​มี​อยู่​ตั้ง‍แต่​เริ่ม​แรก บัญ‌ญัติ​เก่า​นั้น​คือ​คำ​ซึ่ง​ท่าน​ได้​ยิน​มา​แล้ว 8 อีก​นัย‍หนึ่ง​ก็​กล่าว​ได้​ว่า​ข้าพ‌เจ้า​เขียน​บัญ‌ญัติ​ใหม่​ถึง​พวกท่าน​ซึ่ง​เป็น​ความ‍จริง​ทั้ง​ใน​พระ‍องค์​และ​ใน​ท่าน เพราะ​ว่า​ความ​มืด​นั้น​กำ‌ลัง​จะ​ผ่าน​พ้น​ไป และ​ความ​สว่าง​แท้​กำ‌ลัง​ส่อง​อยู่​แล้ว 9 ผู้​ที่​กล่าว​ว่า​ตน​อยู่​ใน​ความ​สว่าง ขณะ​ที่​ยัง​เกลียด‍ชัง​พี่‍น้อง​ของ​ตน ผู้​นั้น​ก็​ยัง​อยู่​ใน​ความ​มืด 10 ผู้​ที่​รัก​พี่‍น้อง​ของ​ตน​ก็​อยู่​ใน​ความ​สว่าง และ​ใน​ตัว​เขา​นั้น​ไม่​มี​อะไร​ทำ​ให้​สะดุด 11 แต่​ผู้​ที่​เกลียด‍ชัง​พี่‍น้อง​ของ​ตน​ก็​อยู่​ใน​ความ​มืด และ​เดิน​ใน​ความ​มืด​และ​ไม่​รู้​ว่า​ตน​กำ‌ลัง​ไป​ไหน เพราะ​ว่า​ความ​มืด​ทำ​ให้​ตา​ของ​เขา​บอด​ไป​เสีย​แล้ว 12 ลูก​ทั้ง‍หลาย​เอ๋ย ข้าพ‌เจ้า​เขียน​จด‍หมาย​ถึง​ท่าน เพราะ​ว่า​บาป​ของ​ท่าน​ได้​รับ​การ​อภัย​แล้ว ด้วย​เห็น​แก่​พระ‍นาม​ของ​พระ‍องค์ 13 ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ที่​เป็น​บิดา ข้าพ‌เจ้า​เขียน​จด‍หมาย​ถึง​ท่าน เพราะ​ท่าน​รู้‌จัก​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​ดำ‌รง​อยู่​ตั้ง‍แต่​ปฐม‍กาล ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ที่​เป็น​คน​หนุ่ม ข้าพ‌เจ้า​เขียน​จด‍หมาย​ถึง​ท่าน เพราะ​ท่าน​ได้​ชนะ​มาร‍ร้าย​นั้น 14 ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ที่​เป็น​ลูก ข้าพ‌เจ้า​เขียน​จด‍หมาย​ถึง​ท่าน เพราะ​พวก​ท่าน​รู้‍จัก​พระ‍บิดา ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ที่​เป็น​บิดา ข้าพ‌เจ้า​เขียน​จด‍หมาย​ถึง​ท่าน เพราะ​ท่าน​รู้‌จัก​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​ดำรง​อยู่​ตั้ง‍แต่​ปฐม‍กาล ท่าน​ทั้ง‍หลาย​ที่​เป็น​คน​หนุ่ม ข้าพ‌เจ้า​เขียน​จด‍หมาย​ถึง​ท่าน เพราะ​พวก​ท่าน​มี​กำ‌ลัง​มาก และ​พระ‍วจนะ​ของ​พระ‍เจ้า​ดำ‌รง​อยู่​ใน​พวก​ท่าน และ​ท่าน​ชนะ​มาร‍ร้าย​นั้น​แล้ว 15 อย่า​รัก​โลก​หรือ​สิ่ง‍ของ​ใน​โลก ถ้า​ใคร​รัก​โลก ความ‍รัก​ของ​พระ‍บิดา​ไม่​ได้​อยู่​ใน​ผู้​นั้น 16 เพราะ​ว่า​ทุก​สิ่ง​ที่​อยู่​ใน​โลก คือ​ตัณหา​ของ​เนื้อ‍หนัง​และ​ตัณ‌หา​ของ​ตา และ​ความ​ทะนง​ใน​ลาภ‍ยศ​ไม่​ได้​มา​จาก​พระ‍บิดา แต่​มา​จาก​โลก 17 และ​โลก​กับ​สิ่ง​ยั่ว‍ยวน​ของ​โลก​กำ‌ลัง​ผ่าน​พ้น​ไป แต่​คน​ที่​ประ‌พฤติ​ตาม​พระ‍ทัย​ของ​พระ‍เจ้า​จะ​ดำ‌รง​อยู่​เป็น​นิตย์ 18 ลูก​ทั้ง‍หลาย​เอ๋ย บัด‍นี้​เป็น​วาระ​สุด‍ท้าย​แล้ว และ​ตาม​ที่​พวก​ท่าน​ได้​ยิน​ได้​ฟัง​มา​ว่า​ศัตรู​ของ​พระ‍คริสต์​จะ​มา เดี๋ยว​นี้​ศัตรู​ของ​พระ‍คริสต์​จำ‌นวน​มาก​ก็​มา​แล้ว เพราะ‍ฉะนั้น​เรา​จึง​รู้​ว่า​บัด‍นี้​เป็น​วาระ​สุด‍ท้าย​แล้ว 19 พวก​เขา​ได้​ออก​ไป​จาก​เรา แต่​เขา​ก็​ไม่​ได้​เป็น​ของ​เรา เพราะ​ว่า​ถ้า​เขา​เป็น​ของ​เรา เขา​ก็​จะ​อยู่​กับ​เรา​ต่อ‍ไป แต่​การ​ที่​เขา​ได้​ออก​ไป​นั้น​แสดง​ให้​เห็น​ชัด​ว่า​เขา​ไม่​ได้​เป็น​ของ​เรา 20 แต่​พวก​ท่าน​ได้​รับ​การ​ชโลม​จาก​พระ‍องค์​ผู้​บริ‌สุทธิ์​แล้ว และ​ท่าน​ทุก‍คน​ก็​มี​ความ‍รู้ 21 ข้าพ‌เจ้า​เขียน​จด‍หมาย​ถึง​พวก​ท่าน ไม่​ใช่​เพราะ​ท่าน​ไม่​รู้​ความ‍จริง แต่​เพราะ​ท่าน​รู้​แล้ว และ​รู้​ว่า​คำ​มุสา​ไม่​ได้​มา​จาก​ความ‍จริง 22 ใคร​ล่ะ​เป็น​คน​ที่​โก‌หก ไม่​ใช่​ใคร​อื่น นอก​จาก​คน​ที่​ปฏิ‌เสธ​ว่า​พระ‍เยซู​ไม่​ใช่​พระ‍คริสต์ ผู้​ที่​ปฏิเสธ​พระ‍บิดา​และ​พระ‍บุตร ผู้​นั้น​แหละ​เป็น​ศัตรู​ของ​พระ‍คริสต์ 23 ทุก​คน​ที่​ปฏิ‌เสธ​พระ‍บุตร ไม่​มี​พระ‍บิดา ผู้​ที่​ยอมรับ​พระ‍บุตร​ก็​มี​พระ‍บิดา​ด้วย 24 ท่าน​ทั้ง‍หลาย จง​ให้​สิ่ง​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​มา​ตั้ง‍แต่​ต้น​นั้น​ดำ‌รง​อยู่​กับ​ท่าน​เถิด ถ้า​สิ่ง​ที่​ท่าน​ได้​ยิน​ตั้ง‍แต่​ต้น​นั้น​ดำ‌รง​อยู่​กับ​ท่าน ท่าน​ก็​จะ​อยู่​ใน​พระ‍บุตร​และ​ใน​พระ‍บิดา​ด้วย 25 นี่​แหละ​เป็น​สิ่ง​ที่​พระ‍องค์​ได้​ทรง​สัญ‌ญา​ไว้​กับ​เรา คือ​ชีวิต​นิรันดร์ 26 ข้าพ‌เจ้า​เขียน​ข้อ‍ความ​นี้​ถึง​พวก​ท่าน กล่าว​ถึง​พวก​ที่​พยา‌ยาม​หลอก‍ลวง​ท่าน 27 ส่วน​ท่าน​ทั้ง‍หลาย การ​ชโลม​ซึ่ง​ท่าน​ได้​รับ​จาก​พระ‍องค์​นั้น​ก็​ดำ‌รง​อยู่​กับ​ท่าน และ​ไม่​จำ‍เป็น​ต้อง​มี​ใคร​สอน​ท่าน เพราะ​ว่า​การ​ชโลม​ของ​พระ‍องค์​นั้น​สอน​ท่าน​ให้​รู้​ทุก​สิ่ง และ​เป็น​ความ​จริง ไม่​ใช่​ความ​เท็จ การ​ชโลม​นั้น​สอน​พวก​ท่าน​แล้ว​อย่างไร ท่าน​จง​อยู่​ใน​พระ‍องค์​อย่าง​นั้น 28 และ​บัด‍นี้​ลูก​ทั้ง‍หลาย​เอ๋ย จง​อยู่​ใน​พระ‍องค์ เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระ‍องค์​ทรง​ปรา‌กฏ เรา​จะ​ได้​มี​ความ​มั่น​ใจ และ​ไม่​ต้อง​หลบ​พระ‍พักตร์​พระ‍องค์​ด้วย​ความ​ละอาย เมื่อ​พระ‍องค์​เสด็จ​มา 29 ถ้า​พวก​ท่าน​รู้​ว่า​พระ‍องค์​ทรง​เที่ยง‍ธรรม ท่าน​ก็​รู้​ว่า​ทุก‍คน​ที่​ประ‌พฤติ​ตาม​ความ​เที่ยง‍ธรรม​นั้น​เกิด​มา​จาก​พระ‍องค์​ด้วย
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52