1 1 Ju ani yuchi ixtapakaʼutʼan ju makʼaniya ixlacpaʼitni ju Jesucristo acsni tavanan quitsucuchilh ju ani tachi lapanac. Pus ju yuchi makʼaniya ixpapanti ixjunita ju David chai ju Abraham. 2 Pus ju Abraham alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Isaac. Chai ju Isaac alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Jacob. Chai ju Jacob alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Judá. Vachuʼ alilh ju aliʼin isʼapʼisekʼen. 3 Chai ju Judá tʼaʼamaskʼatʼanalh ju Tamar. Alhimapakaʼulh ju istsʼalan Fares chai ju Zara. Pus ju Fares alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Esrom. Chai ju Esrom alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Aram. 4 Chai ju Aram alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Aminadab. Chai ju Aminadab alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Naasón. Chai ju Naasón alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Salmón. 5 Chai ju Salmón tʼaʼamaskʼatʼanalh ju Rahab. Chai lhimapakaʼulh ju istsʼalh Booz. Pus ju Booz tʼaʼamaskʼatʼanalh ju Rut. Lhimapakaʼulh ju istsʼalh Obed. Chai ju Obed alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Isaí. 6 Pus ju Isaí alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh David ju valh kʼai ucxtin. Pus ju kʼai ucxtin David tʼaʼalilh istsʼalh ju ixʼamachakaʼ ixjunita ju lijunto Urías. Chai talhimapakaʼulh istsʼalh Salomón. 7 Chai ju Salomón alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Roboam. Chai ju Roboam alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Abías. Chai ju Abías alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Asa. 8 Chai ju Asa alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Josafat. Chai ju Josafat alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Joram. Chai ju Joram alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Uzías. 9 Chai ju Uzías alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Jotam. Chai ju Jotam alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Acaz. Chai ju Acaz alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Ezequías. 10 Chai ju Ezequías alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Manasés. Chai ju Manasés alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Amón. Chai ju Amón alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Josías. 11 Chai ju Josías alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Jeconías. Vachuʼ alilh ju isʼapʼisekʼen. Pus acsnich ju tatsuculh ju Jeconías chai isʼapʼisekʼen acsni tachʼin alhiʼancalh ju israelitanin ju xalacatʼun Babilonia. 12 Chai ju anch pus ju Jeconías alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Salatiel. Chai ju Salatiel alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Zorobabel. 13 Chai ju Zorobabel alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Abiud. Chai ju Abiud alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Eliaquim. Chai ju Eliaquim alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Azor. 14 Chai ju Azor alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Sadoc. Chai ju Sadoc alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Aquim. Chai ju Aquim alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Eliud. 15 Chai ju Eliud alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Eleazar. Chai ju Eleazar alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Matán. Chai ju Matán alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh Jacob. 16 Chai ju Jacob alilh ju istsʼalh chai lhimapakaʼulh José. Chai yuchach ju valhch ixpapa ju Malia ixnati ju Jesús ju Cristo juncan. Yuchi ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios. 17 Pus tus acsni tsuculh ju Abraham tus acsni tsuculh ju David quilhmaccautʼatʼi va ju tatsuculh ju lapanacni. Chai aquilhmaccautʼatʼi va ju tatsuculh tus acsni tsuculh ju David tus acsni alhiʼancalh ju israelitanin tachʼin ju xalacatʼun Babilonia. Chai aquilhmaccautʼatʼi va ju tatsuculh tus acsni alhiʼancalh tachʼin ju israelitanin ju xalacatʼun Babilonia tus acsni tavanan tsuculh ju Cristo. 18 Acsni tavanan lakʼaulhch ju Jesucristo pus chanich va. Pus yuchi ju Malia ju ixnati cajunaʼ va isʼasqʼuininticaʼ ixjunita ju José. Para acsni jantucaʼ ixtalatʼatsucui acsnich ju cʼatsacalh ni ixpacxanta ju isʼaskʼatʼa laʼixtachaput ju Spiritu Santu. 19 Pus ju José na ixnavi tachi ixnajun laʼixlhamapʼaksin ju Moisés chai ju anch ixlhikʼalhtsajui ni xamatiʼ va kʼaya calalh. Pus ixlhiyuchi ju José jantu ixtʼatamakʼaxtokputun ju Malia acsni cʼatsa ta yu ixjunita. Para jantu ixmamaxaniputun ju Malia lacatalhavat ni va cachivimakʼalh. Alai va sekch ixmacoʼulaputun. 20 Para acsni pastaclich ju chunch pus lana talacasunilh pumatam anquilh laʼilhtatat chai chani juni: ―José. Ju uxintʼi makʼaniya ixpapanti David unitʼa. Jantu atʼalhan. Jantu anauch ni jantu navipʼutʼun miʼamachakaʼ ju Malia. Pus ju tuchi pacxanta ixʼanuch ju Spiritu Santu. 21 Chai ju yuchi camaklokʼonach pumatam tsʼalh chai alhimapʼakʼaʼuyaʼich Jesús ni yuchach ju camakʼalhtaxtuyaʼ ixlapanacni laʼixʼalactuʼuntiʼan. ―Chunch ju junicalh ju José. 22 Pus tachi chun ju ani chunch ju tapasalh ni chunch ju puʼuctaxtulh ju tuchi ixnajunta ju makʼaniya lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios. Pus chani ixnajun: 23 Ju pumatam atsiʼ ju va isʼakstucaʼ ma capacxanaʼ ju askʼatʼa chai camaklokʼonaʼ pumatam tsʼalh chai calhimapakaʼuyach Emanuel. Pus ju Emanuel va nomputun ni quintatʼavilanch ju Dios. 24 Pus ju tunculh acsni cujlh ju José pus navilh tachi ju junilh ju anuʼ anquilh chai lhiʼalh ju Malia laʼixchakaʼ. 25 Para jantu tʼatsuculh tus acsni tsuculh istʼasastʼi isʼaskʼatʼa. Chai ju yuchi lhimapakaʼulh Jesús.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52