1 Koneda 'isilefo ma Yesus Kristus 'awi edete de wi dotumu, 'o Dautino de 'o Abrahamuno. 'O Abrahamuoka de sigado 'o Dautuku, manga ronga-ronga konee:
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52