1 1 arra n-tlalit n-yasuɛ lmasiḥ yus n-dawd yus n-ibrahim. 2 ibrahim yuru isḥaq. isḥaq yuru yaɛqub. yaɛqub yuru yahuda d-aytmas. 3 yahuda yuru fariṣ d-zaraḥ (tga innatsn tamar). fariṣ yuru ḥaṣrun, ḥaṣrun yuru aram, 4 aram yuru ɛamminadab, ɛamminadab yuru naḥšun, naḥšun yuru salmun. 5 salmun yuru buɛaz (tga innas raḥab). buɛaz yuru ɛubid (tga innas raɛut). ɛubid yuru yassa, 6 yassa yuru dawd agllid. dawd yuru suliman (innas n-suliman tkka-ttin tga tamġart n-urriyya). 7 suliman yuru raḥbɛam, raḥbɛam yuru abiyya, abiyya yuru asa, 8 asa yuru yahušafaṭ, yahušafaṭ yuru yuram, yuram yuru ɛuzziyya, 9 ɛuzziyya yuru yutam, yutam yuru aḥaz, aḥaz yuru ḥazqiyya, 10 ḥazqiyya yuru manassa, manassa yuru amun, amun yuru yušiyya, 11 yušiyya yuru yakuniyya d-aytmas ġakud lliġ nkrn ayt-babil awin kullu ayt-yudaya s-tmazirt n-babil. 12 tigira n-ma-tn-iwin s-babil yakuniyya yuru šaltil, šaltil yuru zarubbabil, 13 zarubbabil yuru abihuda, abihuda yuru alyaqim, alyaqim yuru ɛazur, 14 ɛazur yuru ṣaduq, ṣaduq yuru ah̬im, ah̬im yuru alyud. 15 alyud yuru aliɛazr, aliɛazr yuru mattan, mattan yuru yaɛqub. 16 yaɛqub yuru yusf argaz n-maryam lli-igan innas n-yasuɛ lli-mi-ttinin lmasiḥ. 17 kkuẓṭ d-mrawt n-tasut a-illan zġ-ibrahim ar dawd. kkuẓṭ d-mrawt n-tasut a-illan zġ-dawd ar akud lliġ iwin ayt-yudaya s-babil. d-kkuẓṭ d-mrawt n-tasut a-illan zġ-lliġ-tn-iwin s-babil ar akud lliġ ilul lmasiḥ. 18 ġmkad a-tga-tlalit n-yasuɛ lmasiḥ. innas maryam ttyawḍalab i-yusf, ur-ta-stt-yiwi. taf-n ih̬f-ns is-a-trbbu zġ-tḥkimt n-rruḥ lqudus n-rbbi. 19 imma yusf lli-stt-in-iḍalbn iga wad bdda iran a-irḍu rbbi. iswangm ad-as-ifru s-tntla, ašku ur-iri a-stt-iššḥššm ġ-lgddam n-mddn. 20 ar-sul-iswingim ġ-mayan s-as-d-iban yal-lmalak n-sidi rbbi ġ-twargit yini-as: «wa-yusf yus n-dawd, ad-ur-tiksaṭṭ a-tawit maryam a-tg tamġart-nnk, ašku nttat zġ-tḥkimt n-rruḥ lqudus ayn-s-tffuġ ar-trbbu. 21 ra-taru yan-warraw, tgt-as ism ‹yasuɛ› ašku ra-ijjnjm mddn-ns zġ-ddnub-nsn.» 22 kullu mayad ijra baš a-yafu maylli inna sidi rbbi f-ils n-nnabi ġayd izrin inna: 23 «ha-yat-taɛyyalt ra-tffuġ ar-trbbu, taru yan-warraw. rad-as-ttinin ‹ɛimmanuwwil›.» tga lmɛna-ns ‹rbbi didnnġ›. 24 lliġ-d-ifaq yusf zġ-iṭs iskr ġmklli-as-inna lmalak n-sidi rbbi. yawi maryam a-tg tamġart-ns 25 walaynni ur-dids-igin aylliġ turu arraw-an. ig-as ġakudan ism ‹yasuɛ›.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52