1 1 Te ŋā ꞌīŋoa nei o te hakaara o Ietū Kiritō, he kope mai i a Tāvita ꞌe mai i a ⌊ꞌAparahama⌋ i haka ara mai ai: 2 A ꞌAparahama he matuꞌa o Itaꞌata, ꞌe a Itaꞌata o Hākovo, ꞌe a Hākovo o Hūrā ananake ko tōꞌona taina. 3 A Hūrā he matuꞌa o Pare ꞌe o Tera (te rāua matuꞌa vahine ko Tāmara). A Pare he matuꞌa o ꞌEterone, ꞌe a ꞌEterone o ꞌĀrama. 4 A ꞌĀrama he matuꞌa tane o ꞌAminarava, ꞌe a ꞌAminarava o Nātone, ꞌe a Nātone o Taramono. 5 A Taramono he matuꞌa o Vō (te matuꞌa vahine ko Rāhava). A Vō he matuꞌa o ꞌŌveti (te matuꞌa vahine ko Ruti). A ꞌŌveti he matuꞌa tane o Hētē, 6 ꞌe a Hētē he matuꞌa o te ꞌariki era ko Tāvita. Te ꞌariki era ko Tāvita he matuꞌa o Toromono (te matuꞌa vahine he viꞌe hāipo-ipo ꞌa ꞌŪria). 7 A Toromono he matuꞌa tane o Rovoama, ꞌe a Rovoama o ꞌĀvia, ꞌe a ꞌĀvia o ꞌĀtā. 8 A ꞌĀtā he matuꞌa o Hotafata, ꞌe a Hotafata o Hōrama, ꞌe a Hōrama o ꞌŌtia. 9 A ꞌŌtia he matuꞌa tane o Hoatana, ꞌe a Hoatana o ꞌĀhasa, ꞌe a ꞌĀhasa o Ēsēkia. 10 A Ēsēkia he matuꞌa o Manatē, ꞌe a Manatē o ꞌĀmō, ꞌe a ꞌĀmō o Hōtia. 11 A Hōtia he matuꞌa o Hēkōnia ꞌe o tōꞌona taina, ꞌi te noho iŋa maꞌu era i te itaraera ki ⌊Vāvīrōnia⌋. 12 A Hēkōnia he matuꞌa tane o Taratīere ꞌi te hora ko eꞌa ꞌana e te itaraera mai te rima o te nuꞌu o Vāvīrōnia, ꞌe a Taratīere o Torovāvere. 13 A Torovāvere he matuꞌa o ꞌAviū, ꞌe a ꞌAviū o Eriatime, ꞌe a Eriatime o ꞌĀtoro. 14 A ꞌĀtoro he matuꞌa tane o Tāroko, ꞌe a Tāroko o ꞌĀkimi, ꞌe a ꞌĀkimi o ꞌEriū. 15 A ꞌEriū he matuꞌa o ꞌEreatara, ꞌe a ꞌEreatara o Mātana, ꞌe a Mātana o Hākovo. 16 A Hākovo he matuꞌa o Kōsē, kenu ꞌa ⌊Māria⌋, matuꞌa vahine o Ietū, kope kī e tātou he ⌊Kiritō⌋. 17 E hoꞌe ꞌahuru mā maha hakaara mai i a ꞌAparahama ki a Tāvita, e hoꞌe ꞌahuru mā maha mai i a Tāvita ki te maꞌu iŋa o te itaraera ki Vāvīrōnia, ꞌe e hoꞌe ꞌahuru mā maha haka ꞌou hakaara mai te noho iŋa ꞌi Vāvīrōnia ki te hora o te Kiritō. 18 Pē nei i topa ai te poreko iŋa o Ietū Kiritō: Te matuꞌa vahine ōꞌona ko Māria ko haꞌamoꞌa-moꞌa ꞌana mo hāipo-ipo ararua ko Kōsē. ꞌE kai moe hia ararua pa he kenu pa he viꞌe i ꞌite rō ai a Māria ko hānautama ꞌana a ia i haka tupu e te ⌊Vārua Maitai⌋. 19 ꞌE a Kōsē, ꞌo te ai he taŋata aŋa i te meꞌe tī-tika, kai haŋa mo haka haꞌamā i a Māria. He manaꞌu mo haꞌataꞌa kiva-kiva mai i a ia. 20 Ko manaꞌu ꞌā mo aŋa ꞌi rā meꞌe, i oꞌo rō ai e tahi merahi o te ꞌAtua ꞌi roto i tōꞌona moe vārua he kī: «E Kōsē, hakaara o te ꞌariki ko Tāvita ē, ꞌina koe ko riꞌa-riꞌa mo hāipo-ipo ki a Māria. Te poki ena ꞌāꞌana o te Vārua Maitai i haka tupu. 21 Nā e poreko rō poki tane, ꞌe he nape e koe i te ꞌīŋoa ko Ietū; māꞌana, paꞌi, e haka eꞌa i tōꞌona taŋata mai roto i te ūtuꞌa o te hara». 22 Te meꞌe taꞌatoꞌa nei i topa ai mo haka tano ki te vānaŋa o te ꞌAtua haka ꞌite e te perofeta pē nei ē: 23 «E tahi uka kai moe ꞌā e te taŋata e tupu rō te poki ꞌe he poreko poki tane. He nape i te ꞌīŋoa ko ꞌEmanuera». Te haꞌaauraꞌa o te ꞌīŋoa nei: «He ꞌAtua ꞌi muri i a tātou». 24 I ꞌara era a Kōsē, he aŋa i tū meꞌe kī era e te merahi, he toꞌo i a Māria mo viꞌe ꞌāꞌana. 25 ꞌE kai moe hia ararua pa he kenu pa he viꞌe i poreko rō ai te poki ꞌe he nape e Kōsē i te ꞌīŋoa ko Ietū.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52