1 1 Jesucristorayku preso kashaq ñoqa Pablon, wawqe Timoteopiwan qelqamuykiku llank'aqmasiyku munasqa Filemonman, 2 munasqa pananchis Apiaman, soldadomasiyku Arquipoman, wasiykipi huñukuq iglesiamanpas. 3 Dios Yayanchis Señor Jesucristopiwan anchata khuyapayasunkichis thak-kaytapas qosunkichis. 4 Wawqéy Filemón, Diosmanta mañakuspaymi yuyarikullaykipuni, hinaspan Diosniyman graciasta qoni, 5 Señor Jesuspi iñisqaykimanta llapa ch'uya iñiqkunatapas munakusqaykimantawan uyarispa. 6 Diosmantan mañakuni iñiqmasiyku kaspayki, Jesucristowan llapa saminchayoq kasqanchista allinta entiendenaykipaq. 7 Munakuyniykiwanmi anchatapuni kusikunipas kallpachakunipas. Qanmi, wawqéy, iñiqkunaq sonqonta llanllarichirqanki. 8 Chayraykun Cristoq apostolnin kaspa imachus ruwanaykita mana manchakuspa kamachiykiman, ichaqa manan chhaynatachu kamachiyki, 9 aswanpas munakuywanmi valekuyta munayki. Ñoqa Pablon, yuyaqña kani, hinallataq Jesucristorayku preso kaspa, 10 anchata valekuyki, preso kashaspa tarisqay iñiypi churiy Onesimopaq. 11 Payqa huk tiempopi manan imapaqpas servirqasunkichu, kunanmi ichaqa qanpaqpas ñoqapaqpas allin servicioyoq kapun. 12 Chaymi ancha munakusqay Onesimota kutichimpushayki. 13 Munaymanmi karqan kaypi ñoqawan qhepakunanta, allin willakuykunata willasqayrayku preso kasqaypi qanpa rantiykipi yanapawananpaq. 14 Ichaqa manan imatapas mana simiykimantaqa ruwayta munarqanichu, allin ruwasqayki ama kamachisqa hinalla kananpaq, aswanpas munayniykimantapuni kananpaq. 15 Ichapaschá Onesimoqa huk tiempo qanmanta t'aqakurqan, kunantaq wiñaypaqña payta chaskikapunaykipaq. 16 Ichaqa manaña huk kamachita hinañachu, aswanpas kamachimantaqa aswan allin, munasqa wawqeta hina. Ñoqaqa anchatan paytaqa munakuni, qanqa astawanraqchá munakunki, mana runamasita hinallachu, aswanpas Señorpi iñiq wawqeta hinapuni. 17 Chhaynaqa, llank'aq-masiykita hinachus qhawariwanki chayqa, ñoqa kikiyta hina payta chaskiykuy. 18 Ima mana allintapas ruwarqasunki, otaq manuykipas rikhurin chayqa, ñoqaña qopusqayki. 19 Ñoqa Pablon makiywanpuni kayta qelqamuyki, ñoqan chay manuta qopusqayki. Qanpas Cristopi iñiymantaqa manuypas kawaq hinan kashanki, chaymantaqa manan imaniykipasñachu. 20 Arí, wawqéy, Señorpi iñiq hinapuni valekusqayta uyariykuway, Cristopi wawqe hinapuni sonqoyta llanllarichiway. 21 Kasukunaykita allinta yachaspaymi qelqamuyki, nisqaymantapas astawanraq ruwanaykita yachaspa. 22 Hinallataq valekuyki qorpachana wasita wakichipuwanaykipaq, suyakushanin Diosmanta mañapuwaqtiykichis qankuna watukuqta Señorpa kachamuwananta. 23 Jesucristorayku presomasiy Epafrasmi napaykamusunki, 24 hinallataq llank'aq-masiykunapas Marcos, Aristarco, Demas, Lucaspiwan napaykamusunkiku. 25 Señorninchis Jesucristo anchata saminchasunkichis.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52