1 1 Kay hinatan Diospa Churin Jesucristomanta allin willakuykunaqa qallarirqan 2 Profeta Isaiasmi qelqarqan: “Willaqniytan ñawpaqeykita kachani, paymi ñanta hamunaykipaq allichanqa, nispa. 3 Ch'inneqpin huk runa waqyakun: –¡Allichaychis Señor Diospa ñanninta! ¡Cheqanyachiychis purinankunata!” nispa. 4 Chaymi bautizaq Juanqa ch'inneqpi kasharqan, hinaspan willakurqan: –Huchaykichista saqepuspa Diosman kutirikuychis, hinaspa bautizachikuychis huchaykichis pampachasqa kananpaq, nispa. 5 Hinan lliw Judea provinciamanta, Jerusalén llaqtamanta kaqkunapiwan payta uyariq rirqanku, hinaspan huchankuta willakuspa Jordán mayupi llapanku paywan bautizachikurqanku. 6 Juantaq camello millmamanta ruwasqa p'achawan p'achasqa, qara chumpiwan chumpiykusqa karqan. Langostata, wanqoyruq misk'intawanmi mikhuq. 7 Runakunamanmi willarqan: –Qhepaytan hamushan ñoqamanta aswan atiyniyoq, paypa usut'a watullantapas k'umuykuspa manan ñoqaqa paskanaypaq hinachu kani. 8 Ñoqaqa unuwanmi bautizarqaykichis, paymi ichaqa Santo Espirituwan bautizasunkichis, nispa. 9 Chay p'unchaykunapin Galilea provinciapi Nazaret llaqtamanta Jesusqa hamurqan, hinan Jordán mayupi Juanqa payta bautizarqan. 10 Unumanta lloqsimushaspan Jesusqa rikurqan hanaq pachata kicharikushaqta, Santo Espiritutapas palomata hina pay pataman uraykamushaqta. 11 Hinan hanaq pachamanta huk kunka nimurqan: –Qanmi munakusqay Churiy kanki, qanmi anchata kusichiwanki, nispa. 12 Hinamantataq Diospa Espiritunqa Jesusta ch'inneqman pusarikurqan. 13 Chay ch'inneqpin tawa chunka p'unchay kamurqan Satanaspa wateqasqan. Phiña animalkunaq kasqanpin kasharqan, angelkunataq payta servisharqanku. 14 Juanta carcelman wisq'asqanku qhepatataq Jesusqa Galilea provinciaman rispa Diosmanta allin willakuykunata willarqan: 15 –Tiempoqa chayarqamunñan, Diospa qhapaqsuyunpas sispaykamunñan, chayrayku huchaykichista saqepuspa Diosman kutirikuychis, allin willakuykunapitaq iñiychis, nispa. 16 Galilea qocha patanta rishaspataq Jesusqa rikurqan Simonta wawqen Andrestawan. Paykunaqa challwaqkunan karqanku, chaymi challwana llikata qochaman wikch'uykusharqanku. 17 Hinan Jesusqa paykunata nirqan: –Qhepayta hamuychis, runakuna challwaytan yachachisqaykichis, nispa. 18 Llikankuta saqespanku hinataq paywan ripurqanku. 19 Chaymanta chhikantawan ñawpaqman rispataq Jesusqa rikurqan Zebedeoq churinkuna Jacobota Juantawan, paykunan botepi llikakunata allichasharqanku. 20 Hinan paykunatapas waqyarqan paywan ripunankupaq. Taytanku Zebedeota llank'aqkunatawan botepi saqespataq paypa qhepanta ripurqanku. 21 Chaymantataq Capernaúm llaqtaman haykurqanku, samana p'unchay chayamuqtintaq Jesusqa sinagogaman haykuspa yachachirqan. 22 Payqa atiywanpunin yachachirqan, manataq kamachikuy simita yachachiqkuna hinachu, chaymi runakunaqa yachachisqanmanta muspharqanku. 23 Sinagogapitaq mana allin espirituq ñak'arichisqan runa kasharqan, paymi qaparirqan: 24 –¡Waw! Nazaret llaqtayoq Jesús, ¿imataq ñoqaykuwan ruwanayki? ¿Tukuwaqniykuchu hamunki? Reqsiykin pichus kasqaykita, qanqa Diospa Ch'uya Churinmi kanki, nispa. 25 Jesustaq payta phiñarikurqan: –¡Upallay, lloqsiy paymanta! nispa. 26 Mana allin espiritutaq chay runata wat'akichirqan, hinaspan sinchita qaparispa paymanta lloqsirqan. 27 Chaymi llapanku musphaspa ninakurqanku: –¿Imataq kayri? ¡Wak yachachikuymá kayqa! Mana allin espiritukunatapas atiywan kamachin, paykunataq kasunku, nispa. 28 Galilea provincia muyuriqnintinpitaq Jesusmanta uyarikurqanpacha. 29 Sinagogamanta lloqsispa hinataq Simonpa Andrespa wasinman Jacobowan Juanpiwan rirqanku. 30 Simonpa suegrantaq fiebrewan onqosharqan, hinan paymanta Jesusman willarqanku. 31 Chaymi Jesusqa asuykuspa makinmanta hap'iykuspa hatarichirqan, fiebretaq thanirqapurqan, hinaspan paykunaman mikhunata haywarqan. 32 Ch'isiyaykuspa inti haykuqtinñan Jesusman pusamurqanku llapan onqoyniyoqkunata, supaypa ñak'arichisqankunatawan, 33 punkumantaq llaqtallantin huñukamurqanku. 34 Jesusqa askhatan imaymananiraq onqoywan onqosqakunata qhaliyachirqan, hinallataq askha supaykunatapas runakunamanta qarqorqan. Supaykunatataq mana rimarichirqanchu payta reqsisqankurayku. 35 Jesusqa tutallamanta hatarispan, manaraq illarimushaqtin lloqsirqan, ch'usaq cheqasman rispataq Diosmanta chaypi mañakurqan. 36 Hinan Simonqa paywan kaqkunapiwan Jesusta maskharqanku. 37 Tarimuspankutaq nirqanku: –Lliw runan maskhashasunki, nispa. 38 Jesustaq nirqan: –Hakuchis qaylla llaqtakunata, chaypipas Diospa siminta willamunaypaq, chaypaqmi kay pachamanqa hamurqani, nispa. 39 Hinaspan Galilea provinciantinpi purirqan, sinagogakunapi willaspa, supaykunatapas runakunamanta qarqospa. 40 Jesusmanmi lepra onqoyniyoq runa rogakuspa asuykurqan, qonqoriykukuspataq nirqan: –Munanki chayqa atinkin alliyachiwayta, nispa. 41 Jesustaq payta khuyapayaspa makinwan llamiykurqan: –Munanin, qhali kapuy, nispa. 42 Rimariqtin hinataq onqoyninqa chinkapurqan, qhalitaq kapurqan. 43 Hinan Jesusqa payta allin-allinta kamachispa kachapurqan, 44 niykurqantaq: –Qhawariy, aman pimanpas qhaliyachisqayta willankichu, aswanpas rispa sacerdotewan qhawachikamuy, Moisespa kamachikusqanman hina qhaliyasqaykimanta ofrendata haywamuy, onqoyniykimanta qhaliyasqaykita yachanankupaq, nispa. 45 Paytaq ichaqa ripuspa qhaliyasqa kasqanmanta sinchita willakuyta qallarirqan, chaymi Jesusqa manaña sut'ita mayqen llaqtamanpas haykuyta atiqchu, aswanmi campokunallapiña qhepakuq, chaywanpas tukuyneqmantan payman hamuqku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52