2 1 Chay p'unchaykunapin Roma rey Augustoqa kamachikurqan llapa llaqtakunapi tiyaqkuna qelqasqa kanankupaq. 2 Kay runa yupayqa chayllaraqmi qallarirqan Siria suyupi Cirenio kamachikushaqtin. 3 Llapallataq runakunaqa qelqasqa kanankupaq nacesqanku llaqtamankama rirqanku. 4 Hinan Josepas Galilea provinciapi Nazaret llaqtamanta Judea hap'iyman wicharqan, Davidpa llaqtan Belenman, Davidpa mirayninmanta kasqanrayku. 5 Chaymanqa rirqan paywan casarakunanpaq rimaykusqaña Mariawan qelqasqa kananpaqmi, Mariaqa onqoqmi kasharqan. 6 Paykuna chaypi kashaqtinkutaq wachakunan killaqa hunt'akurqan. 7 Hinan phiwi qhari wawanta wachakurqan, walthanawan walthaykuspataq uywa qaranapi siriykachirqan, paykunapaq tampupi mana campo kasqanrayku. 8 Belén llaqta qaylla campopitaq michiqkuna kasharqan uywankuta tutantin qhawaspanku. 9 Chayllamanmi Señor Diospa angelninqa paykunaman rikhurirqan, Señorpa lliphlli-kaynintaq paykunaman k'anchaykurqan, hinan sinchitapuni mancharikurqanku. 10 Chaymi angelqa paykunata nirqan: –Ama mancharikuychischu, ancha allin willakuytan willasqaykichis, chaymi llapa runapaq q'ochukuy kanqa. 11 Kunanmi Davidpa llaqtanpi huk Qespichiq nacepusunkichis, payqa Criston, payqa Señormi. 12 Chayta yachanaykichispaqqa kay hinatan tarinkichis: Huk wawan walthanawan walthaykusqa uywa qaranapi siriykusqa kashanqa, nispa. 13 Chayllamanmi angelwan hanaq pachapi askha angelkuna rikhurimurqan Diosta yupaychaspanku: 14 ¡Diosqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! ¡Diospa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun! nispa. 15 Hanaq pachaman angelkuna kutipuqtinkutaq michiqkunaqa ninakurqanku: –¡Hakuchis Belén llaqtata! Hinaspa rikumusun Señor Diospa willawasqanchis imachus kasqanta. 16 Usqhaylla rispankutaq Mariata Josetawan, wawatapas uywa qaranapi siriykusqata tarirqanku. 17 Chayta rikuspataq wawamanta angelpa paykunaman nisqanmanta willakurqanku. 18 Chaymi llapan uyariqkuna muspharqanku michiqkunaq willakusqanmanta. 19 Mariataq ichaqa chaykunata yuyaymanaspa sonqonpi allintapuni hap'irqan. 20 Michiqkunataq uyarisqankuman hina tukuy imakunachus kasqanmanta yachaspanku, rikusqankumantawan Diosta hatunchaspa yupaychaspa kutipurqanku. 21 Pusaq p'unchayniyoq wawa kashaqtinmi qhari-kaynin qarachata señalarqanku, hinaspan wiksapi manaraq kamakushaqtin angelpa sutichasqan Jesús sutiwan suticharqanku. 22 Moisespa kamachikusqanman hina wachakuqpa ch'uyanchakuynin p'unchay chayamuqtintaq, Mariaqa Josepiwan Jerusalén llaqtaman wawata aparqanku Señor Diosman presentanankupaq, 23 Ofrendatapas haywanankupaq. Señor Diospa kamachikuynin simipin nin: “Llapa phiwi naceq qhari wawan Señor Diospaq t'aqasqa kanqa”, nispa. Nillantaqmi: “Iskay kullkuta otaq iskay malqo rpitapas haywanki”, nispa. 25 Jerusalén llaqtapin tiyarqan Simeón sutiyoq runa, paymi Dios yupaychaq chanin runa karqan, Israel runakunaq qespichisqa kanantataq suyasharqan. Santo Espiritun paypi karqan, 26 chay Santo Espiritun payman willasqaña: –Cristota manaraq rikushaspaqa manapunin wañunkichu, nispa. 27 Hinan Simeonqa Espirituq pusasqan Dios yupaychana wasiman haykurqan. Chaymanmi tayta-mamanqa Jesús wawata apamurqanku Diospa kamachikuyninman hina ruwanankupaq. 28 Hinaqtinmi Simeonqa wawata marq'arikurqan, hinaspan Diosta yupaychaspa nirqan: 29 Kunanqa, Señor Diosníy, nisqaykiman hina kamachiykiqa sonqopas-sonqo wañukapusaq. 30 Ñan rikuniña kachamusqayki Qespichiqniykuta, 31 llapa llaqtakunaq qayllanpi churasqaykita. 32 Paymi mana judío runakunaman k'anchaykuspa munayniykita reqsichinqa, Israel llaqtaykipaqtaq qhapaqchay kanqa, nispa. 33 Hinan taytan Josepas manan Mariapas muspharqanku Jesús wawamanta imaymanata nisqankuwan. 34 Simeontaq paykunata saminchaspa maman Mariata nirqan: –Qhawariy, Diosmi kay wawata Israelpi churan, wakinkuna urmananpaq, wakinkunataq Diosman kutirikunanpaq. Diospa munayninta rikuchiqtinmi pay contra rimanqaku. 35 Ahinapin paykunaq yuyaykusqan yachasqa kanqa. Llakikuymi espada hina t'urpuspa sonqoykita nanachinqa, nispa. 36 Chaypiqa kashallarqantaqmi Aser ayllumanta Fanuelpa ususin Ana, payqa karqan yuyaqña profetisa warmi. Paymi doncellallaraq kashaspa casarakusqanmanta qanchis watallata qosanwan tiyasqa. 37 Pusaq chunka tawayoq watañan viuda karqan. Payqa Dios yupaychana wasimantan mana lloqsiqchu, tuta-p'unchay ayunaspa mañakuspa Diosta yupaychaq. 38 Chay warmin chay kikin horatapuni hamuspa Diosman graciasta qorqan, Jesús wawamantataq rimarirqan llapallan Jerusalén llaqtaq kacharichisqa kayninta suyakushaqkunaman. 39 Señor Diospa kamachikuy siminman hina lliwta hunt'aspataq, Galileaman kutipurqanku, llaqtanku Nazaretman. 40 Wawataq wiñarqan, kallpachakurqan, yachaywan hunt'aykusqataq karqan, Diospa khuyapayakuynintaq paywan karqan. 41 Tayta-mamantaq sapa wata Pascua Fiestapaq Jerusalén llaqtaman riqku. 42 Chunka iskayniyoq watayoq Jesús kashaqtinmi, chay fiestapaq Jerusalén llaqtaman wicharqanku, imaynan rillaqkupuni hinata. 43 Chay fiesta tukukuyta kutimpushaqtinkun Jesusqa Jerusalén llaqtapi qhepakurqan, ichaqa taytanpas mamanpas manan yacharqanchu. 44 Hinan puriqkuna ukhupi Jesuspa rishasqanta yuyaspa huk p'unchay puriytaña rirqanku, chaymantañan ayllunku ukhupi reqsinakuq-masipurapipas Jesusta maskhaykurqanku. 45 Mana tarispataq qhepantin p'unchay Jerusalén llaqtaman kutirirqanku payta maskhaspa. 46 Kinsakaq p'unchaypitaq Jesustaqa Dios yupaychana wasipi tarirqanku kamachikuy simita yachachiqkuna chawpipi tiyashaqta, Jesusqa paykunatan uyarisharqan tapusharqan ima. 47 Llapan payta uyariqkunataq muspharqanku yachayninmanta, kutichisqankunamantawan. 48 Tayta-mamantaq payta rikuspa muspharqan, hinan mamanqa nirqan: –Wawáy, ¿imaraykun kayta ruwawankiku? Qhawariy, taytaykipiwanmi khuyay llakisqa maskhaykamushaykiku, nispa. 49 Chaymi paykunata nirqan: –¿Imapaqtaq maskhamuwarqankichis? ¿Manachu yacharqankichis Yayaypa ruwanankunapi kanayta? nispa. 50 Tayta-mamantaq ichaqa mana entienderqankuchu chay nisqan simikunata. 51 Paykunawan uraykuspataq Jesusqa Nazaret llaqtaman kutipuspa, paykunata kasukuspa tiyarqan. Mamanqa tukuy chaykunatan sonqollanpi waqaycharqan. 52 Jesusmi wiñasharqan yachaypipas, sayayninpipas, Diospa ñawpaqenpipas, runakunaq qayllanpipas allinpaq qhawarisqan karqan.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52