1 1 Josuepa wañukapusqan qhepatan Israel runakunaqa Señor Diosta tapukurqanku: –¿Ñoqaykumanta mayqenkaq ayllun risaqku Canaán runakunawan maqanakuq? nispa. 2 Hinan Señor Diosqa nirqan: –Judá ayllu ñawpaqta richun, paykunamanmi chay hallp'ata qoni, nispa. 3 Chaymi Judá ayllu runakunaqa wawqenku Simeón ayllu runakunata mink'akurqanku: –Riysiwaychis chaskisqayku hallp'aman chaypi tiyaq Canaán runakunawan aynilla maqanakuq, chaymantaqa ñoqaykupas qankunaman qosqa hallp'aman riysillasqaykichistaqmi, nispa. Hinan Simeón ayllu runakunaqa riysirqanku. 4 Judá ayllu runakuna awqa-tinkuyman riqtinmi, Señor Diosqa Canaán runakunata Ferez runakunatawan atipachirqan, chaymi Bezec llaqtapi chunka waranqa runakunata wañuchirqanku. 5 Chaypin Bezec llaqta rey Adoni-bezecwan tuparqanku, paywan maqanakuspataq Canaán runakunata Ferez runakunatawan atiparqanku. 6 Reyña ayqerikurqan chaypas, qatipaspan Israel runakunaqa hap'irqamurqanku, hinaspan chaki mama dedonkunata maki mama dedonkunatawan wit'urqarirqanku. 7 Chaymi Adoni-bezecqa nirqan: –Qanchis chunka reykunaq chaki mama dedonkunata maki mama dedonkunatawanmi wit'uchirqani, mesaymanta ususqakunallatataq mikhurqanku, chay ruwasqaymantan ñoqamanpas Diosqa kaqllawantaq kutichipuwan, nispa. Chaymantataq Jerusalenman apapurqanku, chaypin wañukapurqan. 8 Judá ayllu runakunataq Jerusalenman maqanakuq phawaykurqanku, haykuspankutaq runakunata espadawan wañurachirqanku, hinaspan llaqtantinta ninawan kanaykurqanku. 9 Chaymantataq Canaán runakunawan maqanakuq rirqanku, orqo-orqopi tiyaqkunaman, Neguev ch'inneqpi tiyaqkunaman, Shefela nisqa moqo-moqopi tiyaqkunamanwan. 10 Maqanakullarqankutaq Hebronpi tiyaq Canaán runakunawanpas, chaypitaq wañuchirqanku Sesaita, Ahimanta, Talmaitawan. (Hebrón llaqtaq ñawpaq sutinmi Quiriat-arba kasqa). 11 Chaymantataq Judá runakunaqa Debir llaqtapi tiyaqkunawan maqanakuq rirqanku. (Debir llaqtaq ñawpaq sutinmi Quiriat-sefer kasqa). 12 Chaypin Calebqa nirqan: –Kay llaqtata maqanakuspa atipaqmanmi ususiy Acsata warminpaq qopusaq, nispa. 13 Hinan Calebpa wawqen Cen runaq churin Otonielqa chay llaqtata atiparqapurqan, chaymi Calebqa ususin Acsata warminpaq qopurqan. 14 Casarakusqanku p'unchaytaq Otonielqa Acsata tanqarqan taytanmanta hallp'ata mañakunanpaq. Chaymi warmiqa asnomanta uraykurqan, hinan Calebqa payta tapuykurqan: –¿Imatan munashanki? nispa. 15 Acsataq nirqan: –Ama hinachu kay, huk qokuytawanpuni qoykuway. Neguevpi ch'aki pampatan qowankiña, chay hinaqa, qollawaytaq pukyukunatapas, nispa. Chaymi Calebqa altonpi uranpi pukyukunata ususinman qorqan. 16 Moisespa suegron Cen runaq mirayninkunaqa Judá ayllu runakunapiwanmi Palmerakunayoq Llaqta nisqamanta lloqsirqanku, hinaspan rirqanku Judá aylluq hallp'anpi Arad llaqta uray ch'inneqman. Chaypin Cen runaq mirayninkunaqa Amalec runakunawan tiyarqanku. 17 Chaymantataq Judá ayllu runakunaqa Simeón ayllupiwan rispanku Sefat llaqtapi tiyaq Canaán runakunata atiparqanku, hinaspan Señor Diospa sutinpi chay llaqtata thunirqanku. Chaymi chay llaqtata suticharqanku Horma nispa. 18 Chaymantapas atipallarqankutaqmi Gaza llaqtata, Ascalón llaqtata, Ecrón llaqtatawan, muyuriqninpi hallp'ankunantintakama. 19 Señor Diosmi Judá ayllutaqa yanaparqan, chaymi orqo-orqota hap'ikapurqanku. Lamar-qocha qaylla pampakunapi tiyaqkunaqa fierro carretakunayoqmi karqanku, chaymi mana qarqoyta atirqankuchu. 20 Moisespa kamachikusqanman hinan Hebrón llaqtata Calebman qopurqanku. Calebtaq chay llaqtamanta wikch'umurqan Anacpa kinsantin churinkunata. 21 Chaywanpas Benjamín ayllu runakunaqa Jerusalenpi tiyaq Jebus runakunata manan qarqoyta atirqankuchu, chayraykun Jebus runakunaqa paykunawan hinalla tiyapurqanku. 22 Josepa miraynin ayllukunataq yuyaykurqanku Betel llaqtaman maqanakuq riyta, hinan Señor Diosqa paykunata yanaparqan. 23 Paykunataq chay llaqtaman qhamiyaqkunata kacharqanku. (Chay llaqtaq ñawpaq sutinqa Luz nisqan kasqa). 24 Qhamiyaq kachasqakunataq rikurqanku llaqtamanta lloqsimushaq runata, paytan nirqanku: –Ama hinachu kay, llaqtaman haykunata rikuykachiwayku, qantaqa manan imanasqaykikupaschu, nispa. 25 Chay runataq llaqtaman haykunata rikuykachirqan, hinan Josepa miraynin ayllukunaqa llaqtaman haykuspa wañurachirqanku, willaqnin runatataq ichaqa familiantinta kacharparirqanku. 26 Hinan chay runaqa Het runakunaq suyunman ripurqan, chaypitaq mosoq llaqtata sayarichirqan Luz sutiyoqta, chay sutiwan reqsisqataq kapurqan. 27 Manasés ayllu runakunaqa manan qarqoyta atirqankuchu Bet-seán llaqtapi, Taanac llaqtapi, Dor llaqtapi, Ibleam llaqtapi, Meguido llaqtapiwan tiyaqkunata, manallataq muyuriqninkupi tiyaq ayllukunatapas. Chay hinapin Canaán runakunaqa kaqllapi tiyasharqanku. 28 Israel runakunaqa qhepaman kallpachakuspan Canaán runakunata mit'anipi llank'achirqanku, ichaqa manan qarqoyta atirqankuchu. 29 Efraín ayllu runakunapas manallataq qarqoyta atirqankuchu Gezer llaqtapi tiyaqkunata, chaymi Canaán runakunaqa paykuna ukhupi tiyallarqanku. 30 Zabulón ayllu runakunapas manan qarqoyta atillarqankutaqchu. Quitrón llaqtapi Nahalal llaqtapiwan tiyaqkunata, chaymi Canaán runakunaqa paykuna ukhupi tiyarqanku mit'anipi llank'aspanku. 31 Aser ayllu runakunapas manan qarqoyta atillarqankutaqchu Aco llaqtapi, Sidón llaqtapi, Ahlab llaqtapi, Aczib llaqtapi, Helba llaqtapi, Afec llaqtapi, Rehob llaqtapiwan tiyaq Canaán runakunata. 32 Hinaspan Aser ayllu runakunaqa chay llaqtakunata mana qarqoyta atispa paykuna ukhupi tiyarqanku. 33 Kaqllataq Neftalí ayllu runakunapas mana qarqoyta atirqankuchu Bet-semes llaqtapi, Bet-anat llaqtapiwan tiyaqkunata, aswanmi paykunata mit'anipi llank'achispanku Canaán runakuna ukhupi tiyarqanku. 34 Amor runakunataqmi Dan aylluta lamar-qocha pata pampa cheqasman mana kachaykuspa, orqo-orqollaman hark'arqan. 35 Chay hinapin Amor runakunaqa tiyakushallarqankupuni Heres llaqtapi, Ajalón llaqtapi, Saalbim llaqtapiwan. Josepa miraynin ayllukunataq ichaqa qhepaman kallpachakuspa Amor runakunata mit'anipi llank'achirqanku. 36 Amor runakunaq hallp'anpa qorpantaq karqan Nina Q'ara nisqa Q'asamanta Selamantawan wichaykama.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52