22 1 Pipas torotapas ovejatapas suwakuspa nak'anqapas vendenqapas chayqa, chay toromantan phisqa wakata qopunqa, chay ovejamantataq tawa ovejata. 2 Suwachus wasi t'oqoshaqta hap'ichikunqa, hinaspa wañuqllapaqña k'irisqa kanqa chayqa, wañuchiqqa manan huchachasqachu kanqa. 3 Pacha illarimuytachus kanqa chayqa, wañuchiqqa suwa wañuchisqanmantan huchachasqa kanqa. Suwaqa suwakusqanmantan llapanta qopunqa. Manataq imanpas kutichipunanpaq kaqtinqa, suwakusqanmanta kutichipunanpaqmi pay kikin vendesqa kapunqa. 4 Suwatachus suwakusqan animalta kawsashaq hap'ishaqta pipas tarinqa chayqa, iskaytañan pagachikunqa, torotaña, asnotaña, ovejataña kaqtinpas. 5 Pichus campopipas uvas chakrapipas michinqa, uywantaq hukpa camponman haykunqa chayqa, allinkaq campontan allinkaq uvas chakrantan mikhusqamanta qopunqa. 6 Pipas ninata hap'ichinqa, hinaspataq khiskaman aypaspa ruphaykunqa arkusqa trigota, otaq sayashaqllataraq, otaq chakrantinta chayqa, nina hap'iykachiqmi ruphasqamanta pagapunqa. 7 Pipas runamasinman qolqetapas, alhajakunatapas waqaychapunanpaq hap'ichikunqa, chay runaq wasinmantataq suwanqaku chayqa, suwakuqmi hap'ichikuspaqa iskay chay hinata qopunqa. 8 Manataq suwata hap'inqakuchu chayqa, wasiyoqmi Dios yupaychana wasita rinqa saqekuq runaq kaqninta mana llamiykusqanta Diospa qayllanpi rimarinanpaq. 9 Maypachachus pipas hap'ikapunqa torotapas, asnotapas, ovejatapas, p'achatapas, ima chinkasqatapas, hinaspa pipas: Kayqa ñoqaqmi, ninqa chayqa, iskayninkun Dios yupaychana wasiman uyarichikuq rinqaku, pitachus Dios huchachanqa, chaymi runamasinman iskaytaña qopunqa. 10 Pipas runamasinman hap'ichikunqa asnotapas, torotapas, ovejatapas, ima animaltapas qhawapunanpaq, chay animaltaq wañunqa otaq k'irisqa kanqa, otaq mana piqpapas rikusqan suwasqa kanqa chayqa, 11 chay runamasin uywayoqpaqmi Señor Diospa sutinpi juranqa, uywayoqpa kaqninta mana llamikusqanta. Uywayoqtaq rimasqanta creenqa, manataq runamasinmanta pagachikunqachu. 12 Qhawashaqtin suwanqaku chayqa, uywayoqmanmi pagapunqa. 13 Phiña animalpa llik'irqarisqantaq kaqtinqa, mikhusqa puchutan sut'inchanapaq apamunqa, chaymi manaña paganqachu. 14 Pitaqchus runamasinmanta uywata mañakunqa, hinaspataq uywayoqpa mana rikushasqan k'irisqa kanqa otaq wañunqapas chayqa, mañakuqmi pagapunqa. 15 Uywayoqchus chaypi kasharqan chayqa, manañan paganqachu. Uywachus fletasqa karqan chayqa, uywayoqmi fletellantaña chaskikapunqa. 16 Pipas casarakunanpaq manaraq rimaykusqa doncella sipasta q'otunqa, hinaspa payta violanqa chayqa, warmi wawayoqmanmi warmi horqoy qolqeta qonqapuni, hinaspan chay sipaswan casarakunqa. 17 Sipaspa taytanña mana casarachiyta munaqtinpas, payqa warmi wawayoqman qonqapunin doncella sipasmanta hina yachasqaña warmi horqoy qolqeta. 18 Layqa warmiqa wañuchisqapunin kanqa. 19 Pipas uywawan t'inkinakuqqa wañuchisqapunin kanqa. 20 Pipas wak dioskunaman sacrificiota haywanqa, manataq ñoqa Señor Diosmanchu chayqa, wañuchisqapunin kanqa. 21 Sumaqtan wak llaqtayoqtaqa rikunki, aman ñak'arichinkichu, aman sarunchankichu, qankunapas wak llaqtayoqmi Egipto suyupi kamurqankichis. 22 Amallataq pi viudatapas mana tayta-mamayoqtapas ñak'arichinkichu, 23 qanchus paykunata ñak'arichinki, paykunataq waqyakamuwanqaku chayqa, ñoqaqa paykunata uyarisaqpunin. 24 Ñoqaqa k'arak phiñasqan qankunata espadawan wañuchisqaykichis. Hinan warmiykichispas viuda kapunqaku, wawaykichispas mana tayta-mamayoq kapunqaku. 25 Ñoqaq llaqtay llaqtamasiyki wakcha runamanchus qolqeta manunki chayqa, aman payta qolqe manuq hinachu rikunki, amataqmi interesnintapas cobrankichu. 26 Chay runa-masiykichus ponchonta prendasunki chayqa, inti haykuytan ponchonta kutichipunki, 27 chay ponchollanmi kan chiriqtin p'istuykukunanpaq. Mana chayqa, ¿imapin puñuykunqa? Paychus waqyakamuwanqa chayqa, ñoqan uyarisaq, ñoqaqa khuyapayakuqmi kani. 28 Aman Diosta ñakankichu, aman llaqtayki kamachiqtapas ñakankichu. 29 Usqhayllan ofrendata apamuwanki cosechaykimantapas, vinoykimantapas. Phiwi churiykitaqa qopuwankin. 30 Qopullawankitaqmi wakaykiq ovejaykiq ñawpaq uñantapas, qanchis p'unchayllan mamanwan kanqa, pusaqkaq p'unchaypiqa qopuwankin. 31 Qankunaqa ch'uya runakunan kanaykichis. Aman campopi phiña animalkunaq llik'irqarisqan aychata mikhunkichischu, alqokunamanmi qaraykapunkichis.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52