1 1 Kay qelqapiqa Moisespa llapan Israel runakunaman Jordán mayu inti lloqsimuy chimpa ch'inneqpi rimaykusqan simikunan kashan. Paykunaqa Suf qhaway Jordán wayq'opin kasharqanku, huk ladopin karqan Parán, hukkaq ladopitaq Tofel, Labán, Hazerot, Dizahabpiwan. 2 (Seir orqo-orqonta purispaqa chunka hukniyoq p'unchay puriymi karqan Horeb orqomanta Cades-barneakama). 3 Egiptomanta lloqsimusqanku tawa chunka wataña kashaqtin chunka hukniyoq, killa qallariy p'unchaypin Moisesqa llapan Israel runakunaman rimaykurqan Señor Diospa paykunapaq kamachisqan simikunata. 4 Chaytaqa rimaykurqan Amor runakunaq reynin Sehonta atipasqan qhepatan, Sehonqa Hesbón llaqtapin tiyarqan. Hinallataq Moisesqa atiparqan Basán suyu rey Ogta, paymi Astarot llaqtapipas Edrei llaqtapipas tiyarqan. 5 Jordán mayu inti lloqsimuy lado Moab suyupi kashaqtinkun, Moisesqa Diospa yachachikuy siminkunata sut'incharqan. Nirqantaq: 6 –Diosninchis Señor Diosmi Horeb orqopi kay hinata niwarqanchis: Sinchi unaytañan kay orqopi kashankichis. 7 Wakichikuychis, hinaspa riychis Amor runakunaq orqo-orqonman llapan qorpanpi muyuriq hap'iykunamanwan: Jordán wayq'oman, orqo-orqoman, Shefela moqo-moqoman, Neguev ch'inneqman lamar-qocha pataman, Canaán runakunaq hallp'anman, Libanomanwan, Eufrates hatun mayukama. 8 Ñoqaqa chay suyuta qoykichisñan. Riychis hinaspa hap'ikamuychis Abraham, Isaac, Jacob ñawpa taytaykichisman mirayninmanwan qonaypaq prometesqay suyuta, nispa. 9 Chay tiempopin qankunata nirqaykichis: Manan sapallayqa qankunata kamachiyta atiymanchu. 10 Diosninchis Señor Diosmi askha wawakunata qosunkichis, chayraykun hanaq pacha ch'askakuna hinaraq ancha askha kankichis. 11 Ñoqaqa munanin ñawpa taytaykichispa Diosnin Señorpa prometesqasuykichisman hina saminchanasuykichista, hinallataq waranqa kutitaraq kunan kasqaykichista askhayachinasuykichistapas. 12 Ichaqa, manan sapallayqa tukuy sasachakuyniykichista ch'aqwayniykichistapas chaninchayta atiymanchu. 13 Chayrayku, sapanka ayllumanta yachaysapakunata, yuyaysapakunata, allin reqsisqa qharikunatawan akllaychis, qankunaq umalliykichista churanaypaq, nispa. 14 Qankunataq kutichiwarqankichis: Allinmi, nisqaykiman hina ruwasaqku, nispa. 15 Hinan sapanka ayllumanta akllasqaykichis yachayniyoq allin reqsisqa umallikunata chaskispa, qankunaq kamachiqniykichista t'aqa-t'aqaman churarqani, aylluman, waranqaman, pachakman, phisqa chunkaman, chunkaman ima. 16 Chay kutipachataq juezniykichista kamachirqani: Uyariychis llaqta-masiykichispa ch'aqwayninkunata, chanin-kayman hina juzgaychis llaqtamasi-puratapas, hinallataq llaqtayoqta wak llaqtayoqtawanpas. 17 Chaninchaspaykichisqa aman huk runaman sayakunkichischu, qhapaqtapas wakchatapas kuskatan juzgankichis. Aman pitapas manchakunkichischu, Diosmi qankunawan chaninchachiqqa. Huk sasachayta mana chaninchayta atinkichischu chayqa, ñoqaman pasachimuwankichis, ñoqataq chaninchasaq, nispa. 18 Chay tiempopin tukuy imaynatachus ruwanaykichistaqa kamachirqaykichis. 19 Diosninchis Señor Diospa kamachiwasqanchista kasuspanchismi, Horeb orqomanta lloqsirqanchis Amor runakunaq orqo-orqonman, qankunaqa yachankichismi haqay manchakuy hatun ch'inneqpi purisqanchista. Hinallataq Cades-barneaman chayaspa, 20 nirqaykichis: Chayamunchismi Diosninchis Señor Diospa qowananchis Amor runakunaq orqo-orqonman. 21 ¡Qhawariychis, Diosninchis Señor Diosmi qosunkichis kay hallp'ata! Haykuychis, hinaspa ñawpa taytanchispa Señor Diosninpa nisqanman hina hap'ikapuychis, amataq manchakuychispaschu pisi kallpayaychispaschu, nispa. 22 Qankunataq ichaqa niwarqankichis: Allinmi kanman ñawpaqtaqa kachasunmanraq wakinninchista chay suyuta qhamiyamunankupaq, paykunataq kutimuspanku willawasunchis mayqen ñantachus rinanchista, mayqen llaqtakunamanchus chayananchistapas, nispa. 23 Chay yuyaykusqaykichismi allin rikch'akuwarqan, hinan chunka iskayniyoq qharikunata qankuna ukhumanta akllarqani, huk qharita sapanka ayllumanta. 24 Paykunataq orqo-orqoman rirqanku, hinaspan Escol wayq'oman chayaspanku tukuy chay hallp'ata qhamiyarqanku. 25 Kutimuspankutaq chay hallp'amanta frutakunata apamuwarqanchis, hinaspa willawarqanchis: Diosninchis Señor Diospa qowananchis hallp'aqa ancha sumaqmi kasqa, nispa. 26 Qankunataq ichaqa mana riyta munarqankichischu, aswanpas Diosniykichis Señor Diospa kamachisqantan mana kasurqankichischu, 27 karpaykichispipas chhuchupakuspan nirqankichis: Señor Diosqa cheqniwanchismi, chaymi Egipto suyumanta horqomuwarqanchis Amor runakunaman hap'ichinawanchispaq, hinaspa llapanchista ch'usaqyachiwananchispaq. 28 ¿Maymanñataq risunman? Qhamiyaq llaqta-masinchiskunapas pasaqtan mancharichiwanchis: Chay suyupiqa kasqaku ñoqanchismanta aswan atiyniyoqmi, hinallataq aswan hatun sayayniyoq runakuna. Llaqtankunapas sinchi hatunmi kasqa, ancha alto perqawan muyuchisqataq. Rikumullaykutaq Anac qharikunatapas, nispanku, nispa. 29 Chaymi ñoqaqa nirqaykichis: Ama manchakuychischu, amataq paykunatapas manchapakuychischu. 30 Ñawpaqenchista puriq Diosninchis Señor Diosmi qankunamanta sayarikuspa maqanakunqa, imaynan Egipto suyupi ruwasqanta rikurqankichis hinata. 31 Hinallataq ch'inneqpipas rikurqankichis Diosninchis Señor Dios tukuy purimusqanchispi kayman chayamunaykichiskama pusamusqasuykichista, imaynan huk tayta wawanta makinmanta hap'iykuspa pusan hinata, nispa. 32 Chaywanpas manan qankunaqa Señor Diosninchisman hap'ipakurqankichischu. 33 Paymi ñawpaqeykichista rirqan maypichus karpakunaykichis cheqasta maskhaspa, hinaspa purinaykichis ñanta tutapi ninawan k'ancharqan, p'unchaypitaq phuyuwan ñanta rikuchirqan. 34 Chhuchupakusqaykichista uyarispanmi, Señor Diosqa sinchita phiñakurqan, chaymi jurarqan: 35 Kay waqllisqa miray runakunaqa manan ch'ullallapas ñawpa taytaykichisman qonaypaq prometesqay sumaq hallp'ata rikunqachu, 36 aswanpas Jefoneq churin Calebllan rikunqa. Qhamiyaq rispa sarusqan hallp'atan paymanpas churinkunamanpas qosaq, tukuy sonqo ñoqata qatikuwasqanrayku, nispa. 37 Qankuna hawan Señor Diosqa ñoqapaqpas phiñakullarqantaq, chaymi niwarqan: Manan qanpas chay hallp'amanqa haykunkichu, 38 aswanpas yanapaqniyki Nunpa churin Josuellan haykunqa. Chay hinaqa, kallpachaykuy Josueta, paypa kamachisqanmi Israel runakunaqa chay hallp'ata hap'ikapunqaku, nispa. 39 Hinan Señor Diosqa niwarqanchis: Qankunaqa, awqaykun qechuwanqaku wawaykuta, nispan yuyaykurqankichis, ichaqa chay wawaykichiskunan haykunqa. Paykunaqa allinkaqtapas mana allinkaqtapas manan reparayta yachankuraqchu, paykunamanmi chay suyuta qosaq hap'ikapunankupaq. 40 Qankunataq ichaqa ch'inneqman kutipuychis, Puka Qocha ladoman ripuspaykichis, nispa. 41 Chaymi qankunaqa niwarqankichis: Señor Dios contran huchallikuyku, chhaynaqa, kunan maqanakuq risaqku Diosninchis Señor Diospa kamachiwasqanchisman hina, nispa. Chaymi qankunaqa armaykichista hap'ispaykichis, orqo-orqoman seqayqa mana sasa kananta yuyaykurqankichis. 42 Señor Diosmi ichaqa niwarqan: Willay paykunaman, ama maqanakuq riychischu. Manan qankunawanchu kani, paqtan awqaykichiskuna atipasunkichisman, nispa. 43 Hinan chayta nirqaykichis, qankunataq ichaqa mana kasuwarqankichischu, aswanpas orqo-orqomanmi seqarqankichis, hatunchakuspaykichis Señor Diospa kamachisqanta mana kasuspa. 44 Hinan chay orqo-orqopi tiyaq Amor runakuna qankunawan maqanakuq lloqsimurqan, chaymi wanqoyru hinaraq qatirqasunkichis Hormakama, hinan Seir orqo-orqopi atiparqasunkichis. 45 Kutimuspataq Señor Diospa ñawpaqenpi waqarqankichis, paytaq ichaqa manapuni uyarirqasunkichischu. 46 Chayraykun ancha unayta Cades hap'iypi qhepakurqankichis.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52