27 1 Italia suyuman barcopi apawanankupaq rimanakuqtinkutaq Pablota entregarqanku wakin presokunatawan Augusto nisqa soldado tropapi Julio sutiyoq capitanman. 2 Adramitio llaqtamanta barcoman haykuspataq puririrqayku Asia provincia puertokunaman rinaykupaq. Macedonia provinciapi Tesalónica llaqtayoq Aristarcopas puriysiwarqankun. 3 Qhepantin p'unchaytaq Sidón llaqtaman chayarqayku, hinan capitán Julioqa sumaq runa kaspa Pablota mana hark'arqanchu amigonkunaman rinanta, chay hinapi payta yanapaykunankupaq. 4 Chaymanta lloqsispaykutaq ñawpaqeykumanta wayramuqtin Chipre islaq pisi wayrana ladonta rirqayku. 5 Cilicia provinciaq Panfilia provinciaq qayllanta lamar-qochanta rispaykutaq, Licia provinciapi Mira llaqtaman chayarqayku. 6 Chaypin capitanqa tarirqan Alejandría llaqtamanta hamuspa Italiaman riq barcota. Hinaspan chayman pusaykuwarqanku Italiaman apawanankupaq. 7 Allillamanta askha p'unchaykunaña barcopi rispaykutaq, Gnido llaqta chimpaman ñak'ayta chayarqayku, ñawpaqeykumanta wayramusqanraykutaq mana cheqanta riyta atirqaykuchu, chaymi Salmón chupata pasaspa Creta islaq pisi wayrana ladonta muyuykurqayku. 8 Hallp'a qayllanta ñak'ayta rispaykutaq “Buenos Puertos” nisqa k'uchuman chayarqayku. Chay qayllapin Lasea llaqta karqan. 9 Mana usqhayta puririqtiykutaq paray tiempo chayamurqanña, hinan lamar-qochanta puriyqa sinchi sasaña karqan. Chaymi Pabloqa paykunata nirqan: 10 –Wiraqochaykuna, allintan reparashani barcopi puriyninchisqa sinchi sasallaña kananta, manan cargallatachu barcollatapaschu chinkachisun, ñoqanchispas sinchi sasapin rikukusun, nispa. 11 Ichaqa capitanmi Pabloq nisqanta mana kasurqanchu, aswanmi kasurqan barco purichiqta barcoyoqtawan. 12 Paray tiempota barco chaypi samananpaq mana allin kaqtintaq, yaqa llapallanku yuyaykurqanku chaymanta lloqsispa Fenice puertoman imaynallamantapas chayayta. Chay Fenice llaqtan Creta islapi kashan, inti haykuy lado qhawashaq, chaypin paray tiempo samayta munarqanku. 13 Uraymanta llamp'ullata wayrarimuqtinmi rinankupaq yuyaykusqanku allinña rikch'akurqan. Chaymi barco sayachina fierro anclata qochamanta aysarqospa Creta isla qayllanta rirqanku. 14 Manaraq karuta rishaqtiykutaq Creta ladomanta manchay hatun wayra wayramurqan. 15 Barcoman wayra waqtakuqtintaq mana imaynamantapas barcota cheqanchayta atispa hinallataña wayrawan apachikurqayku. 16 “Cauda” nisqa huch'uy islaq pisi wayrana ladonta pasarqayku, chaypin barcoq aysasqan boteta ñak'ayta watarqayku. 17 Hinan barcopi llank'aqkuna barco pataman boteta aysaspa, barcota uranmanta waskhakunawan mat'irqanku. Libia suyu qayllapi “Sirte” nisqa kuyuq aqoman winaykachiyta manchakuspataq, barcoq purinanpaq wayraq tanqanan telakunata paskaspa hinallaña apachikurqayku. 18 Qhepantin p'unchaytaq wayra manapuni thaniqtin cargakunata qochaman wikch'uykuyta qallarirqanku. 19 Kinsakaq p'unchaypitaq barcoq imaymanankunata makinkuwanpuni wikch'uykapurqanku. 20 Askha p'unchayña intipas qoyllurkunapas manaña rikukuqtinmi lamar-qochapas sinchitaña phoqchiqeqtinmi, manaña qespikuyta yuyarqaykuñachu. 21 Unayña paykuna mana mikhusqa kaqtinkutaq Pabloqa chawpinkupi sayaykuspa nirqan: –Wiraqochaykuna, kasullawankichisman karqan Cretapi qhepakunanchispaq chayqa, manan kay hinata ñak'arisunmanchu karqan, manataq tukuy imanchistapas wikch'usunmanchu karqan. 22 Chaywanpas kunanqa ama pisi kallpayaychischu, manan mayqenniykichispas wañunkichischu, aswanpas barcollan p'akikapunqa. 23 Yupaychasqay Diosniypa angelninmi ch'isi tuta rikhuriwaspa 24 niwarqan: Pablo, ama manchakuychu, Roma rey Cesarpa ñawpaqenmanqa chayankipunin. Barcopi puriq-masiykikunatapas llapantan qanrayku Dios khuyapayaspa qespichinqa, nispa. 25 Chay hinaqa, wiraqochaykuna, kallpachakuychis, ñoqaqa Diospin confiakuni niwasqanman hina hunt'akunanta. 26 Chaywanpas huk islamanpunin wayraqa chayachiwasunchis, nispa. 27 “Adriático” nisqa lamar-qochapi wayraq apaykachasqan kasqayku chunka tawayoq tutaña kashaqtintaq, kuska tutata barcopi llank'aqkunaqa repararqanku hallp'aman qayllaykushasqaykuta. 28 Hinaspan titiyoq tupuna waskhata unuman kachaykuspa kinsa chunka soqtayoq metrota tarirqanku. Astawan ñawpaqman rispankutaq huk kutitawan kachaykuspanku iskay chunka qanchisniyoq metrollataña tarirqanku. 29 Qaqa-qaqaman haykuyta manchakuspataq, barcoq qhepanmanta tawa fierro anclakunata kachaykurqanku, hinaspan illarimunallantaña maytapuni munasharqanku. 30 Barcopi llank'aqkunataq rimanakurqanku barcomanta ayqekuyta munaspa, barcoq ñawpaqenmanta fierro anclakunata kachaykuq tumpalla boteta uraykachisharqanku. 31 Ichaqa Pablon capitán Juliota soldadonkunatawan nirqan: –Barcopi llank'aqkunachus barcopi mana qhepakunqaku chayqa, manan qankunaqa qespikuyta atinkichischu, nispa. 32 Hinan soldadokunaqa boteq waskhankunata kuchurqarispa boteta unuman wikch'uykurqanku. 33 Illarimushanankamataq Pabloqa llapankuta kamachirqan mikhunankupaq: –Kunanwanmi chunka tawayoq p'unchayña mana mikhusqa mana puñusqa kasqaykichis. 34 Chaymi valekuykichis kallpachakunaykichispaq imallatapas mikhunaykichispaq, manan mayqenniykichispapas huk chukchallaykichispas chinkanqachu, nispa. 35 Chayta nispataq t'antata hap'iykuspa llapankuq qayllanpi Diosman graciasta qorqan, hinaspan phasmispa mikhurqan. 36 Chaymi paykunapas llapanku kallpachakuspa mikhullarqankutaq. 37 Barcopiqa llapayku karqayku iskay pachak qanchis chunka soqtayoq runakunan. 38 Saksaykuspataqmi lamar-qochaman trigota wikch'uykurqanku barcota mana llasananpaq. 39 P'unchayamuqtintaq barco purichiqkunaqa chay hallp'a maychus kasqanta mana yacharqankuchu, ichaqa rikurqankun aqo pampayoq hatun qocha patata, hinaspan rimanakurqanku atispankuqa chayman barcota chayachinankupaq. 40 Barcoq fierro anclankunaq waskhankunata kuchurparispataq lamar-qochapi wikch'upurqanku, hinallataq timón watanakunatapas paskarqospa, wayraq tanqanan ñawpaqkaq telata wayraman hoqarispa aqo pampaman qayllaykurqanku. 41 Ichaqa iskay ladomanta unuq tupanakusqanman chayaqtinkun barcoqa umanpamanta aqoman winakurqan, chaymi manaña kuyuriqtin barcoq qhepanqa unuq sinchi phoqchiqesqanwan p'akikurqan. 42 Hinaqtinmi soldadokunaqa yachachinakurqanku presokunata wañuchinankupaq, ama mayqenpas nadaspa ayqekunankupaq. 43 Capitantaq ichaqa Pablota qespichiyta munaspa wañuchiy munasqankuta hark'akurqan, hinaspan kamachikurqan naday atiqkunaqa ñawpaqta unuman wikch'uykukuspa hallp'a pataman lloqsinankupaq. 44 Wakintataq kamachirqan tablakunapi otaq barcoq imankunallapipas hap'ipakuspa lloqsinankupaq. Chay hinatan llapanku hallp'a pataman allillan lloqsirqanku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52