1 1 Davidpa churin Salomonwanmi Señor Diosqa kasharqan, anchatapunitaq hatuncharqanpas, chaymi Salomonqa kamachikuyninta suyuntinpi allinta takyachirqan. 2 Salomonmi waqyachirqan waranqa soldadoq umallinkunata, pachak soldadoq umallinkunata, juezkunata, Israelpi llapan ayllu umallikunatawan. 3 Hinaspan llapan huñuykusqa runakunapiwan Gabaón orqopi yupaychana cheqasta rirqan, chaypin kasharqan ch'inneqpi Señor Diospa kamachin Moisespa ruwasqan Dioswan Tupana Karpa. 4 Davidqa Diospa arcantan aparqan Quiriat-jearimmanta Jerusalén llaqtaman, chaypin arcapaq huk karpata sayarichirqan. 5 Hurpa churin Uriq churin Bezaleelpa ruwasqan bronce altartaq ichaqa Gabaón orqopi Señor Dioswan Tupana Karpaq ñawpaqenpi kasharqan. Hinan Salomonqa llapan huñuykusqa runakunapiwan Señor Diosta chaypi yupaycharqanku. 6 Salomonqa Señor Dioswan Tupana Karpa qayllapi kashaq bronce altarmanmi qayllaykurqan, hinaspan Señor Diospa ñawpaqenpi waranqa ruphachina sacrificiota haywarqan. 7 Chay tutan Diosqa Salomonman rikhurispa nirqan: –Ima munasqaykita mañakuway, ñoqataq qosqayki, nispa. 8 Hinan Salomonqa kutichirqan: –Qanqa tukuy tiempon David taytayta munakurqanki, chaymi ñoqata taytaypa rantinpi reyta churawarqanki. 9 Chay hinaqa, Diosniy Señor Dios, David taytayman prometesqayki simita hunt'allaypuni, qanmi churawarqanki mana yupay atiy sinchi askha llaqtaykiq reynin kanaypaq. 10 Qoykuway yachayta, allin yuyaytawan kay llaqtaykiq allin umallin kanaypaq, mana chayqa manan pipas kay hatun llaqtayki kamachiyta atinmanchu, nispa. 11 Hinan Diosqa Salomonta nirqan: –Chay hinatataq sonqoykipi yuyaykunki, manataq mañakuwankichu qhapaq kayta, kawsaykunata, mentasqa kayta, unay kawsayta, awqaykikunaq wañunantapas, aswanpas mañakuwanki yachayta allin yuyayllatawan llaqtayta kamachinaykipaq chayqa, 12 qoykin yachayta allin yuyaytapas. Qollaykitaqmi qhapaq kayta, kawsaykunata, mentasqa kaytapas, chayraykun qanmanta ñawpaqtaqa mana qan hina rey karqanchu, manataqmi qhepaykitapas kanqachu, nispa. 13 Chaymantataq Salomonqa Gabaón orqopi yupaychana cheqaspi Señor Dioswan Tupana Karpamanta Jerusalenman kutipurqan, hinaspa Israel suyuta kamachirqan. 14 Salomonqa huñurqan waranqa tawa pachak carretakunata, chunka iskayniyoq waranqa caballokunatawan, hinaspan wakinta maqanakuypaq carretakuna waqaychana llaqtakunaman apachirqan, wakintataq Jerusalén llaqta qayllapi waqaycharqan. 15 Rey Salomonqa sinchi askhatan Jerusalenpi qorita qolqeta rumita hinaraq hunt'aykachirqan, cedro kurkutapas Shefela moqo-moqopi k'ita higos sach'ata hinaraq. 16 Salomonpa rantiqninkunaqa Muzrimanta Ciliciamantawanmi caballokunata paypaq rantirqanku. 17 Egiptomanta rantisqa huk carretaqa valerqan soqta pachak qolqen, huk caballotaq pachak phisqa chunka qolqe. Llapan Het reykunapas Siria reykunapas Salomonpa rantiqninkunamantan rantikurqanku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52