1 1 Rey Davidqa yuyaqñan kapurqan, askha watayoq runaña. Kamachinkunaña p'achakunawan allinta p'isturqanku qatarqanku chaypas, manan q'oñirirqanchu. 2 Chaymi paykunaqa reyta nirqanku: –Señor reyniyku, maskhampusqaykiku huk doncella sipasta servinasuykipaq qhawanasuykipaqwan. Paymi qanwan puñunqa q'oñichinasuykipaq, nispa. 3 Hinaspan maskharqanku Israel suyuntinpi huk sumaq rikch'ayniyoq sipasta, tarirqankutaq Sunem llaqtayoq Abisag sutiyoq sipasta, paytan reyman pusarqanku. 4 Abisagqa ancha sumaq rikch'ayniyoq sipasmi karqan. Paymi reyta makilla qhawarqanpas servirqanpas, ichaqa manan hayk'aqpas reyqa sipasta llamiykurqanchu. 5 Chaykamataq Davidpa warmin Haguitpa churin Adoniasqa hatunchakuspa nirqan: –Ñoqan suyupi rey kasaq, nispa. Chaymi payqa wakichikurqan carretakunata, caballopi maqanakuq soldadokunata, carretanpa ñawpaqenta phawaq phisqa chunka soldadokunatawan. 6 Adoniasqa sumaq rikch'ayniyoqmi karqan, Absalonpa qhepan naceqmi karqan. Taytanqa manan hayk'aqpas payta anyaykusqachu, manallataq hayk'aqpas tapuykusqachu: ¿Imapaqmi kaytapas chaytapas ruwashanki? nispaqa. 7 Paymi Sarviaq churin Joabwan sacerdote Abiatarwan rimanakurqan. Chaymi paykunaqa yanaparqanku. 8 Ichaqa sacerdote Sadocpas, Joiadaq churin Benaiapas, profeta Natanpas, Simeipas, Reipas, Davidta waqaychaq allin qhari soldadokunapas manan paywan huñukurqankuchu. 9 Chaymantataq Adoniasqa Rogel pukyu qayllapi kashaq Zohelet Qaqa sispapi ovejakunata, torokunata, allin wirayachisqa torillokunatawan nak'aspa sacrificiota haywarqan. Waqyachirqantaq reypa churin llapan wawqenkunata, Judapi kashaq reypa llapan oficialninkunatawan, 10 ichaqa profeta Natantapas, Benaiatapas, Davidta waqaychaq allin qhari soldadokunatapas, wawqen Salomontapas manan waqyachirqanchu. 11 Hinan profeta Natanqa Salomonpa maman Betsabeman rispa nirqan: –¿Manachu yachanki Haguitpa churin Adonías rey kapusqanta? ¡Chaytaqa manan yachanchu wiraqochanchis Davidpas! 12 Chhaynaqa, kayta yuyaychasqayki kawsayniykita churiyki Salomonpa kawsaynintapas qespichinaykipaq. 13 Rey Davidman haykuy, hinaspa ninki: Señor reyníy, juramentowanmi qanqa niwarqanki: Ñoqaq qhepaytaqa Salomón churiykin rey kanqa, kamachikuy tiyanaypin tiyanqa, nispa. Chay hinaqa, ¿imanaqtintaq Adoniasri kamachikapushanña? nispa. 14 Ñoqataq reywan rimashallaqtiykiraq haykumusaq, hinaspan rimasqaykita “cheqaqpunin”, nispa, nisaq. 15 Hinan Betsabeqa reypa puñunan wasita haykurqan. Reyqa sinchi yuyaqñan karqan, Sunem llaqtayoq Abisagtaq payta servisharqan. 16 Betsabetaq haykuspa reypa ñawpaqenpi pampakama k'umuykukurqan, hinan reyqa tapuykurqan: –¿Iman karqon? nispa. 17 Betsabetaq nirqan: –Reyníy, Diosniyki Señor Diospa sutinpin qanqa jurawarqanki: Ñoqaq qhepaytaqa Salomón churiykin rey kanqa, kamachikuy tiyanaypin tiyanqa, nispa. 18 Kunantaq: Adoniasmi kamachikapushanña niwanku, chaytaqa manan yachankiraqchu, reyníy. 19 Torokunata, wirayachisqa torillokunata, askha ovejakunatawan nak'aspanmi sacrificiota haywan. Waqyachirqantaq churiykikunata, sacerdote Abiatarta, ejercitoyki umalli Joabtapas, Salomón kamachiykitan ichaqa mana waqyachirqanchu. 20 Chhaynaqa, señor reyníy, llapa Israelmi suyakushanku pichus qhepaykita kamachikunanta willanaykita. 21 Mana willanki chayqa, wañupuqtiykin Salomón churiykipiwan ñoqapiwan wañuchinapaq huchachasqa kasaqku, nispa. 22 Reywan pay rimashallaqtinraqmi profeta Natanqa chayman chayarqan, 23 hinan reyman chayasqanta willamurqanku. Profeta Natantaq haykuspa reypa ñawpaqenpi pampakama k'umuykukuspa nirqan: 24 –Señor reyníy, ¿qanchu kamachirqanki Adoniasta rey kananpaq, kamachikuy tiyanaykipi tiyananpaq? 25 Kunan p'unchaymi payqa rispa torokunata, wirayachisqa torillokunata, askha ovejakunatawan nak'aspa sacrificiota haywamun. Waqyachirqantaq churiykikunata, ejército umallikunata, sacerdote Abiatartawan. Kunanmi Adoniaswan mikhushanku ukyashanku, qaparishankutaq: ¡Kawsachun rey Adonías! nispa. 26 Ichaqa manan waqyachiwarqankuchu ñoqata, sacerdote Sadocta, Joiadaq churin Benaiata, Salomón kamachiykitapas. 27 Señor reyníy, ¿qanchu chayta kamachikurqanki ñoqayku kamachiykikunaman pichus qhepaykita kamachikunanta mana willawaspaykiku? nispa. 28 Chaymi rey Davidqa Betsabeta waqyachimurqan. Betsabetaq reypa qayllanman haykuspa paypa ñawpaqenpi sayaykurqan. 29 Hinan reyqa kay hinata jurarqan: –Tukuy llakikuyniymanta qespichiwaqniy Señor Diospa sutinpin jurani. 30 Israelpa Diosnin Señorpa sutinpin jurarqayki, chaytaqa kunanpachan hunt'asaq: Churiyki Salomonmi rantiypi kamachikuy tiyanaypi tiyanqa, qhepaytan rey kanqa, nispa. 31 Hinan Betsabeqa reypa ñawpaqenpi pampakama k'umuykukuspa nirqan: –¡Wiñaypaq kawsachun señorniy rey Davidqa! nispa. 32 Hinallataq rey Davidqa kamachirqan sacerdote Sadocta, profeta Natanta, Joiadaq churin Benaiatawan waqyamunankupaq. Reypa qayllanman paykuna haykuqtinkutaq, 33 reyqa nirqan: –Salomón churiyta mulaypi sillaykuchiychis, oficialniykunawantaq puriysiychis, hinaspa Gihón pukyuman pusaychis. 34 Chaypin payta sacerdote Sadocqa profeta Natanpiwan aceitewan hawimunqaku Israelpi rey kananpaq. Putututa tocaspataq qaparinkichis: ¡Rey Salomón kawsachun! nispa. 35 Chaymantataq qankunaq ñawpaqeykichista kutimuspa kamachikuy tiyanaypi tiyaykunqa, paymi rantiypi rey kanqa, ñoqan payta churani Israelpipas Judapipas kamachikuq kananpaq, nispa. 36 Joiadaq churin Benaiataq reyman kutichirqan: –Ahina kachun. Señor reyniypa Diosnin ahina kananta unanchachun. 37 Imaynan qan reyniywan Señor Diosqa kasharqan, ahinallataq Salomonwanpas kachun, kamachisqan suyupas aswanraq hatunyachun qan reyniypa kamachikusqaykimantaqa, nispa. 38 Hinan sacerdote Sadoc, profeta Natán, Joiadaq churin Benaía, reypa guardian Ceret runakuna Pelet runakunapiwan rirqanku, rey Davidpa mulanpi Salomonta sillaykuchispataq Gihón pukyuman pusarqanku. 39 Chaypin sacerdote Sadocqa Dios yupaychana wasimanta aceiteyoq waqrata hap'ispa, Salomonta hawirqan rey kananpaq. Chaymantataq putututa tocarqanku, hinan llapan runakunaqa qaparirqanku: ¡Rey Salomón kawsachun! nispa. 40 Llapankutaq qenata tocaspa Salomonpa qhepanta ancha kusisqa kutimurqanku, chaymi pampapas kuyuriq hinaraq karqan kusikuymanta kunkayoqta qapariqtinku. 41 Adoniastaq llapan waqyachikusqankunapiwan mikhuyta tukuspaña waraqeqta uyarirqanku, Joabtaq pututu tocaqta uyarispa nirqan: –¿Imanaqtintaq llaqtapiri sinchita waraqeshanku? nispa. 42 Hinan pay rimashallaqtinraq sacerdote Abiatarpa churin Jonatanqa chayarqamurqan. Adoniastaq nirqan: –Pasaykamuy, qanqa allin qharin kanki, allin willakuytachá apamushanki, nispa. 43 Jonatantaq Adoniasman kutichirqan: –Manan. Señor reyninchis Davidmi Salomonta rey kananpaq churan, 44 kamachintaq sacerdote Sadocta, profeta Natanta, Joiadaq churin Benaiata, Ceret runakunata, Pelet runakunatawan puriysinankupaq, paykunataq reypa mulanpi Salomonta sillaykuchinku. 45 Chaymantapas sacerdote Sadoc, profeta Natanpiwan Gihón pukyupi Salomonta aceitewan hawimunku rey kananpaq, chaymantan ancha kusisqa kutimunku. Chayraykun runakunaqa llaqtapi waraqeshanku, chay waraqeytan qankunaqa uyarishankichis. 46 Chay hinaqa, kamachikuy tiyanapiñan Salomonqa tiyashan, 47 señor reyninchis Davidpa oficialninkunapas rinkuñan Davidta saminchaq: Qanmanta aswan mentasqa kananpaq Salomonta Diosqa sumaqta qhawarichun, kamachisqan suyupas aswanraq hatunyachun qanpamantaqa, nispa. Hinallataq kikin rey Davidpas puñunanpi k'umuykukuspa Diosta yupaychan: 48 Israelpa Diosnin Señorqa saminchasqa kachun, paymi munan ñoqaq mirayniy kunan kamachikuy tiyanaypi tiyaykunanta, chaytan ñoqa rikuniraq, nispa. 49 Hinan Adoniaspa waqyachikusqan runakunaqa manchakuymanta khatatatarqanku, chaymi llapanku sayarispa sapankanku ñanninkutakama ripurqanku. 50 Adoniastaq Salomonta manchakusqanrayku sayarispa Dios yupaychana karpata rirqan, chaypitaq altar waqrakunaman hap'ipaykukurqan. 51 Hinan Salomonman willarqanku: –Adoniasmi qanta manchakuspa, altar waqrakunaman hap'ipasqa kashan: Kunanpacha rey Salomón jurawachun, ama wañuchiwananpaq, nispa. 52 Salomontaq kutichirqan: –Allin qhari hinataq purinqa chayqa, manan pipas imananqapaschu, ichaqa ima mana allintapas ruwanqa chayqa, wañunqapunin, nispa. 53 Hinaspan Salomonqa altarmanta hatarichipunankupaq kamachirqan. Chaymantataq Adoniasqa rey Salomonman rirqan, hinaspa ñawpaqenpi k'umuykukurqan. Rey Salomontaq nirqan: –Ripuy wasiykita, nispa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52