10 1 Chaymantam Jesus qayarqa chunka iskaynintin discipulonkunata hinaspam atiyta qorqa demoniokunata qarqonankupaq chaynataq imaymana rikchaq onqoyniyoqkunatapas hinaspa nanayniyoqkunatapas allinyachinankupaq. 2 Chay chunka iskaynintin apostolkunaqa kaykunam: punta qayasqan Simon, paypa huknin sutinmi Pedro, wawqen Andres, Zebedeopa churin Jacobowan Juan, 3 Felipe, Bartolome, Tomas, impuesto cobraq Mateo, Alfeopa churin Jacobo, Tadeo, 4 cananista partidomanta kaq Simon hinaspa Jesus traicionaq Judas Iscariote. 5 Kay chunka iskayniyoq discipulonkunatam Jesus kacharqa kaynata kamachispan: —Amam rinkichikchu mana judio runakunapa llaqtanmanqa, amataqmi yaykunkichikchu Samaria runakunapa llaqtanmanpas. 6 Puntataqa riychik chinkasqa ovejakuna hina Israelpa miraynin runakunamanyá. 7 Rispayá willakamuychik: “Diospa munaychakunanmi hichparamunña” nispa. 8 Onqoqkunatayá allinyachimuychik, wañuqkunatayá kawsarichimuychik, leprawan onqoqkunatayá allinyachimuychik, qarqomuychiktaqyá demoniokunatapas. Qamkunaqa mana imallawanmi chaskirqankichik kay atiyta, mana imallapaqtaqya qamkunapas qomuychik. 9 —Illaspaykichikqa amam apankichikchu imayrikuq qollqetapas 10 nitaq qoqawtapas nitaq mudakunapaq camisatapas, usutatapas nitaq iskay tawnatapas. Llamkasqaykichikmantaqa chaskinaykichikmi mikunaykichikta. 11 —Maylaw llaqtamanpas otaq llaqtachamanpas chayaspaykichikqa maskaychikyá allin runa kaqta hinaspayá chaypi samaychik lloqsinaykichikkama. 12 Wasiman yaykuspaqa: “Hawkalla kaychik” nispam rimaykunkichik. 13 Wasipi kaqkuna allin runa kaptinqa, paykunapaqyá mañakuychik hawka kayta, chay wasipi runakuna mana allin kaptinqa, manam chaynachu kanqa. 14 Pipas mana chaskisuptikikchikqa hinaspa mana uyarisuptikichikqa chay wasimantayá otaq chay llaqtamantayá lloqsiychik, taspiychikyá usutaykichikpi allpatapas. 15 Cheqaptapunim nikichik, juicio punchawpiqa chay llaqtam aswan castigasqa kanqa Sodoma hinaspa Gomorra llaqtakunamantapas. 16 Atoqkunapa kasqanman ovejakunata kachachkaq hinam qamkunata kachachkaykichik, chaynaqa culebra hina sacreyá kaychik ichaqa paloma hina mana imanakuq. 17 Cuidakuychikyá, runakunam juzgadoman entregasuspaykichik maqasunkichik huñunakuna wasikunapi. 18 Ñoqaraykum apasunkichik gobiernaqkunaman hinaspa reykunaman. Chaynapim paykunaman ñoqamanta willakunkichik, willakunkichiktaqmi mana judio kaq runakunamanpas. 19 Autoridadkunaman apasuptikichikqa amam llakikunkichikchu imaynam otaq imam rimanaykichikmantaqa, Diosmi yachachisunkichik chay ratopi imam rimanaykichiktaqa. 20 Manam kikillaykichikmantachu rimankichikqa, ichaqa Taytaykichikpa Espiritunmi rimachisunkichik. 21 —Runakunam wawqenta traicionanqa wañunanpaq taytapas churintam traicionanqa, chaynataqmi churi-wawakunapas tayta-mamanpa contranpi hatarispa wañuchinqaku. 22 Ñoqaraykum llapallan runakuna cheqnisunkichik ichaqa kay pachapa tukupayninkama ñoqapi takyaqtam Diosqa salvanqa. 23 Huk llaqtapi cheqnisqa kaspaqa huklaw llaqtamanñayá ayqekuychik. Cheqaptapunim nikichik, Diosmanta Hamuq Runaqa kutimusaq manaraqpas Israel llaqtakunapi puriyta tukuchkaptikichikmi. 24 —Manam pipas yachachiqninmanta aswan allin reqsisqaqa kanmanchu nitaq sirvientepas patronninmantaqa. 25 Allinmi kanman discipulopaq yachachiqnin hina kaynin, chaynataq sirvientepas patronnin hina kaynin. Kay taytaykichiktapas Beelzebuwan sutichawachkaspankuqa aswanraqchiki qamkunataqa. 26 —Chaynaqa amayá manchakuychikchu runakunataqa. Imapas pakasqa kaqkunaqa qawachisqam kanqa chaynataqmi mana yachasqa kaqkunapas yachasqataq kanqa. 27 Qamkunaman tutayaypi hina willasqaytaqa runakunamanyá achkiypi hina willakuychik, upallalla nisqaytañataqyá willakuychik wasipa altosninmanta hina. 28 Amayá manchakuychikchu runa wañuchiqkunataqa, manam almantaqa wañuchinmankuchu, manchakuychikqa almantin cuerpontinta wiñaypaq castigoman wischuqtayá. 29 —¿Manachum iskay pichinchurruchakunatapas rantikunku as qollqellapaq? Chaywanpas manam mayqanpas wañunmanchu Dios Taytaykichik mana munaptinqa. 30 Qamkunapaqa chukchaykichikpas llapallanmi yupasqa kachkan. 31 Chaynaqa amayá manchakuychikchu, qamkunaqa pichinchurruchakunamantapas aswan valeqmi kankichik. 32 —Runakunapa qayllanpi mana penqakuspa ñoqamanta willakuqtaqa ñoqapas hanaq pacha Taytaypa qayllanpim willakusaq ñoqapa kasqanta. 33 Runakunapa qayllanpi negaqniytaqa ñoqapas negasaqmi hanaq pachapi kaq Taytaypa qayllanpi. 34 —Ama creeychikchu ñoqa kay pachaman hamusqaywan hawkalla kanaykichikta, aswanqa ñoqaraykum peleanqaku. 35 Hamuniqa qaripas taytanpa contranpi kananpaqmi, warmi wawapas mamanpa contranpi kananpaqmi chaynataq llumchuypas suegranpa contranpi kananpaqmi. 36 Chaynaqariki cheqniqninqa kanqa wasinpi kaqkunallam. 37 —Pipas mama-taytanta ñoqamanta aswan kuyaqqa manam ñoqapaq hinachu, pipas churi-wawanta ñoqamanta aswan kuyaqqa manataqmi ñoqapaq hinachu. 38 Pipas ñoqarayku ñakaristin qatiwaqniyqa ñoqapaq hinam. 39 Pipas vidallan kuyaqqa pierderunqam, pipas ñoqarayku wañuqmi ichaqa kawsanqa. 40 —Pipas qamkunata chaskiqnikichikqa ñoqatam chaskiwan, pipas ñoqata chaskiwaqñataqmi kachamuwaqniy Taytayta chaskin. 41 Sichum pipas Diosmanta willakuqta chaskiykunqa paymanta willakuq kasqanrayku hinaspaqa kikin Diosmantam chay willakuqpa chaskinan premionta chaskinqa. Sichum pipas allin runata chaskiykunqa allin runa kasqanrayku hinaspaqa kikin Diosmantam chay allin runapa chaskinan premionta chaskinqa. 42 Qatiqniy kasqanrayku mayqan humilde iñiqniykunamanpas chiri yakullapas qoykuqqa premiontam chaskinqa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52