1 1 Kunanmi qallariyninmanta willasqaykichik Diospa Churin Jesucristomanta allin noticiakunata. 2 Diosmanta willakuq Isaiasmi qellqarqa Jesusman Diospa kayna nisqanta: Qanmanta puntatam kachasaq willakuqta. Paymi ñanta allichanqa hamunaykipaq. 3 Paymi purunpi qaparispa rimachkan: “Señorpa hamunan ñanta allichaychik, purinankunata derechaychik” nispa. 4 Juanmi runakunata purunpi bautizaspan kaynata nirqa: —Huchaykichikmanta wanakuspayá bautizachikuychik chaynapi Dios pampachasunaykichikpaq —nispa. 5 Judea lawmantam Jerusalen llaqtamantawan lliw runakuna rirqaku payta uyariq hinaspam huchankuta reqsikuspanku willakurqaku chaymi Juan bautizarqa Jordan Mayupi. 6 Juanpa pachanmi karqa camellopa pelonmanta rurasqa, weqaw watakunanñataqmi karqa qaramanta. Paypa mikunanmi karqa aqarway uruchakunapiwan purun abejapa miskin. 7 Runakunamanmi willarqa: —Ñoqamanta qepatam hamunqa ñoqamanta aswan atiyniyoq. Ñoqaqa kurkuykuspa usutanpa watullantapas manam paskaq hinachu kani. 8 Ñoqaqa yakullawanmi bautizarqaykichik, paymi ichaqa Chuya Espirituwan bautizasunkichik. 9 Chay punchawkunapim Jesus lloqsirqa Galilea lawpi Nazaret llaqtamanta hinaptinmi Jesusta Juan bautizarqa Jordan Mayupi. 10 Yakumanta lloqsimuchkaspanmi Jesus qonqayta rikururqa hanaq pacha kicharikuchkaqta hinaspa Diospa Espiritunta paloma hina payman uraykamuchkaqta. 11 Hinaptinmi hanaq pachamanta nimurqa: —Qanmi kanki kuyasqay Churiy, qamraykum kusisqa kachkani —nispa. 12 Chaymantam Diospa Espiritun Jesusta purunman pusarurqa 13 purun animalkunapa kasqanman, chaypim karqa tawa chunka punchaw hinaptinmi Satanas payta tentarqa, angelkunañataqmi hamurqaku yanapaqnin. 14 Juanta carcelaruptinkum Jesus Galilea lawman rirqa Diospa munaychakusqanmanta allin noticiakunata willakustin, paymi nirqa: 15 —Tiempom chayaramunña. Diospa munaychakunan tiempom hichparamunña. Huchaykichikmanta wanakuspaykichikyá chaskikuychik Diospa allin noticianta —nispa. 16 Galilea Qochapa patanpi purichkaspanmi Jesus rikururqa Simonta wawqen Andrestawan. Paykunam challwiru kaspanku challwachkarqaku atarrayawan. 17 Chaymi paykunata nirqa: —Qatiwaychik, challwachkaq hina runakunata huñunaykichikpaqmi atiyta qosqaykichik —nispa. 18 Niykuptillanmi atarrayankuta saqeruspa Jesuswan pasarqaku. 19 Chaymanta pasarispanñataqmi Jesus rikururqa Zebedeopa churinkunata otaq Jacobotawan Juanta botepi mallanku allichachkaqta 20 chaymi paykunatapas nirqa: —Qatiwaychik —nispa. Chaymi taytan Zebedeota yanapaqninkunatawan botepi saqeruspanku Jesuswan pasarqaku. 21 Capernaum llaqtaman chayaruptinkum samana punchawpi Jesus yaykurqa huñunakunanku wasiman hinaspam yachachirqa. 22 Runakunañataqmi Jesuspa nisqanwan admirakurqaku Diospa leynin yachachiqkunamantapas atiywanraq yachachisqanrayku. 23 Chaypim karqa demonioyoq runa. Paymi kaynata qaparirqa: 24 —Nazaret llaqtayoq Jesus ¿imatataq munanki ñoqaykuwan? ¿Ñakarichiwanaykikupaqchum hamurqanki? Ñoqaqa reqsikim pim kasqaykita, qamqa Diosmanta hamuq mana huchayoqmi kanki —nispa. 25 Jesusñataqmi demoniota qaqchaspan nirqa: —¡Upallay hinaspa lloqsiy kay runamanta! —nispa. 26 Chaymi runata demonio taspiparuspan qaparistin lloqsirurqa. 27 Lliw runakunañataqmi admirasqallaña ninakurqaku: —¿Imataq kayqa? ¿Imatataq yachachiwanchik kaywanqa? ¡Mayna atiyniyoqñamá kay runaqa demoniokunapas kasunanpaqqa! —nispa. 28 Chayllam Jesusmanta yacharurqaku tukuy Galilea lawpi kaqkuna. 29 Huñunakunanku wasimanta lloqsiruspam Jesus rirqa Jacobowan hinaspa Juanwan Simonpa hinaspa Andrespa wasinta. 30 Chaypim Simonpa suegran camapi calenturawan kachkarqa hinaptinmi Jesusman willarqaku onqosqanmanta. 31 Chaymi Jesus asuykuspan makinmanta hatarirachirqa hinaptinmi chaylla calenturan chinkaruptin paykunata atienderqa. 32 Inti seqaykuruptinñam Jesusman pusamurqaku llapa onqoqkunata demoniopa ñakarichisqankunatawan. 33 Llaqtapi lliw runakunañataqmi wasi punkuman huñunakaramurqaku. 34 Chaymi Jesus imaymana rikchaq onqoyniyoq runakunata sanoyachirqa, wakin runakunamantam demoniokunata qarqorqa. Ichaqa manam dejarqachu demoniokuna paymanta rimananta pim kasqanta yachasqankurayku. 35 Paqarinnintin punchawtam manaraq achikyamuchkaptin llaqtamanta Jesus lloqsirqa chunniqman rispa Diosta mañakamunanpaq. 36 Chaymi Simon puriqmasinkunapiwan Jesusta maskaq rirqaku. 37 Tariruspankuñataqmi nirqaku: —Llapa runakunam maskasuchkanki —nispa. 38 Chaymi Jesusñataq nirqa: —Hakuchik hichpapi llaqtachakunaman, chaykunapipas willakamunaypaqmi hamurqani kay pachamanqa —nispa. 39 Jesusmi puriq tukuy Galilea lawpi huñunakunanku wasikunapi willakustin chaynataq demoniokunatapas runakunamanta qarqostin. 40 Leprawan onqoq runam Jesusman asuykuspan qonqorakuykuspa nirqa: —Munaspaykiqa allinyaykachillawayá —nispa. 41 Chaymi Jesus paymanta llakipayarikuspa llapchaykurqa: —Arí, munanim, allinyayña —nispa. 42 Chaynata rimaruptillanmi onqoynin chinkaruptin allinyarurqa. 43 Jesusñataqmi chay runata pasakunanpaq kachkaptinña sinchita avisaspa nirqa: 44 —Amam pimanpas willankichu, Moisespa kamachikusqanman hinayá sacerdotewan qawachikamuy sanoña kasqaykita hinaspayá ofrendata Diosman qomuy chaymi sanoña kasqaykitapas llapallanku yachanqa —nispa. 45 Payñataqmi pasaspan willakuyta qallaykurqa llapa runaman Jesuspa sanoyachisqanmanta chaymi Jesusqa maylaw llaqtamanpas mana rikuchikuspallaña yaykuq, payqa chunniqllantañam puriq. Chaywanpas tukuy hinastinmantam runakuna Jesusman hamurqaku.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52