2 1 Chay punchawkunapim Rey Cesar Augusto kamachikurqa llapallan llaqtakunapi runakuna yupasqa kanankupaq. 2 Kay punta kaq censoqa karqa Siria lawpi Cirenio prefecto kachkaptinmi. 3 Chayraykum sapakama rirqaku nacesqanku llaqtaman padronachikunankupaq. 4 Chaymi Davidpa castanmanta kasqanrayku Josey rirqa Galilea lawpi Nazaret llaqtamanta Judea lawpi Belen llaqtakama. Davidqa Belen llaqtayoqmi karqa. 5 Joseyqa rirqa padronachikunankupaqmi warmin kananpaq rimapayasqaña Mariapiwan. Mariaqa wiksayoqñam kachkarqa. 6 Belenpi kachkaptinkum Mariapa wachakunan punchaw chayaramuptin 7 wachakururqa piwi qari wawanta. Samakuna wasipi mana campo kaptinñataqmi pañalkunawan maytuykuspan animalman qarana artesapi siriykachirqa. 8 Chay Belen llaqtapa hichpan purunpim karqa michiqkuna. Paykunam ovejankuta tuta cuidachkarqaku. 9 Paykunamanmi qonqaymanta Señorpa angelnin rikuriykurqa muyuriqninkuta kancharistin. Michiqkuna anchallataña mancharikuruptinmi 10 paykunata angel nirqa: —Ama manchakuychikchu, llapa runa kusikunaykichikpaqmi allin noticiata apamuchkaykichik. 11 Salvaqnikichikmi nacerapusunkichik Davidpa llaqtanpi. Payqariki Cristo Señormi. 12 Sutillam qellpusqa wawachata tariykunkichik animalman qarana artesapi siriykachisqata. 13 Angel rimayta tukuruptillanmi achkallaña angelkuna hanaq pachamanta rikuriykamurqa hinaspam Diosta alabaspa takirqaku: 14 ¡Diosyá hanaq pachapi alabasqa kachun! Kay pachapipas Diospa favorecesqan runakunapaqyá hawkayay kachun. 15 Angelkuna hanaq pachaman kutikuptinkum michiqkuna ninakurqa: —Belen llaqtaman rispanchikyá yachamusunchik Señorpa imam willachiwasqanchikmanta. 16 Chaylla pasaspankum tariykurqaku Mariatawan Joseyta chaynataq uywaman qarana artesapi siriykachisqa wawatapas. 17 Qawaykuspankum willakurqaku wawamanta angelpa tukuy nisqanta. 18 Chaymi llapa uyariqkuna admirakurqaku michiqkunapa willakusqankuwan. 19 Mariañataqmi chaykunata sonqollanpi hatallispa yuyaymanarqa. 20 Michiqkunam uyarisqankuman hina tukuy ima pasakusqanta yachaykuspanku hinaspa qawaykuspanku kutikurqaku Diosta alabastin hinaspa hatunchastin. 21 Pusaq punchawninmanmi wawata señalaspanku Jesuswan suticharqaku. Chay sutitaqa angelmi Mariaman willarqa manaraqpas wiksayakuchkaptin. 22 Moisespa kamachisqanman hina wachakuqkunapa limpiakunan punchawkuna cumplikuruptinmi wawata Jerusalen llaqtaman aparqaku Señorman presentanankupaq. 23 Señorpa leyninpim nichkan: “Punta naceq llapallan qari wawaqa Señorpaq sapaqchasqam kanqa” nispa. 24 Rispankum animalta wañuchispanku Señorta adorarqaku. Paypa leyninpim iskay qoqñukuna otaq iskay mallqo palomakuna wañuchinankumanta nichkan. 25 Jerusalen llaqtapim yacharqa Simeon sutiyoq runa, payqa Diosta adoraq kaspanmi allin ruraq karqa. Payqa Israel nacion librasqa kanantam suyachkarqa. Payqa Chuya Espiritupa huntasqan runam karqa. 26 Paymanmi Chuya Espiritu revelarqa Señorpa kachamusqan Cristota rikuykuspaña wañukunanpaq. 27 Chuya Espiritupa kallpanchasqanmi temploman rirqa. Chaymanmi Jesuspa tayta-maman wawata aparqaku leyman hina paypaq ruranankupaq. 28 Hinaptinmi wawata Simeon marqarikuykuspan Diosta alabarqa: 29 Señorlláy, kunanqa hawkallayá wañukusaqña. Serviqnikiman prometewasqaykim cumplikurunña. 30 Salvaqniyku kachamusqaykitam rikuykuniña. 31 Paytam llapa runakunapa qayllanpi churaykunki. 32 Payqa kancharinqam mana Israel castamanta kaqkunatapas. Payraykutaqmi hatunchasqa kanqa Israel runaykikunapas. 33 Wawa Jesusmanta Simeonpa tukuy nisqankunata uyariykuspam tayta-maman admirasqallaña karqaku. 34 Diospa bendicionninta Simeon mañakuspanmi Jesuspa maman Mariata nirqa: —Kay wawam Israel runakunapaq kanqa wakin urmananpaq wakinñataq sayarinanpaq. Diospa munasqanta qawachiptinmi paypa contranpi rimanqaku. 35 Chaynapim achkaq runapa piensasqan yachasqa kanqa. Tukuy kaykunam espadapa tuksisqan hina sonqoykita nanachinqa. 36 Chaypitaqmi kachkarqa Aserpa mirayninmanta kaq Fanuelpa churin ancha yuyaqña Anapas, payqa karqa Diosmanta willakuqmi. Sipas kayninpi casarakuspanmi qanchis watalla qosanwan karqa. 37 Pusaq chunka tawayoq wataña viuda kaspanmi templomanta mana lloqsiqchu, tuta punchaw Señorta servispanmi ayunaq hinaspa mañakuq. 38 Anapas chay horallapa rikuriykamuspanmi Diosta alabaspan wawa Jesusmanta willakuyta qallaykurqa Jerusalenpi libre kanankupaq llapallan suyaqkunaman. 39 Señorpa leyninpi kamachisqankunata cumpliruspankum kutikurqaku Galilea lawpi Nazaret llaqtankuman. 40 Chaypi wawa wiñaptinmi kallpanpas chaynataq yachayninpas huntarqa. Diosmi paytaqa anchallataña favorecerqa. 41 Jerusalenpi Pascua Fiestamanmi watan-watan tayta-maman riqku. 42 Chunka iskayniyoq watanpiña Jesus kaptinmi costumbrenkuman hina fiestaman Jerusalenta rirqaku. 43 Fiesta tukuyta kutichkaptinkuñam tayta-mamanpa mana yachasqanta warma Jesusqa qeparurqa Jerusalenpi. 44 Kutiqmasinkunawan risqanta creespankum huk punchaw puriytaña rispanku tapukurqaku ayllunkunatawan reqsisqankunata. 45 Mana tarispankuñataqmi Jerusalen llaqtaman kutirirqaku chaypi maskanankupaq. 46 Kimsa punchawmantañam templopi tarirurqaku Diospa leynin yachachiqkunata uyarispan hinaspa tapuspan paykunawan tiyachkaqta. 47 Llapa uyariqninkunam admirakurqaku yachasqanwan hinaspa contestasqanwan. 48 Tayta-maman qawaykuspanmi admirakurqaku. Chaymi maman nirqa: —Wawalláy ¿imanasqamá kaytaqa rurawankiku? Taytaykiwan ñoqam llakisqallaña maskamuchkaykiku —nispa. 49 Chaymi Jesusñataq nirqa: —¿Imanasqataq maskawarqankichik? ¿Manachu yacharqankichik Taytaypa asuntonkunapi kanayta? —nispa. 50 Chayna nisqantaqa manamá entienderqakuchu. 51 Nazaretman paykunawan kutispanmi chaypi yacharqa paykunata kasukuspan. Mamanñataqmi tukuy chaykunataqa sonqollanpi yuyaymanarqa. 52 Jesusñataqmi yuyayninpipas hinaspa sayayninpipas wiñarqa Diostapas chaynataq runakunatapas agradastin.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52