1 1 Ancha kuyasqay Teofilo, qallariyninmanta rikuq allin noticia willakuqkunam willakurqaku ñoqayku ukupi imakunam pasakusqanmanta. Chay imam pasakusqanmantaqa achkaqñam qatinasninpi qellqaypi rirqaku. Ñoqapas qallariyninmanta sumaqta yachaykuspaymi qellqamuyki 4 chaynapi uyarisqaykikunaqa cheqap kasqanta astawanraq yachaykunaykipaq. 5 Judea lawpi Herodes rey kachkaptinmi sacerdote karqa Abiaspa castanmanta Zacarias. Warmin Elisabetñataqmi karqa sacerdote Aaronpa mirayninmanta kaq. 6 Warmi-qarim paykunaqa Diospa qayllanpi allin ruraq karqaku, Señorpa lliw kamachikuyninkunatam leyninkunatawan kasukuqku. 7 Paykunaqa mana churi-wawayoqmi karqaku Elisabet mana wachakuq kasqanrayku. Yuyaqkamañam paykunaqa karqaku. 8 Huk punchawmi sacerdotekunapa rurananman hina Zacariasman tuparurqa Templopi serviy. 9 Sacerdotekuna sortearuptinmi Zacariasman tuparurqa Señorpa templonpi santuarioman yaykuspan incienso kañay. 10 Inciensota kañanankamañataqmi hawapi runakuna Diosta mañakuchkarqaku. 11 Paymanmi rikuriykurqa Señorpa angelnin incienso kañananku altarpa alleq lawninpi sayaykuspa. 12 Zacariasñataqmi mancharikuruspan mana imanakuytapas atirqachu. 13 Chaymi angelñataq nirqa: —Ama manchakuychu Zacarias. Mañakusqaykitam Dios uyariykun, warmiki Elisabetmi wachakunqa qari wawata, paytam Juanwan sutichanki. 14 Qamqa ancha-anchatam kusikunki. Paypa nacesqanwanqa achkaqtaqmi kusikunqaku. 15 Payqa Diospa qayllanpipas reqsisqam kanqa. Amam vinotaqa nitaq ima poqosqa aqatapas mallinqachu. Nacesqanmantapunim payqa Chuya Espiritupa huntasqan kanqa. 16 Israelpa mirayninkunatam achkallataña Señor Diosninkuman kutirichinqa. 17 Señorpa ñawpaqnintam rinqa Elias hina Diospa Espiritunwan chaynataq atiyninwan ruraspa chaynapi tayta-mamakunata churi-wawankunawan allinyachinanpaq hinaspa mana kasukuqkunatapas kasukuyman churananpaq. Runakunapa sonqontam alistanqa Señorta chaskinankupaq. 18 Hinaptinmi Zacariasñataq angelta tapurqa: —¿Nisqaykikuna cheqap kasqantaqa imaynatataq yachasaq? Ñoqaykuqa llumpay yuyaqñam kaniku —nispa. 19 Chaymi angelñataq nirqa: —Diospa qayllanpi servikuq Gabrielmi ñoqaqa kani, paymi kachamuwarqa allin noticiata qanman willanaypaq. 20 Nisqaykunata mana creesqaykiraykum kunanmanta mana rimaq kanki churiki nacemunankama. Chay punchawpim kay nisqaykuna cumplikunqa. 21 Runakunañataqmi extrañasqallaña hawa lawpi suyarqaku santuariomanta manaña lloqsirimuptin. 22 Unaymantaña lloqsiramuspan paykunata mana rimapayaptinmi musyarurqaku santuariopi revelacion chaskiramusqanmanta. Manaña rimayta atispanmi señasllawanña paykunata entiendechirqa. 23 Templopi servikuynin tukuruptinmi wasinmanña kutikurqa. 24 Chay punchawkuna pasaruptillanmi warmin Elisabet wiksayakuruspan manaña wasinmanta lloqsirqachu pichqa killakama, paymi nirqa: 25 —Kunanmi Señor kuyakuyninpi kaynata ruraruwan chaynapi runakuna manaña despreciawananpaq —nispa. 26 Elisabet soqta killa wiksayakusqan hawañam Dios kacharqa angel Gabrielta Galilea lawpi Nazaret llaqtaman 27 Chaynapi Maria sutiyoq doncella sipasta watukamunanpaq. Paymi Joseywan casarakunanpaq rimanakusqaña karqa. Joseyqa Rey Davidpa mirayninmanta kaqmi karqa. 28 Mariapa wasinman angel yaykuykuspanmi nirqa: —Rimaykullayki Diospa favorecesqan Maria, Señormi qanwan kachkan —nispa. 29 Angelpa rimaykusqanta uyariykuspanmi mana imanakuytapas atispan sonqollanpi tapukurqa chay rimaykusqanmanta. 30 Angelñataqmi niykurqa: —Ama manchakuychu Maria, Diospa favorecesqanmi karunki. 31 Wiksayakuspaykim wachakunki qari wawata, paytam sutichanki Jesuswan. 32 Ancha reqsisqa kaspanmi hanaq pachapi Diospa Churinwan sutichasqa kanqa. Señor Diospunim rey kananpaq churanqa ñawpaq abuelon Davidta hina. 33 Israel naciontam wiñaypaq gobiernanqa, gobiernonqa manam tukunqachu —nispa. 34 Hinaptinmi Mariañataq tapurqa: —Manaraq qariwan kachkaspayqa ¿imaynataq wawayoqqa kayman? —nispa. 35 Chaymi angelñataq nirqa: —Chuya Espiritu qanman hamuptinmi hanaq pachapi Diospa atiynin puyu hina pampaykusunki. Chayraykum Diospa sapaqchasqan naceq wawapas sutichasqa kanqa Diospa Churinwan. 36 Qolloq nisqanku aylluyki Elisabetpas yuyaqña kachkaspapas soqta killañam qari wawata wiksayakurun. 37 Diospaqqa manam imapas sasaqa kanchu —nispa. 38 Mariañataqmi nirqa: —Nisqaykipi hinayá ñoqawan rurasqa kachun. Señorpa sirvientallanmi ñoqaqa kani —nispa. Hinaptinmi angel pasakurqa. 39 Mariañataqmi chay punchawkunallapi chaylla rirqa Judea lawpa orqonpi kaq llaqtaman. 40 Zacariaspa wasinman yaykuykuspanmi Elizabetta rimaykurqa. 41 Rimaykusqanta uyariruptillanmi Elizabetpa wiksanpi wawa kuyurirurqa. Elizabetman Chuya Espiritu huntaykuptinmi 42 kusikuymanta qaparispa Mariata nirqa: —Wakin warmikunamanta astawan favorecesqam qamqa kanki. Diospa favorecesqantaqmi wachakunayki wawapas. 43 ¿Pitaq ñoqaqa karqani Señorniypa maman kachkaspayki watukamuwanaykipaqqa? 44 Rimaykuwasqaykita uyariruptillaymi wiksaypi wawa kusikuymanta kuyurirurqa. 45 Creesqaykiraykum qamqa ancha kusisqa kanki. Señormi nisqankunata ruranqa —nispa. 46 Mariañataqmi nirqa: Ukuymantam Señorta alabani. 47 Sonqoypas Salvaqniy Diosraykum anchallataña kusikuchkan, 48 kay humilde sirvientam nanachikuwasqanmanta. Kunanmantaqa runakunach ñoqamanta ninqa: “Mayna kusisqam payqa” nispa, 49 chaynataqa ninqaku atiyniyoq Dios admirakuypaq kaqkunata rurapuwasqanraykum. Chuyay-chuyaymi payqa. 50 Payqa wiñaypaqmi kuyapayan respetaqninkunataqa. 51 Atiyninwanmi admirakuypaq kaqkunata rurarqa. Orgulloso runakunatam yanqaman churarurqa. 52 Munaychakuqkunatam gobiernasqankumanta wischururqa. Humillakuqkunatañataqmi hatuncharqa. 53 Yarqaymanta kaqkunatam saksaykachirqa. Apukunatañataqmi mana imayoqta kutirichirqa. 54 Llakipayakuyninta mana qonqaruspanmi serviqnin Israel runakunata yanaparqa, 55 Chaynataqa rurarqa ñawpaq abuelonchik Abrahanman prometesqanman hinam hinaspa mirayninkunamanpas wiñaypaq prometesqanman hinam. 56 Mariam Elizabetwan yaqa kimsa killa karispan wasinman kutikurqa. 57 Wachakunan tiempo cumplikuruptinmi Elisabet wachakururqa qari wawanta. 58 Elisabetta Señor Dios favorecesqanta yacharuspankum vecinonkunawan ayllunkuna kusikurqaku. 59 Pusaq punchawninpi wawata señalachispankum taytan Zacariaspa sutinwan sutichayta munarqaku. 60 Hinaptinmi chay wawapa maman nirqa: —Juanmi sutinqa kanqa —nispa. 61 Chaymi payta nirqaku: —Aylluykikunapiqa manam pipas Juan sutiyoqqa kanchu —nispa. 62 Wawata sutichananpaq taytanta señaschaspa tapuptinkuñataqmi 63 pizarrachata mañaykuspan qellqarqa “Juanmi sutinqa” niqta. Chaymi llapallanku admirakurqaku. 64 Chay ratollapim Zacariaspas rimariruspan Diosta alabarqa. 65 Chaykuna pasakusqanwanmi vecinonkuna llumpay mancharisqallaña karqaku. Judea law orqokunapi kaqkunapas lliwmi willanakururqaku. 66 Chaykunata llapallan uyariqkunapas sonqollankupim yuyaymanarqaku: —¿Imaraq kay wawaqa kanqa? —nispa. Chay wawataqa Señormá favorecerqa. 67 Juanpa taytan Zacariasman Chuya Espiritu huntaykuptinmi rimarirqa: 68 Israelpa Diosnin Señorqa alabasqayá kachun. Payqa hamurqa runankunata salvaykunanpaqmi. 69 Atiyniyoq Salvaqninchiktam hatarirachin serviqnin Davidpa mirayninmanta. 70 Payqa hatarirachin payllapaqña sapaqchasqankunawan ñawpaqmantaraq willachisqanpi hinam, 71 payqa hatarirachin enemigonchikkunamanta salvawananchikpaqmi hinaspa llapallan cheqniqninchikkunamantawan salvawananchikpaqmi. 72 Chaynataqa rurachkan ñawpa abuelonchikkunata llakipayarikuspanmi hinaspa paykunapa contrato rurasqanta yuyarispanmi. 73 Ñawpa abuelonchik Abrahanmanmi juraspan Dios prometerqa 74 enemigonchikkunamanta libraykuwananchikpaq chaynapi mana manchakuspa payta servinanchikpaq, 75 Diosllapaqña kawsaspa, paypa qayllanpi allinta ruraspa sapa punchaw kawsananchikpaq. 76 Yaw wawa, qamñataqmi hanaq pachapi kaq Diosmanta willakuqwan sutichasqa kanki. Señorpa ñawpaqnintam rinki paypa hamunan ñanta allichanaykipaq. 77 Rinkiqa runankunaman salvasqa kanankumanta willakunaykipaqmi chaynapi huchankumanta pampachasqa kanankupaq. 78 Diosninchikmi kuyapayawaspanchik hinaspa llakipayawaspanchik hanaq pachamanta qoykuwanchik mosoq punchawpi kanchariyta 79 chaynapi tutayaypi kaqkunatawan, sinchi tutayaypi yachaqkunata kanchariykunanpaq, chaynapitaq ñoqanchiktapas hawkallata kawsachiwananchikpaq. 80 Juan wiñaptinmi yuyayninpas huntarqa, chunniqpim yacharqa Israel runakunaman reqsichikunankama.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52