1 1 Tukuy imapa qallariyninpiqa karqañam Simiqa, chay Simiqa karqa Dioswanmi, chay Simiqa Diosmi. 2 Tukuy imapa qallariyninpiqa Dioswanmi karqa. 3 Diosmi paynintakama unancharqa tukuy imakunatapas, mana paywan unanchaptinqa tukuy imakunapas manam kanmanchu karqa. 4 Kawsaymi paypi karqa, chay kawsaytaqmi achkiy karqa runakunapaq. 5 Achkiymi kanchan tutayayta, tutayayñataqmi mana atirqachu chay achkiy wañurachiyta. 6 Juan sutiyoq runatam Dios kachamurqa. 7 Paymi hamurqa testigo hina achkiymanta willakunanpaq chaynapi Juanpa nisqanwan runakuna iñinankupaq. 8 Juanqa manam chay achkiychu karqa, payqa achkiymanta willakunanpaq kachamusqallam karqa. 9 Cheqap achkiyqa llapa runakunatam achkirirqa kay pachaman hamuspa. 10 Achkiymi karqa kay pachapi, paywanmi Dios kay pachata rurarqa, runakunam ichaqa mana reqsirqachu. 11 Simim hamurqa kikinpa kaqman, castamasinkunañataqmi mana chaskirqachu. 12 Payta chaskispa iñiqkunamanmi ichaqa qorqa derechonta Diospa churinña kanankupaq. 13 Paykunaqa manam runapa churin hinachu kanku, manataqmi nacenkupas qaripa munasqanman hinachu aswanqa Diospa churinñam kanku. 14 Chay Simim runayaruspan yacharqa ñoqanchikwan Diospa cheqap kuyakuyninta qawachiwaspanchik. Qawarqanikum achkiynintapas, paymi qawachiwarqaku Taytapa sapallan Churin kasqanta. 15 Juanmi paymanta willakuspan qaparirqa: —Paymi chay “Qepaytam hamuchkan” nisqayqa, qepay hamuq kachkaspapas ñoqamantaqa atiyniyoqmi manaraqpas nacechkaptiy kasqanrayku —nispa. 16 Diospa churinmantam llapallanchik chaskichkanchik achka-achka favorninta. 17 Leytaqa Diosmi qorqa Moisesnintakama, cheqap favorninñataqmi hamuwanchik Jesucristontakama. 18 Manam pipas Diostaqa rikurqachu haykapipas, Taytapa sapallan Churillanmi paytaqa rikurqa. Paymi Dioswan kuska yachaspa willawanchik Diosmanta. 19 Judiokunam Jerusalenmanta kacharqa sacerdotekunata hinaspa Leviy casta runakunata: —¿Pitaq kanki? —nispa Juanta tapumunankupaq. 20 Juanmi willakurqa cheqapta: —Manam ñoqaqa Cristochu kani —nispa. 21 Hinaptinmi tapurqaku: —Chaynaqa ¿pitaq kanki icha Diosmanta willakuq Eliaschu? —nispa. Juanñataqmi nirqa: —Manam ñoqaqa Eliaschu kani —nispa. Chaymi paykunañataq ñirqaku: —Chaynaqa qamqariki kanki Moisespa nisqancha. Paymi nirqa: “Hamunqam Diosmanta willakuq” nispa. Chaymi Juanñataq nirqa: —Manam paychu kani —nispa. 22 Chaymantam nirqaku: —Chaynaqa ¿pitaq kanki? Kachamuwaqniykuman willamunaykupaqyá niwayku, kikikiqa ¿imanikunkitaq? —nispa. 23 Juanmi nirqa: —Ñoqaqa kani Diosmanta willakuq Isaiaspa nisqanpi hina: “Señorpa hamunan ñanta derechaychik” nispa purunpi qayakuqmi. 24 Juanta tapuqkunaqa karqa fariseokunapa kachamusqanmi. 25 Mosoqmantam paykuna tapurqa: —Mana Cristochu nitaq Eliaschu nitaq Moisespa nisqan Diosmanta willakuqchu kachkaspaykiqa ¿imanasqamá bautizankiqa? 26 Hinaptinmi Juanñataq nirqa: —Ñoqaqa bautizani yakullawanmi, qamkuna ukupi kaqtam ichaqa manaraq reqsinkichikraqchu. 27 Paymi chay “Qepaytam hamunqa” nisqayqa, paypataqa usutanpa watullantapas manam paskanaypaq hinachu kani. 28 Chaykunaqa sucedekurqa Jordan Mayupa waklawnin Betania lawpim, chaypim Juan bautizachkarqa. 29 Paqarinnintintam Juan rikururqa Jesus hamuqta chaymi nirqa: —Qawaychik, paymi Diosmanta Hamuq Carneroqa, wañuspami runakunapa huchanta pampachanqa. 30 Paymi chay “qepaytam hamuchkan” nisqayqa. Qepay hamuq kachkaspapas ñoqamantaqa atiyniyoqmi manaraqpas nacechkaptiy kasqanrayku. 31 Manam ñoqapas reqsirqanichu pay kasqantaqa, ichaqa yakuwanmi bautizani Israel casta runakuna Jesusta reqsinankupaq —nispa. 32 Juanqa nirqataqmi: —Ñoqam rikurqani Chuya Espiritu hanaq pachamanta paloma hina uraykamuspa Jesuspa hawanman tiyaykuqta. 33 Manamá paytaqa reqsirqanichu ichaqa yakupi bautizanaypaq kachamuwaqniymi niwarqa: “Qawankim Espiritu uraykamuspa runapa hawanman tiyaykuqta, paymi bautizanqa Chuya Espirituwan.” 34 Paytaqa ñam rikurqaniña chaymi willakuni payqa Diospa Churin kasqanta. 35 Bautizaq Juanmi paqarinnintinta sayachkarqa iskay discipulonkunawan. 36 Juanmi Jesusta richkaqta rikuruspa nirqa: —Qawaychik, paymi Diosmanta Hamuq Carneroqa —nispa. 37 Juanpa discipulonkunam chay nisqanta uyariruspanku Jesusta qatikurqaku. 38 Jesus qepanta qawariykuptinmi paykuna hamuchkasqa, paykunatam Jesus nirqa: —¿Imatataq munankichik? —nispa. Paykunañataqmi nirqa: —Yachachikuq ¿maypitaq yachanki? —nispa. 39 Chaymi Jesusñataq nirqa: —Hakuwá qawamuychik —nispa. Rispankum qawamurqaku Jesuspa maypim yachasqanta. Inti waqtaykuytaraqmi tuparqakuqa, chay horamantam paqarinnintinkama kuska karqaku. 40 Iskayninmanta Juanpa nisqanta uyarispa Jesusta qatikuqmi karqa Andres, payqa karqa Simon Pedropa wawqenmi. 41 Puntata wawqen Simonta Andres maskaramuspanmi nirqa: —Mesiastam tariramuniku —nispa. Mesiasqa Cristo ninanmi. 42 Andresmi pusarqa Simonta Jesuspa kasqanman chaymi Simonta qawaykuspan Jesus nirqa: —Juanpa churin Simon, kunanmantaqa Cefasñam sutiki kanqa —nispa. Chay sutiqa Pedro ninanmi. 43 Jesusmi paqarinnintinta Galilea lawman rinanpaq kachkaspa tuparurqa Felipewan, paytam nirqa: —Hakuchik —nispa. 44 Felipeqa karqa Betsaida llaqtayoqmi, llaqtamasintaqmi karqa Andreswan Pedropas. 45 Felipem Natanaelta maskamuspan nirqa: —Tariramunikum huk runata, paymantam Moisespas chaynataq Diosmanta willakuqkunapas qellqarqa. Payqariki Joseypa churin Nazaret llaqtayoq Jesusmi —nispa. 46 Chaymi Natanael nirqa: —Nazaret llaqtamantaqa yaqachum ima allinpas lloqsimunman —nispa. Felipeñataqmi nirqa: —Hakuwá qawamunki —nispa. 47 Jesusmi Natanaelta rikuruspan nirqa: —Kay hamuq runaqa cheqap Israel casta runam, payqa mana engañakuqmi —nispa. 48 Natanaelñataqmi nirqa: —¿Maypitaq reqsiwarqanki? —nispa. Chaymi Jesusñataq nirqa: —Manaraqpas Felipe willasuchkaptikim higos sachapa sikinpi rikurqayki —nispa. 49 Chaymi Natanael nirqa: —Yachachikuq, qamqa kanki Diospa Churinmi, qamqa kanki Israel runakunapa reyninmi —nispa. 50 Jesusmi nirqa: —¿“Higospa sikinpim rikurqayki” niptiychu creerunki? Chaymantapas aswan mas hatun ruraykunatam rikunki. 51 —Cheqaptapunim rikunkichik hanaq pachata kicharayaqta, Diosmanta Hamuq Runatapas Diospa angelninkunawan hanaq pachawan comunicaqtam rikuwankichik.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52