6 1 “Ama runapaq ñawpaqillampi allin ruwaykunata ruwaychischu wakinkuna rikunallankupaq. Ajinatachus ruwankichis chhikaqa, janaqpachapi kaq Tataykichisqa manam ima qhapaq kaytapas quchkasunkichischu.” 2 “Chayrayku, pist'achikuqkunamanchus yanaparinki chhikaqa, ama wakinkunapaq yachasqanta quy, imaraykuchus puraj uya runakunaqa imachu qusqankuta judiokunapaq tantakunan wasikunapi, llaqta ñankunapi, tukuypaq rikunankupaq uj aschhikawampas mana imayuqkunaman yanaparinku, runakunawan allinmanta riqsisqa kanankupaq. Sut'inta nuqa niykichis runakunawan rikuchikusqankuwanqa ruwasqankumanta junt'asqañam kapunku. 3 Pist'achikuqkunaman yanaparinki chhikaqa amapuni pimampas willaychu, paña makiykipaq ima ruwasqantaqa, ama lluq'i makiyki yachachunchu. 4 Ajinaqa, mana pipaq yachasqanta chay sumaq ruwaykunata ruway, Tataykitaq chay ruwasqaykimanta tukuypaq ñawpaqimpim kutichipusunki.” 5 “Diosmanta mañakunkichis chhikaqa, ama puraj uya runakunajina kaychischu, imaraykuchus paykunaqa sayanamanta judiokunapaq tantakunan wasikunapi, llaqta ñanjawakunapi jinataq llaqtakanchakunapi runapaq rikusqankuta mañakuyta jap'ichinku. Sut'inta niykichis, chayjinata ruwaspa mañakusqankumantaqa jap'iqapunkuñam. 6 Ajinaqa, Diosmanta qan mañakunki chhikaqa, wasiyki ukhuman waykuy, punkuykita wisq'aykukumuy jinaspa sapallayki Tataykimanta mañarikuy. Tataykitaq sapayki ruwasqaykimanta yachaspam mañakusqaykita qusunki.” 7 “Diosmanta mañakunkichis chhikaqa, ama payman qasi rimaykunawan, Diosman mana riqsiq runakunajina amjaychischu, imaraykuchus paykunaqa achkha rimaykunawan mañakusqankumanta ichapas Diosqa uyarinman chaytam yuwanku. 8 Qankunaqa ama paykunajina kaychischu, imaraykuchus Tatanchisqa manaraq mañachkaqtinchis imatachus munachkanchis chaytaqa yachapunñam.” 9 Chayrayku qankunaqa ajinata mañakunaykichis: Janaqpachapi kaq Tatayku, sutiyki athunchasqa kachun. 10 Qhapaq suyuyki nuqaykuman jamuchun, munayniykitaq kaypachapi, imaynatachus janaqpachapi junt'akun, ajinata junt'akuchun. 11 Sapa p'unchaypaq t'ant'aykuta kunan p'unchay qumuwaychis. 12 Mana allin ruwasqaykunamanta pampachariwaychis imaynatachus nuqaykuman mana allin ruwaqkunata pampachallaykutaq ajinata. 13 Ama juchaman urmaykuqta saqiwaychischu, manachayqa supaymanta qhispichiwaychis, imaraykuchus Qhapaq suyupas, tukuy atiypas, jinataq sumaq k'anchaypi athunchasqa kaypas qampaqmi, tukuy wiñaypaq wiñaynintimpaq. Ajina kachun. 14 “Qankunachus wajkunapaq mana allin ruwasqasunkichismanta pampachankichis chhikaqa, janaqpachapi kaq Tataykichis qankunapaq juchaykichista pampachallasunkichistaqmi; 15 Chaywampas qankunachus runamasiykichiswan mana pampachakumunkichis chhikaqa, janaqpachapi kaq Tataykichisqa manallataqmi qankunaman juchaykichismanta pampachasunkichischu.” 16 “Mikhuymanta jark'aqakuyta ruwankichis chhikaqa, ama llakisqa chuju uyaykichista rikuchikuychischu, imaynatachus puraj uya runakuna ruwanku ajinataqa. Paykunaqa chayjina uyankunata rikuchinku imatachus ruwachkanku chayta runakunaman rikuchiyta munaspallam. Sut'inta niykichis, chaywanqa paykunapaq ruwasqankunamantaqa jap'iqapunkuñam. 17 Qanrï, mikhuymanta jark'aqakuyta ruwachkanki chhikaqa, uyaykita mayllaqarikumuspa sumaqta allichthapirikumuy, 18 runakunapaq ruwasqaykimanta ama yachanankupaq. Pakapi kachkan chay Tatayki sapallanmi ruwasqaykita yachanqa; ajinamanta pakapi rikuq Tatayki sapallantaq runakunapaq ñawpaqimpi ruwasqaykimanta kutichipusunki.” 19 “Qhapaq kaytaqa ama kaypachapi tantaychischu, maypichus thuthakuna tukjachinqa, jinataq qurwariykuspa ch'usaqman tukukupunqa, suwakunapas q'ipirqupullanqakutaq. 20 Astawampas qhapaq kaykunataqa janaqpachapi tantakuychis, maypichus thuthaqa mana waykunqachu, manallataq qurwariykunqapaschu, suwakunapas manallataq q'ipirquq waykuchkanqakuchu. 21 Imaraykuchus maypichus qhapaq kayniykichis kachkan, chayllapitaqmi sunquykichisqa kachkanqa.” 22 “Ñawinchismi aychanchispaq k'anchayninqa; ajinaqa ñawiykikunachus allin kachkan chhikaqa, tukuy aychaykim allin k'anchayniyuq kanqa; 23 ñawiykikunachus mana allin kachkan chhikataq, tukuy aychaykim ch'amaka ukhupi. Qampi kachkan chay k'anchaychu ch'amaka chhikari ¿Imayna laqa ch'amakañataq kikin ch'amaka ukhu kachkanri?” 24 “Manam pipas kikimpachapi iskay wasiyuqman jaywayta atichkanmanchu; imaraykuchus ujta chhiqnikunqa ujkaqtataq munakunqa, manachayqa ujman sumaqta jaywanqa ujkaqmantaq juch'uychanqa. Manam Diostawan qhapaq kaytawan jaywayta atikuchkanmanchu.” 25 “Chayrayku niykichis: Imatataq kawsanapaq mikhusaqku, manachayqa imatataq ujyasaqku, jinataq imawantaq aychaykuta p'achallichisaqku nispaqa ama llakikuychischu. ¿Mikhunakaqchu kawsaymanta niqtimpas astawan chaniyuqri? ¿P'achakaqchu aychaykichismanta niqtimpas astawan ñawpaqpiri? 26 Phawaykachachkaq pisqukunata qhawariychis, paykunaqa manam tarpunkuchu, manallataq urikunatapas pirwakunapi apthapinkuchu; chaywampas janaqpachapi kaq Tatanchismi paykunataqa mikhuchin. ¡Qankunataq chay pisqukunamanta niqtimpas astawan munasqaraq Tatapaq kankichis! 27 Chaywampas astawan llakikuspaqa ¿Pitaq kawsananman uj p'unchaytawampas yaparikunmanri?” 28 “¿Imamantataq qankunaqa imawantaq p'achallikusaq nispa llakikunkichisri? Chajrana jallp'a chhikakunapi kaq t'ikakunata qhawariychis: paykunaqa p'achallikunapaq manam llank'ankuchu manataq phuchkankupaschu. 29 Chaywampas kayta niykichis, ancha kaqniyuq qhapaq qhapaq suyu apaykachaq Salomonpas manaraqmi chay t'ikakunajina munayta p'achallikurqanchu. 30 Dioschu ajinata chay qurakunaman p'achallichin kunan p'unchaypi sumaqta qhawakunampaq, q'ayataq junch'api ruphaykunampaq chhikaqa, qankunamanqa astawan sumaqtachariqa p'achallichisunkichisqa ¡Pisi iyawniyuq runakuna! 31 Ajinaqa ama llakikuychischu: ‘¿Imatataq mikhusunri?’ manachayqa ‘¿Imatataq ujyasunri?’ ichapas ‘¿Imawantaq p'achallikusunri?’ Nispaqa. 32 Imaraykuchus tukuy kaykunamantaqa Diospi mana iyaw niq runakunallam llakikunku, qankunataq uj janaqpachapi kaq Tatayuqmi kankichis, pichus imakaq pist'achikusqaykichistapas yachapunñam. 33 Chayrayku qankunaqa Diospaq qhapaq suyunta, jinataq chiqan kaynintawan ñawpaqta maskaychis, ajinamanta tukuy ima kaqkunatapas pachampim jap'iqankichis. 34 Q'aya p'unchaypi imachu kachkanqa chaymantaqa ama llakikuychischu, imaraykuchus paqarinqa chay llakiykunamanta llakikuytaqa atikuchkankichismi. Sapa p'unchayqa llakiyniykunawan junt'asqam kakuchkan.”
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52