3 1 Judiokuna chawpimanta uj atiyniyuq ancha riqsisqa Nicodemo sutiyuq fariseo runa karqan. 2 Kaytaq uj tuta Jesús qayllata purirqan, jinaspataq ajinata nirqan: –Yachachiq, yachayku Diosqa qanman nuqaykuman yachachinapaq kachamusqasunkimantaqa, imaraykuchus manam pipas qampaq musphay ruwasqaykikuna ruwayta atinkumanchu, manachus Diosqa paywan kuska kachkanman chhikaqa –nispa. 3 Jesustaq payman ajinata nirqan: –Sut'intapuni niyki, pichus musuqmanta mana paqarichkanqa chayqa, manam Diospaq qhapaq suyunta rikuchkanqachu –nispa. 4 Nicodemotaq payman ajinata tapurirqan: –¿Imaynatataq uj runaqa machuña kapuspa wajmanta paqarinmanri? ¿Mamampaq wijsanmanchu wajmanta paqarimunapaq waykunmanri? –Nispa. 5 Jesustaq payman ajinata jaynirqan: –Sut'intapuni niyki pichus unumanta jinataq Ajayumanta mana paqarichkanqa chayqa, manam Diospaq qhapaq suyunman waykuyta atichkanmanchu. 6 Runamanta paqariqqa runallapunim; Ajayumanta paqariqtaq ajayullataqmi. 7 Ama musphaychu, jayk'aqchus: ‘Tukuyninkum wajmanta paqarinanku’ –nispa nichkayki chhikaqa. 8 Wayraqa munasqanmanjinam phukumun, khuyusqanta uyarinki chhikapas manam mayniqmanta jamusqanta jinataq mayniqman purisqantapas yachachkankichu. Tukuy pikunachus Ajayumanta paqarinku chaykunaqa, ajinallataqmi kanku –nispa. 9 Nicodemoqa wajmanta tapurillarqantaqmi: –¿Imaynataq kay kanmanri? –Nispa. 10 Jesustaq payman ajinata jaynirqan: –¿Israel llaqtapaq yachachiqnin kachkaspas, qanqa manachu kaykunata yachachkankiri? 11 Sut'inta niyki, nuqaykuqa imatachus yachayku chaykunamantam rimayku, jinataq rikusqaykumanta willaqmi kayku; chaywampas qankunaqa manam imatachus nichkaykichis chaykunataqa iyaw nichkankichischu. 12 Qankunachus kaypachapaq kaqninkunamanta rimapayaykichis chhika mana iyaw nichkawankichis chhikaqa, ¿imaynatataq janaqpachapi kaqninkunamanta rimapayaykichis chhika iyaw niwaqchisri? 13 “Manam pipas janaqpachaman wicharirqanchu, manachayqa pichus janaqpachamanta uraqamuchkan chayllam; chaytaq Nuqa runapaq Churinmi kani. 14 Imaynatachus Moisesqa ch'usaq qasi pampaniqpi pallita uqharichkarqan, ajinallataqmi Nuqa runapaq Churinqa uqharisqa kasaq, 15 ajinamanta tukuy nuqapi iyaw niqkunaqa wiñay kawsayniyuq kanankupaq. 16 “Imaraykuchus tukuy kaypachapi kawsakuqkunatam Diosqa anchata munakurqan, chayraykum sapa ch'ulla wawanta tukuy payman iyaw niqkuna ama chinkanankupaq, manachayqa wiñay kawsayniyuq kanankupaq kachamurqan. 17 Imaraykuchus Diosqa manam kaypachaman juchanchaqtachu Churinta kaypachaman kachamuchkan, manachayqa payniqta qhispichisqa kanampaqmi kachamun. 18 “Pichus Diospaq Churimpi iyaw nichkan chayqa, manam juchanchasqachu kachkan; chaywampas mana iyaw nichkan chayqa, Diospaq sapa ch'ulla Churimpi mana iyaw nisqanraykum juchanchasqaña kapun. 19 Mana iyaw niqkunaqa juchanchasqañam kapunku, imaraykuchus mana allinkunallatam ruwachkarqanku, jayk'aqchus kaypachaman k'anchay jamuchkarqan chhikaqa k'anchaymanta niqtimpas, laqa ch'amakakaqtam ajllikurqanku. 20 Tukuy mana allin ruwaqkunaqa k'anchaytaqa chhiqnikunkum, jinataq manam chayman qayllachakumuchkankuchu ruwasqankuna mana sut'inchasqa kanampaqqa. 21 Chaywampas pikunachus chiqampijina kawsakunku chaykunakaqqa, k'anchaymanmi qayllachakumunku, ajinamanta tukuy ima ruwasqankunaqa Diospaq munasqanmanjina ruwakusqanmanta rikukunampaq.” 22 Jesusqa Judea suyuniqman yachaqaq qatiqninkunawan kuska purirqan, maypichus uj jayk'a p'unchaykuna bawtisaspa paykunawan kuska qaynarachkarqan. 23 Juanqa Salim qaylla Enón suyuniqpim chay p'unchaykuna bawtisachkarqallantaq, imaraykuchus chayniqpiqa achkha unum karqan; runakunataq purirqanku jinaspa bawtisasqa karqanku. 24 Kaytaq manaraq Juanta jap'iykuspa wisq'aykuchkarqanku chhikam ruwakurqan. 25 Chaywampas Juanpaq wakin qatiqninkunaqa, ch'uwachakuyniqmanta uj judío runawan ch'aqwayta jap'ichipurqanku, 26 jinaspataq Juanman ajinata nimunapaq purirqanku: –Yachachiq, Jordán mayumanta inti lluqsimuyniqpi qanwan kuska kachkarqan, pimantachus rimachkarqanki chayqa kunan bawtisachkallantaqmi jinataq tukuy runakunam payman qatichkanku –nispa. 27 Juantaq paykunaman ajinata nirqan: –Manam pipas imayuqpas kachkanmanchu, manachus Dios quchkanman chhikaqa. 28 Qankuna kikinmi nuqapaq mana Mesías kasqaymanta sut'inta uyarirqankichis, manachayqa paypaq ñawpaqinta uj kachamusqallanmi nuqaqa kani, nisqaymantapas uyarirqallankichistaqmi. 29 Uj runachakuy raymipiqa pichus runachakunan kachkan chaymi runachakuq runaqa; paypaq wawqimasintaq chaypi kachkaspaqa rimasqanta uyarispaqa anchatam kusikun. Ajinallataqmi nuqapaq kusikuyniypas kunanqa junt'asqallataq kapun. 30 Payqa sapa p'unchaymantajinam astawan athun riqsisqa kanankama purichkanqa, nuqakaqtaq juch'uymanta juch'uymi astawan juch'uyman tukupuchkasaq. 31 “Pichus janaqmanta jamuchkan chayqa tukuyninkunamanta niqtimpas astawan chaniyuqmi. Pichus kaypachamanta kachkan chayqa kaypachamantam, jinaspataq kaypachapi kaqkunallamantam riman. Chaywampas janaqpachamanta jamuchkan chayqa tukuyninkunajawapi kaqmi, 32 jinaspataq imatachus rikuchkarqan jinataq uyarichkarqan chaykunamantam willan; chaywampas manam pipas willayninta jap'iqayta munachkankuchu. 33 Chaywampas pichus chayta jap'iqachkan chayqa, Diospaq nisqankunaqa chiqan nisqantam sut'inchan; 34 Diospaq kachamusqan kachkan chayqa, Diospaq rimayninkunatam riman, imaraykuchus Diosmi kurajyachkaqtaraq Ajayuntaqa qun. 35 Tataqa Churinta munakun; chayraykum tukuy imakunajawapi atiyta qun. 36 Pichus Churipi iyaw nichkan chayqa, wiñay kawsayniyuqmi; chaywampas pichus mana Churipi iyaw niyta munachkan chayqa, manam chay kawsayniyuqchu kanqa, manachayqa Diospaq manchay asut'iynintam jap'iqanqa.”
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52